E-mail31.03.2010

Emma-nl kiest nieuw bestuur


emma-nl-kiest-nieuw-bestuur.jpg
emma-nl-kiest-nieuw-bestuur.jpg

Gisteravond heeft de Emma-nl een nieuwe voorzitter gekozen; Michael Straathof vervangt Marc Borgers die na 8 jaar afscheid neemt van de Emma-nl. De beide heren kennen elkaar goed, want zij zijn ook samen actief als het Bureau Borgers & Straathof. Naast Michael zijn er nog twee nieuwe bestuursleden benoemd; Ivonne Bojoh van Veritate neemt Straathofs vorige functie van penningmeester over en Ad Walraven van Webpower wordt bestuurslid algemene zaken. Deze functie kwam vrij door het afscheid van Edouard Leeuwenburg van De Telegraaf. Eduard werd bedankt voor zijn jarenlange inspanning met de eretitel “lid van verdiensten” en Marc Borgers is benoemt tot het eerste erelid van de Emma-nl.

Naast de benoeming van de nieuwe bestuursleden werden er verder nog de jaarlijks formaliteiten besproken, zo is de Emma weer gegroeid naar inmiddels bijna 80 leden. Naast een aantal nieuwe bureau’s is het ledenaantal ook gegroeid door de toetreding van belangrijke adverteerders zoals BP en KLM. De Emma hoopt volgend jaar meer adverteerders aan zich te binden. Adverteerders kunnen toetreden voor een gereduceerd tarief van €250 per jaar.

Als belangrijkst onderdeel werd de ledenvergadering gevraagd in te stemmen met de nieuwe (nog in te voeren) ”code verspreiding reclame via email”. Deze nieuwe code, die momenteel wordt besproken met alle belangrijke brancheorganisaties, zoals de DDMA en het IAB, heeft als doel om naast de nieuwe telecomwet de regulering van ongevraagde reclame via email beter te regelen. Het betreft hier dus geen SPAM, dit zijn emails waar de ontvanger helemaal geen toestemming voor heeft gegeven, maar het betreft reclame in emails waar de onvanger toestemming (optin) voor heeft gegeven. Het doel is de ontvanger vanuit de branche beter te beschermen en voor bestandseigenaren, verzenders en adverteerders meer duidelijkheid te creëren. De, door het bestuur voorgedragen code, is door de vergadering unaniem aangenomen. Later zullen we hier meer berichten over de inhoud van deze code. Die uiteindelijk voor de hele markt moet gaat gelden.

Over EMMA-nl
De E-mail Marketing Associatie Nederland (www.emma-nl.net) behartigt de belangen van bedrijven die e-mail verzenden en als marketinginstrument inzetten en de belangen van bedrijven die daarbij faciliteren. EMMA-nl is het keurmerk voor professionele e-mailmarketing en is in maart 2003 opgericht door e-mailverzenders van op toestemming gebaseerde commerciële e-mail in reactie op de ongewenste groei van spam. Vanzelfsprekend hanteren de EMMA-nl leden het uitgangspunt dat e-mail alleen wordt verzonden als de ontvanger permissie heeft gegeven gemaild te worden.

Jeffrey Bleijendaal

Jeffrey Bleijendaal is Manager Digital Advertising bij Ematters BV. Jeffrey is vanaf 2005 actief met Zoekmachine Marketing en heeft vanaf die tijd vele honderden campagnes geoptimaliseerd, miljoenen bezoekers gegenereerd en duizenden conversies gerealiseerd voor zijn klanten. Jeffrey is daarnaast voorzitter van de DDMA Search Commissie, enthousiast blogger op Dutch Cowboys en Top Contributor op het officiële Google AdWords Helpforum. Naast SEA is Jeffrey zeer actief met en gecertificeerd voor Google Analytics en de DoubleClick Online Marketing stack.