Tijdperk van email voorlopig nog niet voorbij

Vorig artikel Volgend artikel
Tijdperk van email voorlopig nog niet voorbij

Ondanks de grote aandacht die aan nieuwe online communicatie-platformen wordt besteed, blijft traditionele email nog altijd een bloeiend kanaal met veel potentie. Zo blijkt uit een rapport van MarketTools in opdracht van Microsoft. Ondanks de groeiende populariteit van sociale en mobiele kanalen zal email volgens de onderzoekers ook op termijn nog lang het dominante communicatiekanaal blijven.

"Hoewel het gebruik van sociale en mobiele media toeneemt, blijkt email volgens MarketTools de snelste groei te kennen. Daarbij wordt opgemerkt dat 45% van de respondenten aangeeft dat het zijn gebruik van email het voorbije jaar is toegenomen, terwijl 51% gewag maakt van een status quo. Slechts 4% zegt de voorbije twaalf maanden minder gebruik gemaakt te hebben van email."

Het gebruik van social media voor communicatie-doeleinden bleek daarentegen het voorbije jaar bij 28% van de respondenten gestegen te zijn, terwijl 65% een status quo aangaf, en bij 10% was het gebruik van social media gedaald. Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 14% het gebruik van instant messaging heeft opgedreven, terwijl 16% meer gebruik heeft gemaakt van de telefoon en 15% meer persoonlijke gesprekken heeft gevoerd.

MarketTools merkt nog op dat 45% van de ondervraagden verwacht dat het email-gebruik op de werkvloer de volgende 5 jaar nog zal stijgen, terwijl 51% een status quo verwacht. Een even groot aantal verwacht dat ook de persoonlijke email de volgende 5 jaar zal blijven stijgen. "Net zoals email er niet in geslaagd is om de telefoon uit te schakelen en video niet het einde heeft betekend van de radio, zullen ook nieuwere communicatievormen niet de teloorgang van email betekenen," aldus MarketTools. "Het onderzoek toont aan dat het totale volume aan communicatie stijgt." Via

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies