"Nederlanders omarmen het internet massaal, maar bedrijven laten kansen onbenut"

Vorig artikel Volgend artikel
"Nederlanders omarmen het internet massaal, maar bedrijven laten kansen onbenut"

Veel bedrijfstakken en economische sectoren zijn en worden ingrijpend veranderd dankzij de opkomst van het internet. Vandaag presenteert The Boston Consulting Group (BCG) het rapport Interned. In opdracht van Google Nederland beschrijft en kwantificeert BCG de bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie.  Beide partijen willen hiermee een aanzet geven tot een discussie over het belang en de toekomstige ontwikkelingen van het internet in Nederland.

Nederlandse consumenten omarmen het internet volledig en zijn bijzonder actieve gebruikers. De internetinfrastructuur in Nederland behoort tot de beste ter wereld. Tegelijkertijd blijven de bestedingen van Nederlandse consumenten op het internet achter bij andere landen.

In 2009 bedroeg de waarde van de Nederlandse interneteconomie € 24 miljard, 4,3% van het BBP.
De helft van de interneteconomie bestaat uit online consumptie (€ 12 miljard). Aan het internet gerelateerde investeringen zijn goed voor € 7,2 miljard. Overheidsbestedingen (€ 4,6 miljard) en de netto-export (€ 0,5 miljard) van internetgoederen en diensten maken het compleet. De omvang van de interneteconomie is bepaald met behulp van de zogenaamde uitgavenmethode. Deze methode berekent de totale uitgaven aan eindproducten en diensten.

Het internet levert vele extra economische voordelen op die geen onderdeel zijn van de BBP-bijdrage van € 24 miljard. Zo kopen consumenten voor meer dan € 8 miljard aan producten offline waarvoor zij eerst online onderzoek gedaan hebben (de zogenaamde ROPO-bestedingen: Research Online, Purchase Offline) en gebruiken consumenten intensief gratis websites als Wikipedia, Hyves en Nu.nl. Ook zijn er commerciële voordelen in online handel tussen bedrijven, de omzet in online advertenties en productiviteitsstijgingen die dankzij het internet worden gerealiseerd.

Nederland aan kop, maar bedrijfsleven laat veel kansen onbenut.

Onderzoek toont aan dat bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die online actief zijn, de afgelopen jaren een gemiddelde omzetgroei van 3% hebben gerealiseerd; mkb-bedrijven die niet online actief zijn, hebben in diezelfde periode geen omzetgroei geboekt.

Marty Smits, Partner en Managing Director van BCG: "Nederland is in internationaal perspectief één van de koplopers in het omarmen van het internet. Het bedrijfsleven laat echter kansen liggen. Ondanks goed ontwikkelde internetinfrastructuur zijn online inkoop, marketing en verkoop bij bedrijven relatief beperkt."

Nederland staat internationaal op een hoge vijfde plaats op de BCG e-Intensity Index. De BCG e-Intensity Index is een maatstaf voor de rol van het internet, de beschikbaarheid van, betrokkenheid met en bestedingen via het internet omvat. Internationaal gezien scoort Nederland goed op beschikbaarheid (vierde plaats) en betrokkenheid (derde plaats), maar blijft achter op bestedingen (achtste plaats). Dit is ondanks het feit dat 67 procent van de Nederlandse consumenten wel eens op het internet koopt.  Een aandachtspunt is het behoud van aandacht voor de verdere ontwikkeling en invoering van nieuwe technologieën zoals glasvezel en mobiel breedbandinternet om ook in de toekomst een koppositie te behouden.

De bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie groeit naar schatting tot € 41 miljard in 2015 (5,9% van het BBP) en tot € 47 miljard of 6,8% van het BBP in een meer voortvarend scenario.
BCG verwacht dat de Nederlandse interneteconomie in de komende  jaren aanzienlijk zal groeien en een steeds groter deel van het BBP voor haar rekening zal nemen. De grootste bijdrage aan deze groei zal in beide scenario’s komen uit een stijging van de online consumptie. Online consumptie betreft zowel goederen die aangekocht worden via het internet als de uitgaven aan toegang tot het internet en de benodigde apparatuur.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies