Google heeft voldaan aan de eisen van het CBP

Vorig artikel Volgend artikel
Google heeft voldaan aan de eisen van het CBP

Het CBP heeft gecontroleerd of Google aan alle eisen van de eerder opgelegde last onder dwangsom heeft voldaan. Eén van de eisen van het CBP was dat Google een opt-out mogelijkheid moest aanbieden waarmee mensen zich kunnen verzetten tegen de verwerking van gegevens over hun wifi-routers.

Google biedt sinds 15 november 2011 aan betrokkenen de mogelijkheid om door toevoeging van '_nomap' aan de netwerknaam van hun wifi-router verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens door de Google. Het CBP stelt vast dat Google betrokkenen een kosteloze en effectieve opt-out mogelijkheid biedt. Google heeft verder ook verklaard alle gegevens over wifi-routers die met behulp van de Street View auto's in Nederland zijn verzameld te vernietigen en deze maatregel ook wereldwijd door te voeren.

Het CBP heeft na 15 november 2011 diverse informatieverzoeken aan Google gestuurd om te kunnen vaststellen of Google met de gekozen maatregel (het bieden van de mogelijkheid '_nomap' toe te voegen aan de netwerknaam van de wifi-router) heeft voldaan aan de eis een kosteloze en effectieve opt-out mogelijkheid te bieden. Op basis van de informatie die Google in reactie hierop heeft gegeven, concludeert het CBP dat aan deze last is voldaan.

Het CBP had Google op 23 maart 2011 een last onder dwangsom opgelegd na onderzoek naar het verzamelen van gegevens over wifi-routers. Uit dit onderzoek bleek dat Google van 4 maart 2008 tot 6 mei 2010 met de rondrijdende Street View-auto's gegevens heeft verzameld over ruim 3,6 miljoen verschillende wifi-routers in Nederland, zowel over beveiligde als onbeveiligde routers. Daarnaast had het bedrijf voor elke wifi-router een locatie berekend. Het bedrijf handelde hierdoor in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). MAC-adressen in combinatie met een berekende locatie zijn in deze context persoonsgegevens omdat de gegevens informatie kunnen verschaffen over de houder van de wifi-router.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies