Google+ en de mens als nieuwskanaal

Vorig artikel Volgend artikel
Google+ en de mens als nieuwskanaal

Een maand geleden werd Google+ gelanceerd, en sindsdien gaat het in social-medialand bijna nergens anders meer over. Opvallend is dat het bijna niet gaat over de sparks of de hangouts, maar bijna alleen over de kringen. Dat is niet verwonderlijk. Door de slimme +1 implementatie met +1-buttons verspreid over het web, wordt het delen van nieuws gestimuleerd. Google+ maakt hierdoor van mensen nieuwskanalen van hun netwerken, waarmee ze de evolutie die in gang is gezet door blogs en daarna Facebook en Twitter achterna gaan.

De mens als nieuwskanaal wordt op het internet steeds belangrijker, maar zo nieuw is het niet. Nieuws is een inherent sociaal gegeven, vaak van belang om te overleven. Voor de opkomst van massamedia zorgden bodes, koopmannen, pelgrims en minnezangers via het gesproken woord voor de informatietransport van de ene gemeenschap naar de andere. Dit verliep uiteraard uiterst traag en was onderhevig aan geografische en sociale barrieres, waardoor niet iedereen toegang had tot belangrijke informatie.

In de 19de eeuw werd de taak van informatietransport overgenomen door de massamedia. Dit zorgde voor snelle verspreiding van het nieuws en het vergroten van het bereik: alle lagen van de bevolking hadden toegang tot het nieuws. Massamedia hanteren algemene uitgangspunten waarbij journalisten zich baseren op een set van vooronderstellingen voor wat de massa zou moeten weten of interessant zou vinden. Massamedia verkregen de macht om de agenda te bepalen, en te bedenken wat relevant nieuws voor jou is.

In de 21ste eeuw gaan we eigenlijk weer terug naar een situatie van voor de massamedia. Het web bestaat uit talloze kleine gemeenschappen - netwerken - in vele soorten en maten. Voor al deze netwerken kan andere informatie relevant zijn, met veel overlap maar ook veel longtail. Een individu kan onderdeel uitmaken van meerdere netwerken - iets waar Google+ op inspringt met de kringen. Connecties indelen in vriend of geen vriend is te kort voor de bocht, de relaties zijn complexer dan dat. Individuen zijn de informatietransmitters van netwerk naar netwerk waar zij als pelgrims tussen bewegen. Iedereen deelt de informatie die hij interessant vindt, en wordt zo een bode van zijn netwerk. Dit alles gaat met lichtsnelheid en is geglobaliseerd - de geografische barrieres zijn niet meer en sociale lagen worden overschreden.

Dit is althans de theorie. Ook op het web vormen netwerken zich voor veel mensen nog volgens de oude principes. De netwerken worden gevormd rond bestaande vrienden, oude klasgenoten en collega's, voor de meeste mensen gaat het leggen van nieuwe virtuele connecties niet heel hard. Door sociale netwerken zijn alle soorten kringen in theorie dichterbij, maar in de praktijk zorgen bijvoorbeeld de kringen van Google+ voor nieuwe barrieres voor informatietransport. Dit gaat ten koste van de snelheid en de serendipiteit: verrassende, nieuwe content van buiten het netwerk komt lastiger binnen.

De technologie van FdForward zorgt ervoor dat deze barrieres worden doorbroken. Mensen zijn weer de kanalen maar FdForward bouwt bruggen tussen belangrijke informatieoverdragers - ook al zijn twee mensen niet direct aan elkaar gekoppeld. FdForward maakt een dwarsdoorsnede van die netwerkjes - zodat het nieuws heel snel bij de juiste (geïnteresseerde en invloedrijke) persoon komt. Door vervolgens leesgedrag te analyseren en uit te gaan van een persoonlijk netwerk, blijft het nieuws wel de persoonlijke relevantie behouden.

Nieuws heeft deze bruggen van netwerk naar netwerk nodig, anders gaat deze manier van nieuwsvoorziening niet werken. Dan vallen we weer terug naar situaties waarin het dagen duurt eer het nieuws van het ene naar het andere netwerk is doorgesijpeld of naar massamedia waarin enkele kanalen een algemene agenda bepalen. Het menselijke kanaal is het uitgangspunt, de technologie is zijn hulpje. Dit is de volgende stap in de evolutie van nieuws.

Dit artikel is onderdeel van de DutchCowboys startupserie 'Van alpha naar beta' en is geschreven door sociale-mediaredacteur Heleen van Lier voor FdForward. In deze eerste serie kun je de ontwikkelingen volgen van FdForward, een nieuw 'personal news network' voor het ontdekking, curatie en verspreiding van nieuws. Volg hoe wij van alpha naar beta gaan. Wil jij deel uitmaken van dit proces en ons nieuwe platform testen, ben je van harte welkom op FdForward.com.

Heleen van Lier

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies