Events14.06.2024

AI for Good Summit 2024


The AI for Good is het toonaangevende actiegerichte platform van de Verenigde Naties waarbij AI ontwikkelingen rondom de Sustainable Development Goals (bevorderen van oa gezondheid, klimaat, gendergelijkheid, inclusieve welvaart, duurzame infrastructuur en andere wereldwijde ontwikkelingsprioriteiten). De AI for Good Global Summit wordt georganiseerd door de International Telecommunication Union (ITU) – het gespecialiseerde agentschap van de VN voor informatie- en communicatietechnologie – in samenwerking met 40 VN-zusteragentschappen en medegeorganiseerd door de regering van Zwitserland.

Naast allerlei keynotes en paneldiscussies was er tuimte voor workshops en een expo met diverse start- en scale-ups waarbij vooral de hoeveelheid robotica (oa exoskeletten) ons opviel.

Samen met mijn collega Koen Suilen nam ik voor het eerst deel aan deze top. Het was een zeer internationale bijeenkomst met deelnemers uit Azië, Afrika en alle andere delen van de wereld. Ook was er een kleine delegatie uit Nederland aanwezig. Frits Bussemaker nodigde de Nederlandse delegatie uit voor een kopje koffie. Tijdens dit koffiemoment maakten we ook kennis met Esther Montoya Martinez van Egerschot, Chief AI Governance and Ethics.

Een toekomst met AI voor de mensheid: De visie van Doreen Bogdan-Martin

In een inspirerende toespraak benadrukte Doreen Bogdan-Martin, de nieuwe Secretaris-Generaal van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), het cruciale belang van kunstmatige intelligentie (AI) voor de mensheid. Haar visie is duidelijk: “We kunnen en moeten de kracht van kunstmatige intelligentie benutten voor de hele mensheid.”

Bogdan-Martin begon haar toespraak met een confronterend beeld. Ze vroeg haar publiek om naar links en naar rechts te kijken en zich voor te stellen dat iemand naast hen nog nooit een link had aangeklikt of een e-mail had gestuurd. “In 2024, in het tijdperk van AI en ongekende kansen, blijft een derde van de mensheid volledig offline, uitgesloten van de AI-revolutie, zonder stem,” zei ze. Dit digitale en technologische kloof is een ernstig probleem dat dringend moet worden aangepakt.

De drie pilaren van AI

Bogdan-Martin benadrukte drie pijlers die de basis vormen voor een inclusieve en veilige digitale toekomst:

  • 1. Risico- en Veiligheidsbeheer: Overheden en instanties hebben steeds meer aandacht voor risicobewaking, incidentrapportage en inhoudsauthenticatie. Er is een sterke oproep voor geharmoniseerde AI-standaarden om een op rechten gebaseerde benadering te waarborgen die veiligheid, beveiliging en ethische principes behandelt.
  • 2. Infrastructuur en Middelenontwikkeling: Toegang tot computerbronnen is van cruciaal belang, aangezien de meeste investeringen momenteel geconcentreerd zijn in slechts een handvol landen. Vaardigheden ontwikkelen is net zo belangrijk om het talent te hebben dat nodig is om AI-technologieën op verantwoorde wijze vooruit te helpen. “Het ontwikkelen van diverse, hoogwaardige datasets is een prioriteit als we robuuste en onbevooroordeelde systemen willen creëren.”
  • 3. Internationale Samenwerking: Erkenning van het belang van zowel het maximaliseren van de voordelen van AI als het beheersen van de risico’s ervan door middel van internationale samenwerking en collectieve actie. “We moeten iedereen aan tafel brengen, inclusief ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen.”

De kloof dichten

Ondanks de vooruitgang die is geboekt, erkende Bogdan-Martin dat er nog veel werk te doen is. “We hebben wereldwijde coördinatie nodig om veilige en inclusieve AI op te bouwen die voor iedereen toegankelijk is,” benadrukte ze, verwijzend naar de oproep van de VN-secretaris-generaal. Ze ziet de huidige AI-reguleringslandschap als een unieke kans om ervoor te zorgen dat elke stem telt.

AI voor Goede Doelen

Bogdan-Martin sprak ook over de mogelijkheid om AI te gebruiken om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te redden. Ze verwees naar projecten zoals Bionics, een Pakistaanse startup dat kunstmatige ledematen ontwerpt, en Ultrasound AI, een Amerikaans vrouwengeleid startup dat AI gebruikt om vroeggeboorten nauwkeurig te voorspellen en prenatale zorg te verbeteren. Deze voorbeelden illustreren hoe AI levens kan veranderen en verbeteren.

De toekomst van AI

Ze riep op tot de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en inclusieve AI-systemen, vooral in een tijdperk waarin verkiezingen en democratie worden bedreigd door desinformatiecampagnes en deepfakes. “Standaarden bouwen vertrouwen. Ze zijn de hoeksteen van verantwoordelijke AI.”

Bogdan-Martin sloot af met een krachtige oproep: “We moeten nu handelen om deze wensen werkelijkheid te maken.” Ze benadrukte dat het niet gaat om de keuze tussen mensen en machines, maar om het vinden van een balans waarbij de mensheid centraal staat. “De toekomst begint niet met algoritmen, maar met ons, hier in onze hersenen, de meest complexe, krachtige en creatieve computer die de wereld ooit heeft gekend.”

Deze toespraak van Doreen Bogdan-Martin zet een duidelijke koers uit voor een toekomst waarin AI wordt ingezet voor het welzijn van de hele mensheid, waarbij inclusiviteit, veiligheid en samenwerking centraal staan.

De toekomst van AI: Inzichten van Azeem Azhar

Azeem Azhar, een seriële technologie-ondernemer, investeerder en voormalig regulator, biedt een multidisciplinaire kijk op opkomende trends. Zijn boek uit 2021, “The Exponential Age: How Accelerating Technology is Transforming Business, Politics and Society,” biedt een raamwerk voor het nadenken over de toekomst dat leiders in het bedrijfsleven en de overheid moeten omarmen bij hun toekomstplanning.

In zijn recente toespraak, waarin hij vooruitblikt naar 2030, gebruikte Azhar een persoonlijke anekdote om zijn punt te illustreren. Terwijl hij in zijn kantoor in zijn achtertuin zat, keek hij naar buiten en zag een verwaarloosd schuttingpaneel dat op het punt stond in te storten. “Het ziet er echt uit alsof het elk moment zal instorten,” zei hij. “Maar in die vijf jaar hebben we echte vooruitgang gezien in technologie, AI, en hernieuwbare energiebronnen.”

De impact van AI op ons dagelijks leven

Azhar stelde een cruciale vraag: “Kunnen we de impact van AI op ons dagelijks leven op schaal zien?” Hij vergeleek de situatie met de opmerking van econoom Robert Solow over het computertijdperk: “Je ziet het computertijdperk overal behalve in de productiviteitsstatistieken.” Volgens Azhar geldt hetzelfde voor AI vandaag de dag.

Hij benadrukte dat ondanks de beloften van enkele jaren geleden, zoals autonome voertuigen en medische AI, de daadwerkelijke impact op de productiviteit en economische vooruitgang nog steeds beperkt is. “Productiviteitsgroei tussen 2019 en vandaag is ongeveer 1,5% per jaar,” merkte hij op. “Dat is nauwelijks beter dan de donkere dagen van de jaren ’70.”

Exponentiële technologieën

Azhar legde uit dat sommige technologieën exponentieel groeien, wat betekent dat ze jaar na jaar beter en goedkoper worden. Voorbeelden hiervan zijn zonne-energiecapaciteit, die in vijf jaar verdrievoudigd is, en de kosten van het sequencen van een menselijk genoom, die zijn gedaald van $1.000 in 2019 tot ongeveer $100 vandaag. “Deze technologieën bereiken een omslagpunt waar ze gewoon goed genoeg of goedkoop genoeg zijn voor bedrijven, overheden en consumenten om ze te willen gebruiken.”

Een belangrijk omslagpunt in AI, volgens Azhar, was de introductie van grote taalmodellen (LLMs) zoals GPT-2 in 2019. In de daaropvolgende vijf jaar hebben deze modellen enorme verbeteringen doorgemaakt en zijn ze aanzienlijk goedkoper geworden voor eindgebruikers, wat heeft geleid tot hun snelle adoptie in bedrijven en door consumenten wereldwijd.

AI in diverse sectoren

AI strekt zich ver uit voorbij generatieve AI. Azhar noemde voorbeelden zoals AlphaFold, dat helpt bij het ontdekken van eiwitstructuren, en AI-systemen die worden gebruikt om batterijprestaties te verbeteren en het energiegebruik in datacenters te optimaliseren. “Zodra technologieën goed genoeg en goedkoop genoeg zijn, kunnen we een snelle en wijdverspreide diffusie zien.”

Azhar benadrukte dat AI de potentie heeft om menselijke vaardigheden te versterken. “AI kan ons superkrachten geven,” zei hij. “Het wordt een vaardigheidsversterkende technologie die menselijk kapitaal uitbreidt.” Hij verwees naar een studie waarin GPT-4 de productiviteit van kenniswerkers met 25% verhoogde en de kwaliteit van hun werk met 40% verbeterde.

De toekomst van AI en beleid

Azhar benadrukte het belang van beleidsvorming om de voordelen van AI te maximaliseren. “We moeten ervoor zorgen dat technologie menselijke capaciteiten kan versterken en uitbreiden,” zei hij. Hij riep op tot het creëren van economische omstandigheden die groei en ondernemerschap bevorderen, evenals een diverse, concurrerende en transparante AI-sector.

Hij waarschuwde ook voor de risico’s van monopolistische posities en marktdominantie in de AI-industrie. “Overheden moeten investeren in de impact van deze technologieën en innovatieve interventies gebruiken om de technologie te sturen.”

Azhar besloot zijn toespraak met een oproep aan leiders om diepgaande, intuïtieve kennis van AI-tools te ontwikkelen. “In de komende vijf tot zes jaar zullen we een versnelling langs de AI-curve zien. Wat bepaalt waar we eindigen in 2030, is de institutionele respons en wat we doen om ervoor te zorgen dat AI ons superkrachten geeft in plaats van ons te vervangen.”

Zijn humoristische afsluiting benadrukte de voortdurende behoefte aan technologische vooruitgang: “Of dit me zal helpen mijn schutting tegen 2030 te repareren, daar hebben we een geheel andere technologische revolutie voor nodig.”

Het samenbrengen van technologie en menselijkheid: Inzichten van Tristan Harris

Tristan Harris, medeoprichter en uitvoerend directeur van het Center for Humane Technology (CHT), zet zich in om technologie af te stemmen op de beste belangen van de mensheid. In 2020 was Tristan prominent te zien in de tweevoudig Emmy-winnende Netflix-documentaire, The Social Dilemma. Deze film onthulde hoe sociale media onze hersenen en de menselijke beschaving gevaarlijk herprogrammeren en bereikte meer dan 100 miljoen mensen in 190 landen in 30 talen.

Het probleem van complexiteit en technologie

Harris legt uit dat de complexiteit van technologie blijft toenemen en dat onze instellingen niet in hetzelfde tempo zijn geëvolueerd. Hij citeert E.O. Wilson, de Harvard-sociobioloog, die zei: “Het fundamentele probleem van de mensheid is dat we paleolithische hersenen hebben, middeleeuwse instellingen, en goddelijke technologie.” Harris voegt hieraan toe: “AI is als 24e-eeuwse technologie die neerstort op 20e-eeuwse governance.” De kernvraag die Harris stelt is hoe we onze governance kunnen upgraden om de complexiteit van de technologie die we bouwen bij te houden. “We hebben de macht van goden, maar missen de wijsheid, liefde en voorzichtigheid van goden.”

Het eerste contact met AI

Harris vergelijkt sociale media met het eerste contact tussen de mensheid en een op hol geslagen AI. Hij legt uit hoe eenvoudige curation AI, die inhoud selecteert om gebruikers betrokken te houden, al aanzienlijke problemen heeft veroorzaakt. “Als je een kind van 13 bent en je veegt met je vinger omhoog op TikTok of Twitter, activeer je de supercomputer achter dat glas,” zei Harris. Dit eerste contact leidde tot negatieve gevolgen zoals informatieoverload, verslaving en polarisatie. “Dat kleine AI’tje, dat slechts een curation AI is, was al genoeg om een heleboel problemen te veroorzaken.”

De verhalen en stimuli van Sociale Media

Volgens Harris vertellen we onszelf verhalen over de voordelen van sociale media, zoals het geven van een stem aan iedereen en het verbinden met vrienden. Hoewel deze verhalen waar zijn, liggen er onderliggende problemen en stimuli die tot schadelijke gevolgen leiden. “Sociale media draait om de strijd om aandacht,” legt Harris uit. “Het wordt een race naar de bodem van de hersenstam.” Hij wijst erop dat deze race leidt tot een scala aan negatieve gevolgen zoals verslaving, verkeerde informatie en het verkorten van aandachtsspannen.

Harris benadrukt dat de verhalen die we onszelf vertellen over technologie vaak niet het hele plaatje laten zien. “Deze verhalen zijn waar,” zegt hij, “maar onder die verhalen liggen problemen. We hebben verslaving hier, virale desinformatie daar, mentale gezondheidsproblemen voor tieners, maar onder die symptomen lagen prikkels. Prikkels die ons in 2013 in staat stelden te voorspellen waar sociale media naartoe zou gaan.”

De tweede contactfase met AI

Harris waarschuwt voor de volgende fase van AI: generatieve AI. Hij benadrukt dat de belangrijkste drijfveer achter bedrijven zoals OpenAI en Google de race naar marktdominantie is. “Het nummer één dat het gedrag van OpenAI of Google stuurt, is de race om het volgende grote AI-model te trainen en sneller te lanceren dan hun concurrenten,” zei hij. Deze race kan leiden tot exponentiële desinformatie, verwaarlozing van minderheidstalen en andere ernstige gevolgen.

Harris geeft een voorbeeld van een recente ontwikkeling op TikTok: een nieuwe beautification filter die de realiteit drastisch verandert. “Ik kan niet geloven dat dit een filter is. Dit is wat filters zijn geworden. Deze filter gaf me lipgloss. Dit is hoe ik er in het echt uitzie. Gek, toch?” Hij legt uit dat dergelijke filters worden ingezet omdat ze de betrokkenheid verhogen, wat uiteindelijk draait om het maximaliseren van gebruikersaandacht. “We verstrekken deze filters niet omdat ze goed zijn voor kinderen, maar omdat ze goed zijn voor betrokkenheid,” zegt hij.

Vooruitgang in governance

Harris benadrukt de noodzaak om de governance van AI te verbeteren om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Hij suggereert dat we technologie moeten gebruiken om het governanceproces zelf te upgraden, zodat het gelijke tred houdt met de snelheid van technologische vooruitgang. Hij pleit voor het investeren in veiligheidsonderzoek en het beschermen van klokkenluiders om de integriteit van AI-systemen te waarborgen. “Als we triljoenen dollars uitgeven aan het verhogen van AI-capaciteiten, zouden we niet ook 5% daarvan moeten uitgeven aan het upgraden van de governance?”

Hij wijst ook op de historische context van governance: “Democratie werd uitgevonden met technologieën uit de 17e eeuw. Nu hebben we 21e-eeuwse tools. We moeten nadenken over hoe we technologie kunnen gebruiken om het proces van governance zelf te upgraden.” Harris stelt voor dat voor elke dollar die wordt uitgegeven aan het vergroten van AI-capaciteiten, er een gelijk bedrag wordt geïnvesteerd in veiligheid.

Harris bespreekt ook het belang van regelgeving en verantwoordelijkheid. “Wat als ontwikkelaars van AI-modellen aansprakelijk zouden zijn voor de soorten downstream-schade die optreden?” vraagt hij. Dit zou het tempo van AI-ontwikkeling vertragen en zorgen voor een verantwoordelijker benadering van AI-implementatie.

Inspirerende voorbeelden

Harris haalt ook inspirerende voorbeelden aan van hoe technologie governance kan verbeteren. Hij verwijst naar Audrey Tang, de digitale minister van Taiwan, die een systeem heeft ontwikkeld om consensus te bevorderen in politieke discussies. “Stel je voor dat sociale media zou worden gerangschikt op basis van de synthese van onze perspectieven in plaats van onze verdeeldheid te belonen,” zegt Harris.

Hij stelt voor dat AI kan worden gebruikt om wetten te optimaliseren en verouderde regelgeving aan te passen aan de huidige realiteit. “AI kan worden gebruikt om verouderde wetten te identificeren en aan te passen,” legt hij uit. “We kunnen AI-systemen hebben die helpen bij het onderhandelen over verdragen en het verbeteren van onze governance.”

Harris sluit zijn betoog af met een krachtige oproep tot actie. “We moeten de risico’s duidelijk zien, zodat we de juiste keuzes kunnen maken om de toekomst te krijgen die we willen,” zegt hij. “AI is als 24e-eeuwse technologie die neerstort op 20e-eeuwse governance. We moeten investeren in het upgraden van onze governance om de voordelen van AI te benutten zonder de fundamenten van onze samenleving te ondermijnen.”

Zijn boodschap is duidelijk: we moeten proactief zijn in het aanpakken van de uitdagingen die AI met zich meebrengt en streven naar een toekomst waarin technologie de mensheid dient in plaats van schaadt. “We kunnen nog steeds de toekomst kiezen die we willen, maar we moeten de risico’s helder zien om de juiste keuzes te maken.”

Het samenbrengen van technologie en menselijkheid: Inzichten van Anna Koivuniemi

Anna Koivuniemi, hoofd van Google DeepMind Impact Accelerator, is een voorstander van het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de mensheid te dienen. “Ver van een pessimist te zijn, beschouw ik mezelf als een verantwoordelijke optimist,” zei Koivuniemi. Ze gelooft dat AI een betekenisvol verschil kan maken en onze inspanningen, ook op het gebied van klimaat, kan opschalen.

Google DeepMind’s missie

Koivuniemi begon haar toespraak met de missie van Google DeepMind, die uit drie delen bestaat: “Wat doen we? We bouwen AI. Hoe doen we dat? Verantwoordelijk. En waarom doen we dat? Om de mensheid te helpen.” Deze missie benadrukt het belang van het bouwen van AI die veilig en verantwoord wordt ontwikkeld en ingezet, met als uiteindelijke doel het welzijn van iedereen te verbeteren.

Persoonlijk verhaal: Leren van de natuur

Koivuniemi deelde een persoonlijk verhaal uit haar jeugd in Noord-Finland, waar ze werkte in een onderzoeksdierentuin en betrokken was bij het grootbrengen van roofvogelkuikens. Ze leerde hoe belangrijk patroonherkenning en overlevingsstrategieën zijn in de natuur. “Elke dag moest ik meerdere keren een havikfiguur over de kuikens gooien zodat de ouders hen zouden leren zich te verbergen wanneer een schaduw naderde,” vertelde ze. Deze ervaring leerde haar over de kracht van leren en aanpassing, wat later haar werk bij Google DeepMind zou inspireren.

AI voor natuurbescherming

Koivuniemi beschreef hoe AI wordt gebruikt om miljoenen vogels te beschermen door hun migratiepatronen te volgen en te analyseren. “Mijn collega Tom ontwikkelde een machine die elk individueel vogelgeluid van een opname kan scheiden,” legde ze uit. Dit helpt onderzoekers om sneller en nauwkeuriger vogels te identificeren en te beschermen.

AI en klimaatwetenschap

Koivuniemi gaf concrete voorbeelden van hoe AI kan bijdragen aan klimaatwetenschap en -acties. Ze noemde drie belangrijke gebieden waar Google DeepMind actief aan werkt: weersvoorspellingen, optimalisatie van elektriciteitsnetwerken en biologische en moleculaire systemen voor klimaatadaptatie.

Weersvoorspellingen

Weersvoorspellingen zijn een complex en chaotisch proces dat enorme hoeveelheden data en berekeningen vereist. Google DeepMind ontwikkelde een model genaamd GraphCast, dat in staat is om nauwkeurige voorspellingen te doen van extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, dagen eerder dan traditionele methoden. “GraphCast voorspelde de landing van orkaan Lee in Nova Scotia negen dagen van tevoren, drie dagen eerder dan traditionele methoden,” zei Koivuniemi.

Optimalisatie van elektriciteitsnetwerken

Het beheren van elektriciteitsnetwerken is een decennia oud probleem dat steeds complexer wordt door de groeiende vraag naar elektriciteit en de integratie van hernieuwbare energiebronnen. “Onze modellen kunnen deze berekeningen honderden tot duizenden keren sneller uitvoeren,” zei Koivuniemi. Dit stelt netbeheerders in staat om beter te anticiperen op veranderingen in vraag en aanbod, wat cruciaal is voor de energietransitie.

Biologische en Moleculaire systemen

Koivuniemi beschreef hoe AI wordt gebruikt om biologische systemen te begrijpen en te ontwikkelen die kunnen helpen bij klimaatadaptatie. Ze gaf het voorbeeld van AlphaFold, een AI-technologie die de structuur van eiwitten kan voorspellen. “Met AlphaFold kunnen onderzoekers nu in minuten doen wat vroeger maanden of jaren duurde,” zei ze. Dit versnelt het onderzoek naar enzymen die plastic kunnen afbreken, wat kan bijdragen aan milieubehoud.

De belangrijke rol van data en capaciteiten

Koivuniemi benadrukte het belang van data voor AI-onderzoek en -toepassingen. Ze noemde platforms zoals Datacomos die samenwerken met de VN om klimaatdata te delen. “Niet alle data is goede data,” waarschuwde ze. “We werken samen met Climate Change AI om te begrijpen welk type data nuttig is en ontwikkelen een dataset-wenslijst om de discussie aan te moedigen.”

Naast data zijn ook de juiste vaardigheden en capaciteiten essentieel. Google DeepMind biedt programma’s aan om wetenschappers te helpen leren hoe machine learning kan bijdragen aan klimaatoplossingen. “We hebben programma’s waarbij diverse wetenschappers worden begeleid door onze AI-experts om hun onderzoek te voltooien,” vertelde Koivuniemi. Ze benadrukte het belang van samenwerking tussen AI-ingenieurs en klimaatwetenschappers om effectieve oplossingen te ontwikkelen.

Verantwoorde samenwerking

Verantwoorde samenwerking is volgens Koivuniemi cruciaal voor het succes van AI-initiatieven. “We hebben van meet af aan meerdere lagen van verantwoordelijkheid geïntegreerd in ons werk,” legde ze uit. Dit omvat onder andere het betrekken van ethische experts en het opzetten van cross-functionele teams die mogelijke risico’s en nadelen van technologieën beoordelen. “We werken samen met externe experts om de voordelen en nadelen van nieuwe technologieën te begrijpen,” zei ze.

Koivuniemi sloot haar toespraak af met een oproep tot actie. “AI kan de mensheid ten goede komen als het op de juiste manier wordt ingezet,” zei ze. Ze benadrukte dat samenwerking, verantwoordelijkheid en de juiste data en capaciteiten essentieel zijn om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. “We kunnen nog zoveel meer bereiken als we AI op de juiste manier gebruiken,” concludeerde ze. “Laten we samen werken aan een toekomst waarin technologie de wereld ten goede komt.”

Deze toespraak van Anna Koivuniemi toont aan hoe AI kan worden ingezet om niet alleen technologische vooruitgang te boeken, maar ook om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Haar optimistische maar verantwoordelijke benadering biedt een inspirerend perspectief op de mogelijkheden van AI voor de mensheid en het milieu.

Reconnectie van ALS-patiënten met hun dierbaren: Een innovatie door Unbabel Halo

Tijdens een indrukwekkende sessie werd gedemonstreerd hoe ALS-patiënten gebruik kunnen maken van Unbabel Halo om in realtime gesprekken te voeren. Door Generative AI te combineren met een niet-invasieve neurale interface, zet Unbabel Halo bio-signalen om in taal, waardoor ALS-patiënten weer kunnen communiceren met hun dierbaren.

Over Unbabel en Vasco Pedro

Vasco Pedro, medeoprichter en CEO van Unbabel, leidde het bedrijf dat taalbarrières doorbreekt door kunstmatige intelligentie te combineren met realtime menselijke vertalingen. Sinds de oprichting in 2013 had Vasco Unbabel door Y Combinator geleid en meer dan $135 miljoen aan financiering opgehaald.

Het verhaal van Luís

Luís, een 37-jarige fervent voetbalfan en sciencefictionliefhebber, woonde met zijn geliefde partner Raquel in Lissabon. In juli 2022 werd bij hem Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) vastgesteld en begin 2023 verloor hij zijn vermogen om te spreken. Sinds midden 2023 nam hij actief deel aan het Unbabel Halo-project en werkte hij samen met het Unbabel Labs-team om de communicatie van ALS-patiënten met hun dierbaren te herstellen.

De uitdagingen van communicatie voor ALS-patiënten

Historisch gezien hadden ALS-patiënten zoals Stephen Hawking moeite met communicatie, vaak beperkt tot ongeveer twee woorden per minuut. Moderne technologieën zoals eye-tracking konden de snelheid verhogen tot ongeveer tien woorden per minuut, maar dit was vermoeiend voor de ogen en moeilijk te verplaatsen. “Met Halo realiseerden we ongeveer 15 woorden per minuut,” zei Pedro, “wat een aanzienlijke verbetering was in de interactiesnelheid.” Bovendien was het apparaat niet erg intrusief en synchroner, wat belangrijk was voor de gebruikservaring van patiënten.

De live demonstratie

Tijdens de sessie werd een live demonstratie gegeven met Luís, een fundamentele deelnemer in de ontwikkeling van Halo. Hij had al twee jaar ALS en had gedurende deze tijd te maken gehad met ernstige communicatieproblemen, wat leidde tot een verlies van motivatie om met zijn familie te communiceren. De live demonstratie toonde Luís die met behulp van Halo weer kon communiceren.

Toen Luís zijn eigen stem hoorde (een samenwerking met OpenAI), applaudisseerde het publiek. Het was een emotioneel moment voor zowel Luís als het publiek. “Wat een prachtig voorbeeld van AI for Good,” zei Pedro. “Mensen een stem geven, hun eigen stem, om via AI te kunnen communiceren met hun geliefden.”

Conclusie

Unbabel Halo toonde aan hoe technologie de levenskwaliteit van ALS-patiënten aanzienlijk kan verbeteren door hen in staat te stellen weer in realtime met hun dierbaren te communiceren. Dit project was een prachtig voorbeeld van hoe AI niet alleen technologische vooruitgang kan bevorderen, maar ook een diepgaande menselijke impact kan hebben. De sessie benadrukte de kracht van samenwerking en innovatie om de wereld een betere plek te maken voor iedereen, ongeacht hun fysieke beperkingen.

Revolutie in toegankelijkheid: Next-Gen Brain-Machine Interfaces onthuld

Stel je voor dat je het internet kunt doorzoeken, digitale kunst kunt creëren en een robotarm kunt bedienen – met slechts je gedachten. Wat lang als sciencefiction werd beschouwd, is nu werkelijkheid dankzij implanteerbare brain-computer interfaces (BCI’s). Hoewel slechts een paar dozijn mensen met verlamming en neurologische aandoeningen wereldwijd een BCI geïmplanteerd hebben gekregen, wordt verwacht dat dit aantal zal groeien.

Tijdens een recente sessie, waarin zowel een gesprek als een live demonstratie plaatsvond, werd onderzocht hoe deze apparaten de toekomst van belichaming, beweging, communicatie, creativiteit en de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking kunnen veranderen.

Over Taryn Southern

Taryn Southern is een bekroonde verhalenverteller, AI-strateeg en kunstenaar op het snijvlak van AI en menselijk potentieel. Als pionierende contentmaker verzamelde ze meer dan 1 miljard views op haar content voordat ze een aantal primeurs behaalde, waaronder het componeren van het eerste AI-popalbum ter wereld en het regisseren van een Tribeca Film-documentaire over brain-computer interfaces. Als overlever van borstkanker en hoofd van speciale projecten bij Blackrock Neurotech, is Taryn gepassioneerd over de toepassing van technologie om functies te herstellen en onafhankelijkheid terug te geven aan patiënten.

Het verhaal van James Johnson

James Johnson, sinds 2017 verlamd van nek tot tenen, kreeg twee micro-elektrode arrays geïmplanteerd in zijn motorische cortex en pariëtale kwab als onderdeel van een neuroprothetisch onderzoek aan Caltech. Deze technologie stelt hem in staat om met zijn gedachten verschillende apparaten te bedienen, wat zijn leven en zijn vermogen om te communiceren aanzienlijk heeft verbeterd.

De mogelijkheden van BCIs

“De afgelopen decennia hebben we een aantal ongelooflijke ontwikkelingen gezien als resultaat van het onderzoek en de investeringen in BCI’s,” zei Southern. “Dozens of patients around the globe have used their BCI to defy human limitations, to restore function that they thought was forever lost. To even gain new senses.”

In 2016 begon Southern aan een avontuur om enkele van de pioniers op het gebied van deze technologie te ontmoeten. Het resultaat was de film I Am Human, een documentaire die drie buitengewone individuen volgt, hun moeilijke beslissingen om invasieve hersenchirurgie te ondergaan, de impact op hun families, en vooral wat deze technologie voor hun leven deed.

Inspirerende verhalen uit de documentaire

In I Am Human volgen we de verhalen van Bill, Anne en Stephen:

  • Bill is een tetraplegische patiënt wiens enige wens was om zichzelf weer te kunnen voeden.
  • Anne is een kunstenares met Parkinson die wanhopig weer een penseel wilde oppakken om kunst te maken.
  • Stephen lijdt aan een neurodegeneratieve ziekte die hem blind maakte en hij was vastbesloten zijn onafhankelijkheid terug te krijgen.

“Ik ga de film niet voor je verpesten, je zult hem zelf moeten kijken om te zien hoe de verhalen van deze individuen zich ontwikkelden,” zei Southern. “Maar ik was zo geïnspireerd door zowel hun verhalen als het verhaal van mogelijkheden en hoop dat deze technologie in hun leven bracht.”

Samenwerking met BlackRock Neurotech

Sinds de debuut van haar film werkt Southern samen met BlackRock Neurotech, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de micro-elektrode arrays en het meeste menselijke onderzoek met BCI’s. “Ik ben zeer bevoorrecht om te mogen werken met of veel van de patiënten te ontmoeten die je achter mij op de foto’s ziet,” zei Southern. “Deze individuen dragen geen capes, noch spelen ze in blockbusterfilms, maar ze verkennen absoluut nieuwe grenzen in de wetenschap en herdefiniëren toekomstige mogelijkheden voor mensen met een beperking.”

De sessie toonde aan hoe implantabele brain-computer interfaces niet alleen technologische vooruitgang vertegenwoordigen, maar ook een diepgaande menselijke impact kunnen hebben door mensen met een beperking te helpen hun functies en onafhankelijkheid te herstellen. Het werk van Taryn Southern en haar samenwerking met BlackRock Neurotech benadrukken de kracht van innovatie en de potentie om levens te veranderen. Deze technologieën bieden een glimp van een toekomst waarin beperkingen worden overwonnen en menselijke potentieel wordt versterkt door middel van AI en BCI’s.

Hervorming van de realiteit: Next-Gen Brain-Machine Interfaces onthuld door Hao Li

Hao Li, CEO en medeoprichter van Pinscreen, een startup die geavanceerde AI-gedreven virtuele avatar technologieën ontwikkelt, en tevens hoogleraar aan de Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), heeft een indrukwekkende carrière in computer vision en kunstmatige intelligentie. Voorheen was hij een vooraanstaand lid van de Computer Vision Group aan UC Berkeley en hoogleraar computerwetenschappen aan de University of Southern California, waar hij ook directeur was van het USC Institute for Creative Technologies.

De toekomst van realiteit met Generative AI

Tijdens zijn recente presentatie sprak Hao Li over hoe generatieve AI de realiteit kan vervormen en verbeteren. “Dertig jaar geleden was er één film die een enorme impact had op mijn carrière,” vertelde Li. “In Terminator 2 zagen we voor het eerst vloeibaar metaal dat in verschillende vormen morfte. Dit liet me zien dat CGI alles mogelijk kon maken wat in de fysieke realiteit onmogelijk leek.”

CGI heeft sindsdien een revolutie teweeggebracht in de filmindustrie, zoals te zien in films als Avatar, waar meer dan 3000 shots CGI gebruikten. “CGI is een transformerende technologie die storytelling heeft veranderd,” zei Li. Ondanks de vooruitgang in CGI, bleef het nabootsen van menselijke gezichten een uitdaging vanwege het ‘uncanny valley’-effect, waarbij bijna-realistische menselijke gezichten als griezelig worden ervaren.

Overwinnen van het ‘Uncanny Valley’-Effect

Li legde uit hoe de industrie aanvankelijk afhankelijk was van complexe systemen zoals multi-view stereotechnologieën om acteurs te scannen en hun gezichten digitaal te reproduceren. “Deze technologieën waren duur en moeilijk te implementeren,” zei hij. “Vijftien jaar geleden, toen ik mijn PhD deed aan ETH Zürich, werkte ik aan real-time gezichtsherkenning om deze technologie toegankelijker te maken.”

Een doorbraak kwam met de opkomst van diepe neurale netwerken. “Met convolutionele neurale netwerken kunnen we beelden analyseren en zelfs gezichten genereren,” legde Li uit. Dit leidde tot de ontwikkeling van generatieve AI, waarmee realistische gezichten en uitdrukkingen konden worden gecreëerd op basis van videobeelden.

Generative AI en Deepfakes

Li besprak ook de opkomst van generatieve tegenstrijdige netwerken (GAN’s), waarbij twee neurale netwerken samenwerken om realistische beelden te genereren. “NVIDIA heeft deze technologie tot het uiterste gedreven, waardoor we zeer realistische afbeeldingen kunnen maken van dingen die nooit hebben bestaan,” zei Li. Hoewel deze technologieën veelbelovend zijn, hebben ze ook geleid tot de opkomst van deepfakes, waarbij realistische maar valse beelden en video’s worden gegenereerd.

Toepassingen en risico’s van Generative AI

Li benadrukte zowel de positieve toepassingen als de risico’s van generatieve AI. “We hebben technologieën ontwikkeld om deepfakes te detecteren en bewustzijn te vergroten over hun potentiële misbruik,” zei hij. Tegelijkertijd heeft Pinscreen gewerkt aan positieve toepassingen van deze technologie, zoals het verbeteren van visuele avatars en het maken van realistische digitale dubbelgangers voor films en advertenties.

Voorbeelden van innovatieve toepassingen

Li deelde enkele voorbeelden van hoe zijn bedrijf generatieve AI toepast:

  • Slumberland: Een scène waarin een baby lijkt te spreken, mogelijk gemaakt door een acteur die de bewegingen van de baby aanstuurt.
  • The Manifest: Het jonger maken van een acteur om hem te laten verschijnen zoals hij was in eerdere seizoenen van de serie.
  • Rafael Nadal: Het creëren van verschillende leeftijden van Nadal voor een advertentiecampagne, waarbij geen van de acteurs daadwerkelijk Nadal was, maar zijn gelijkenis werd gerecreëerd met AI.

De toekomst van Generative AI

Li sprak over de toekomst van generatieve AI in communicatie en virtual reality. “We werken aan technologieën die realistische avatars kunnen creëren vanuit een enkele webcamfoto,” zei hij. Dit stelt mensen in staat om in real-time te communiceren met avatars die ongelooflijk echt lijken.

Hao Li sloot zijn presentatie af met een oproep tot het omarmen van kunstmatige intelligentie. “AI biedt zowel uitdagingen als kansen,” zei hij. “Hoewel we ons zorgen moeten maken over de mogelijke misbruiken, moeten we ook de enorme voordelen erkennen die AI kan bieden in entertainment, communicatie en vele andere gebieden.”

Li benadrukte dat de technologie nog in ontwikkeling is, maar dat de vooruitgang snel gaat. “AI is de gereedschapskist van de toekomst, en het is aan ons om deze tools op een verantwoorde manier te gebruiken en verder te ontwikkelen.”

Wat brengt de toekomst

Wij kijken ernaar uit om de opgedane kennis en inspiratie te vertalen naar concrete acties en bijdragen aan de verdere ontwikkeling en toepassing van AI voor het welzijn van de samenleving. Samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin technologie en menselijk potentieel hand in hand gaan om een betere wereld te creëren.

Avatar foto
Erdinç Saçan

Senior Docent en Onderzoeker bij Fontys ICT in Eindhoven. Voorheen gewerkt bij Corendon, TradeDoubler en Prijsvrij.nl.

Verder lezen over Kunstmatige Intelligentie

AI-app Claude is nu beschikbaar op je smartphone 

Claude. Niet de zanger van dat catchy half-Franse nummer, maar de kunstmatige intelligentie-tool.

Online17.07.2024

AI-app Claude is nu beschikbaar op je smartphone 

YouTube biedt je nu AI-playlists binnen YouTube Music

AI wordt onder andere omarmd door YouTube Music, dat nu door kunstmatige intelligentie samengestelde afspeellijsten ondersteunt. 

Online16.07.2024

YouTube biedt je nu AI-playlists binnen YouTube Music

Robotchirurgen verrichten meer dan 400 succesvolle hartoperaties

Van de 400 operaties die ze hebben verricht is er 98 procent volledig  goed gegaan. Leg je hart in robothanden.

Technology10.07.2024

Robotchirurgen verrichten meer dan 400 succesvolle hartoperaties

Dit was het VINT Symposium van 2024

Voor de 30e keer was er het VINT Symposium in het Spant! te Bussum. Dit jaar stond het thema 'Echt Slim' centraal, wat een interessant perspectief bood op de rol van intelligentie in technologie. Elk jaar biedt het symposium de kans om nieuwe technologische trends en inzichten te verkennen, en dit jaar was geen uitzondering.

Events04.07.2024

Dit was het VINT Symposium van 2024

met als thema 'Echt Slim'
Dit is de nieuwe OPPO Reno12 Series

De langverwachte OPPO Reno12 Series is vanaf vandaag verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Met de Reno12 en de Reno12 Pro introduceert OPPO twee gloednieuwe AI-telefoons met verschillende functies die de productiviteit en creativiteit verbeteren.

Mobile03.07.2024

Dit is de nieuwe OPPO Reno12 Series

Straks heb je elke dag een originele profielfoto op WhatsApp

Een Lensa-achtige functie komt nu van Meta zelf naar WhatsApp. Zo heb je elke dag een originele profielfoto, als je dat wil natuurlijk.

Social Media02.07.2024

Straks heb je elke dag een originele profielfoto op WhatsApp

Adform komt met op AI-gebaseerde contextual targeting

Adform kondigt een exclusieve samenwerking aan met Cognitiv, wereldwijd een van dé leveranciers van deep learning AI voor marketeers. Samen zullen zij Cognitivs GPT AI-gebaseerde contextuele targeting beschikbaar stellen in de belangrijkste Europese talen. Dankzij de samenwerking kunnen adverteerders in Europa nu voor het eerst gebruikmaken van GPT AI-gebaseerde contextual targeting.

Advertising02.07.2024

Adform komt met op AI-gebaseerde contextual targeting

Instagram noemt zijn AI-labels anders door boosheid gebruikers

Meta labelde allerlei posts die niet AI waren wel als kunstmatige intelligentie. Daar waren de daadwerkelijke fotografen niet over te spreken.

Social Media02.07.2024

Instagram noemt zijn AI-labels anders door boosheid gebruikers