Google Plus, waarom alleen je echte naam?

Vorig artikel Volgend artikel
Google Plus, waarom alleen je echte naam?

Afgelopen donderdag waren er twee evenementen waar Google meer vertelde over de plannen met Google Plus. Bradley Horowitz was in Hong Kong om aanwezig te zijn bij de presentatie van Android 4.0 en de Samsung Galaxy Nexus. Daar wer hij geinterviewd door Peter Kafka. Op Web 2.0 in San Francisco werden Vic Gundotra en Sergey Brin geinterviewd door John Batelle. Opvallende bij beide interviews was dat er werd gezegd dat pseudoniemen op termijn zouden worden toegestaan. Dit werd gepresenteerd alsof het een nieuwe toezegging was. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is eerder een herhaling van wat altijd al werd gezegd. Maar wat is nou het belang van de discussie rond anonimiteit en en pseudoniemen?

Korte geschiedenis online pseudoniemen en anonimiteit 
Al vanaf  het begin van he tinternet en de voorlopers daarvan zijn pseudoniemen en koosnamen aan de orde van de dag. Daar zijn allerlei redenen voor. Het kon bijvoorbeeld handig zijn, omdat de eigen naam gewoon te lang was, omdat die te veel ruimte innam bij boodschappen. Zoals dat nu nog bij twitter het geval is.

Het hoort ook bij de hackerswereld waar velen onder een pseudoniem bekend staan. Niet alleen is hier sprake van een pseudoniem, maar ook van zo veel mogelijk anonimiteit. Dit om zonder gerechtelijke consequenties acties te kunnen ondernemen. Om bijvoorbeeld de belabberde beveiliging van bepaalde systemen aan te tonen.

De traditie van pseudoniemen en pseudo-anonimiteit heeft zich voortgezet in de wijzen waarop mensen hun e-mailadressen benoemen en de namen van hun online identiteiten.

Gevolgen 
Al lang voor de komst van internet werd gebruik gemaakt pseudoniemen en anonimiteit om de eigen identiteit te beschermen of misstanden aan te kaarten. En dat is nog steeds mogelijk op het internet. Echter met de komst van de Real Name policies van onder andere facebook en Google Plus komen die anonimiteit en het gebruik van pseudoniemen onder druk te staan.

De privacy van de gebruiker komt daarmee ook onder druk te staan. Het wordt ontmoedigd om een alternatieve naam voor jezelf te kiezen. Dat kan voor sommige mensen nadelig zijn, omdat ze niet onder hun echte naam bekend willen zijn. Dat kan om legitieme redenen in bijvoorbeeld een dictatuur of vanwege persoonlijke omstandigheden. Kortom het kan de gebruiker van de dienst in gevaar brengen als hij verplicht wordt om de eigen naam te gebruiken. 

Er zijn er die vinden dat facebook en Google dat niet zouden moeten doen, omdat het een recht zou zijn om je anoniem en/of met een pseudoniem op internet te begeven. Het zou zelfs maatschappelijk noodzakelijk zijn. Aan de andere kant zijn deze platformen eigendom van facebook en Google respectievelijk. Dus zij nemen de beslissing over de inzet en gebruik ervan. fb en G+ zijn geen vervanging van internet, maar een onderdeel ervan. Op de rest van het internet blijft het nog steeds mogelijk om anoniem (voor zover mogelijk) te zijn en pseudoniemen te gebruiken. Een mogelijk alternatief is bijvoorbeeld diaspora.

Zakelijk
Maar waarom dan de verplichting om een eigen naam te gebruiken of op zijn minst voor registratie te gebruiken? Het is toch al zo lang een gevestigde praktijk om allerlei pseudoniemen te gebruiken?

Eric Schmidt heeft hierover een kleine tip van de sluier gelicht. Het gebruik van echte namen is nodig om internet geschikter te maken om zaken te doen met elkaar. Of om de Amerikaanse overheid de gelegenheid te geven iedereen op te sporen als je het anders wilt zien. G+ is geen sociaal netwerk, maar een identiteitsservice.

In ieder geval kun je er niet omheen dat het in het belang van Google is om zoveel mogelijk mensen met hun echte naam te registreren met een profielpagina. Om op die manier echte mensen te ontsluiten zoals in een telefoonboek en andere diensten aan te bieden. En dan praten we natuurlijk voornamelijk over advertenties.

Persoonlijk
Los van de discussies over het wel of niet toelaten van anonimiteit en pseudoniemen heeft het Real Names beleid wel resultaten. De omgang op Google Plus is in mijn persoonlijke ervaring erg prettig. Hoewel er, net zoals "in het echt", geen 100% garantie is dat de personen waarmee je communiceert echt zijn maakt dat gevoel wel uit. Met Martin Jansen praten is toch wat anders dan ExcaliburIII of hotboy666. Het zorgt er ook voor dat discussies niet zo snel ontaarden in scheldpartijen zoals op andere online fora. Neemt natuurlijk niet weg dat het in sommige landen gewoon weg niet verstandig is om online je echte naam te gebruiken. Verder schijnt het bijvoorbeeld in veel Aziatische landen zo te zijn dat bijna iedereen een pseudoniem gebruikt.

Wat gaat Google doen?
Bradley Horowitz kondigde in een interview met Tim O'Reilly al aan dat ze aan het werken zijn met pseudoniemen. En eigenlijk worden deze al, nogal hypocriet, toegestaan voor beroemdheden als Tiesto en Snoop Dogg. De werking hiervan zal uiteindelijk waarschijnlijk zijn dat je je onder een echte naam registreert en je schermnaam je pseudoniem is. Technisch gezien niet zo moeilijk, voor bedrijvenpagina's zal namelijk eenzelfde constructie moeten gelden. Echter juridisch gezien een stuk ingewikkelder. Want in hoeverre kan Google garanderen dat je echte naam altijd veilig is?

Wat anonimiteit betreft zal dat naar mijn mening al helemaal niet toegepast worden. Dat past namelijk slecht in het geschetste businessmodel van een online telefoonboek van identiteitsprofielen. Verder is Google gewoon verplicht om met overheden mee te werken die informatie verzoeken naar mogelijk illegale activiteiten van gebruikers.

Maar Google zal het Real Names beleid niet los laten. En heeft dus enkel aangegeven dat er op termijn een mogelijkheid komt voor pseudoniemen. Google Plus zal dus een sociaal netwerk zijn waar de gemiddelde gebruiker zijn echte naam moet gebruiken. Dat bevordert betrouwbare en geciviliseerde interactie tussen de gebruikers. Aan de andere kant is het een slag voor mensen die geloven dat altijd en overal online anoniem zijn en vrij gebruik van pseudoniemen een hoeksteen is van een vrij internet.

Google zal dus blijven werken aan het in kaart brengen van internetgebruikers voor commerciele doeleinden en daarbij marktleider facebook naar de kroon steken.

bthesingh@gmail.com

Brendan Thesingh

Brendan heeft meer dan 10 jaar ervaring in het leiding geven aan online projecten en professionals. Van database tot multimedia extravaganza.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies