Groei netto mediabestedingen online advertising

Vorig artikel Volgend artikel
Groei netto mediabestedingen online advertising

IAB Nederland heeft samen met 20 internetexploitanten en Nielsen Media Research de netto mediabestedingen aan online display advertising over het eerste kwartaal van 2008 in kaart gebracht.

Deze netto bestedingen betroffen € 34,5 miljoen, een stijging met 8,1% ten opzichte van Q1 2007. De omzet is gerealiseerd bij duizenden Nederlandse websites, de grootste online dagbladen, webgidsen en zoekmachines.

Deelnemende exploitanten aan deze registratie zijn: IP, Adformatie, Funda, WebAds, Orange, MSN, Netdirect, Tradedoubler, Zylom, Daisycon, Veronica (via Adlink), Lycos (via Adlink), Ilse Media, IDG, Wegener Multimedia, Adlink, Testnet, WebRegio, Telegraaf en PCM Uitgevers.

Marco Derksen, voorzitter IAB Nederland licht toe: “We zagen in 2007 een afnemende groei van de online display bestedingen. Dat jaar kwamen we via deze registratie uit op een groei van ruim 12 procent. Het cijfer 8,1% is niet zo opzienbarend, van groter belang is dat wij onszelf op dit moment de vraag stellen of deze registratie nog voldoende representatief is voor de markt, voldoende detail bevat en voldoende draagvlak heeft bij exploitanten.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het IAB in 2008 is om te komen tot een verbeterde registratiemethodiek en daartoe hebben we onlangs met het merendeel van de exploitanten om tafel gezeten. Zij hebben ons voorzien van hele duidelijke wensen ten aanzien een nieuwe categorizering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een opsplitsing in afrekenmodel (bereik, response), kanaal (web, mobile, email) en uitingsvorm (banners, video, tekstlink, etc).

Voorts hebben we gesproken over aanleverfrequenties en manieren om het aantal participerende exploitanten te verhogen. In combinatie met de constructieve gesprekken die we met Nielsen Media Research voeren ben ik er daarmee zeker van dat het IAB een goede route heeft uitgestippeld.


Bij de brancheverdeling in het eerste kwartaal van 2008 valt een aantal zaken op:

De sector Horeca, Toerisme en Recreatie neemt het grootste deel van de bestedingen voor haar rekening: 15,8% (Q1 2007: 14,3%), Financiële Dienstverlening daalt licht naar een aandeel van 12,6% (Q1 2007: 13,3%). Het aandeel van Media daalde naar 10,7% (Q1 2007: 13,4%).

Het overgrote deel van de online advertentiebestedingen kwam het afgelopen kwartaal tot stand door buttons, banners en contentintegratie: 89% (was 86,2%). Het resterende deel betrof display advertenties via search, e-mail, pop-ups en barters.

Derksen:”Los van groeipercentages zijn cijfers over marktaandelen per sector erg boeiend en dat zal altijd een belangrijk element blijven van de registratie. De exploitanten zijn in hun feedback heel duidelijk over het verschil tussen bereiksinstrumenten en performance based instrumenten dat in de registratie moet worden opgenomen.

En ook de verschillende advertentiesoorten en –formaten worden onder de loupe genomen want daarin is de afgelopen 3, 4 jaar enorm veel gebeurd. Al met al liggen we op schema om dit najaar concreet aan de markt te kunnen laten zien hoe we het registreren van de online media bestedingen gaan aanpakken, op een wijze die robuust zal zijn voor de komende jaren.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies