Internet-of-things roept bij consument dubbele gevoelens op

Internet-of-things roept bij consument dubbele gevoelens op

Vorig artikel Volgend artikel

De consument erkent dat het internet-of-things talloze voordelen kan bieden, maar tegelijkertijd stelt hij zich argwanend op tegenover de mogelijke risico’s die de technologie met zich mee zou kunnen brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG bij zestienhonderd Britse consumenten.

Een groot gedeelte van de reserves tegenover het internet-of-things moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan een vrees voor inbreuken tegenover de persoonlijke privacy. Er wordt dan ook opgemerkt dat de meerderheid zich niet tegen de technologie verzet, maar dan blijken er wel maatregelen genomen te moeten worden om de privacy te kunnen beschermen.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 58 procent van de respondenten toegeeft zich niet te kunnen neerleggen bij het feit dat computers het persoonlijk leven van de consument lijken te sturen. Bovendien gaf 70 procent aan dat de grote hoeveelheid geconnecteerde apparaten het risico op potentiële problemen reëel maakt.

Een aantal consumenten blijkt ook een nostalgie te vertonen naar een tijdperk met eenvoudige technologieën,” merken de onderzoekers op. “Er diende immers vastgesteld te worden dat 54 procent van de ondervraagden toegaf te wensen dat hun smartphone alleen in staat zou zijn om telefoongesprekken mogelijk te maken.

Een belangrijk aantal correspondenten blijkt ook vragen te hebben bij een aantal intelligente domotica-toepassingen, zoals koelkasten die automatisch bestellingen doen om voorraden aan te vullen of kookpannen die de gezinsleden allerlei recepten aanbieden,” wordt nog opgemerkt.

Die vragen vallen echter grotendeels weg wanneer gezondheid of energie ter sprake komen. Er kon immers worden vastgesteld dat 48 procent zich positief zou opstellen tegenover intelligente energie-meters die tot besparingen op het verbruik zouden kunnen leiden, terwijl 40 procent bereid zou zijn tot de aanschaf van technologie die de gezondheid zou bewaken en op mogelijke ziektesymptomen zou wijzen.

Het is duidelijk dat de consument geïnteresseerd is in technologieën die zijn leven aangenamer kunnen maken,” zegt Wil Rockall, directeur cyberbeveiliging bij KPMG. “Men verzet zich echter tegen het idee voortdurend bespioneerd te kunnen worden. Onder meer gaf 56 procent aan zich niet akkoord te kunnen verklaren met de voortdurende controle die door de technologie mogelijk zou worden."

"Bovendien zegt 36 procent te vrezen dat zijn werkgever door de technologie in staat zou zijn om al hun activiteiten op te volgen. Anderzijds erkende bijna 60 procent dat de technologie hen zou toelaten hun baan met een grotere efficiëntie uit te voeren.

Dominique Dewitte

Dominique Dewitte is hoofdredacteur en mede-uitgever van het in Belgie populaire zakenportaal Express.be. Daarnaast is hij schrijver van boeken en publiceert...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies