De B2B marketing trend voor 2017: nog steeds content marketing

De B2B marketing trend voor 2017: nog steeds content marketing

Vorig artikel Volgend artikel

Uitdagingen en trends zijn niet hetzelfde. Meer data-inzicht door de juiste tooling met de juiste content is duidelijk een uitdaging voor 2017, zo blijkt uit het B2B Marketing Trendrapport van 2017. Dit geldt niet alleen voor de geïnterviewde marketeers; het blijkt ook uit het kwantitatieve onderzoek. Maar liefst 90% van alle B2B marketeers die meededen aan de survey, geeft aan dat zij steeds meer verstand van data en techniek moeten hebben.

Als je het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek naast elkaar legt, dan zie je dat B2B Nederland deze uitdaging op vier manieren het hoofd wil bieden: met content marketing, marketing automation en met de (her)inrichting van de marketing organisatie plus een grotere focus op customer experience. Dit zijn dan ook de grote prioriteiten voor 2017.

Grafiek_B2B_Marketing_Trends_2017

Implementatie marketing automation kost tijd

Dat marketing automation anno 2017 nog steeds een speerpunt voor organisaties is, heeft waarschijnlijk te maken met het simpele feit dat de implementatie ervan tijd kost. Zo kon in 2016 slechts 25% van de marketeers die zijn geënquêteerd, antwoorden dat zij met marketing automation werken. In 2017 is dit percentage gestegen tot 34%. Nog steeds minder dan de helft, terwijl in het onderzoek van 2016 wel 48% van de marketeers aangaf in 2017 een start te willen maken met marketing automation. Kennelijk zitten wens en werkelijkheid ook als het gaat om de implementatie van marketing automation niet altijd op één lijn. Niet verwonderlijk dat marketing automation ook voor 2017 een speerpunt blijft.

Opmerkelijk: grote aandacht voor customer experience

Voor de elf geïnterviewde marketeers is ‘in contact zijn met de markt’ cruciaal om de B2B marketinguitdagingen tot een succes te maken. Dit vertaalt zich in de grote belangstelling voor customer experience. Uit het kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat marketeers zich vooral focussen op de oriëntatiefase van de customer journey. Er is onder B2B marketeers een grotere focus op ‘klant worden’ dan op ‘klant zijn’.

De grootste trend blijft content marketing

Focus op de fase ‘klant worden’ en het belang van ‘in contact zijn met de markt’ maakt dat content marketing het belangrijkste speerpunt blijft. Anno 2017 is content marketing namelijk de wijze waarop dit contact met de markt wordt gelegd. Leadgeneratie en lead nurturing kruisen marketeers dan ook aan als de belangrijke redenen om content marketing in te zetten.

B2B Marketing Trendrapport 2017

In het B2B Marketing Trendrapport dat 13 juni jl. door PIM (Platfom Innovatie in Marketing) en door Spotler (ten tijden dat Spotler nog Blinker was) is gepubliceerd lees je alles over wat B2B Marketing Nederland bezig houdt. Wil jij je meten met de rest van B2B Nederland? Download dan gratis het rapport van 2017.

Hendrik Westerhuis

Hendrik Westerhuis is bij Spotler (ontstaan na het samengaan van de bedrijven Blinker en MailPlus) actief als schrijver, ontwikkelaar en publicist van...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies