Nederlander ziet games vaker als leerzaam

Vorig artikel Volgend artikel
Nederlander ziet games vaker als leerzaam

Om de houding van volwassenen ten opzichte van games te testen, is er eind 2008 een onderzoek gedaan onder bezoekers van Het Multimedia Event en de stand van programma Digivaardig & Digibewust op de Margriet Winterfair. Uit de resultaten komt naar voren dat het merendeel van de 572 ondervraagden, met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar, games niet alleen ziet als entertainment, maar ook als leerzaam.

Gamen wordt erkend als middel om bepaalde vaardigheden te verbeteren, zoals het geheugen, oog-handcoördinatie en reactievermogen. Hiernaast wordt het spelen van games vaker gezien als iets wat je samen doet, in plaats van alleen. De uitkomsten laten zien dat een aantal negatieve vooroordelen rondom games (gamen is een nutteloze vorm van tijdverdrijf en asociale bezigheid) steeds meer de weg vrij maken voor de erkenning van de positieve aspecten. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een vragenlijst als onderdeel van de campagne 'Vitamine G: Gamen is Goed!'

Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de ondervraagden wel eens games speelt. Van deze gamers is 62% van mening dat games een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden; braintraining, oog-handcoördinatie en reactievermogen werden het meest (spontaan) genoemd.

Opvallend is, dat naarmate de leeftijd van de respondenten hoger is, zij games vaker ook als leerzaam bestempelen. Van de respondenten onder de 30 jaar beoordeelt de helft games als medium waarvan je iets kunt leren, boven de 30 jaar is dit percentage 65%. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen van 30 jaar en ouder zich meer aangesproken voelen door leerzame games, doordat zij kinderen hebben of geheugenoefeningen willen doen.

Tevens komt uit het onderzoek naar voren dat 55% van de ondervraagden het spelen van games ziet als een bezigheid die zowel individueel als in sociale setting plaats vindt. De verklaring voor deze ontwikkeling kan gevonden worden door de verbreding van de doelgroep en de verplaatsing van de spelcomputer van zolder-, en of kinderkamer naar de huiskamer, waardoor samen gamen steeds gebruikelijker wordt.

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Begonnen als content creator, en inmiddels verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies