Ouders nog altijd niet goed op de hoogte van online-activiteiten van hun kinderen

Vorig artikel Volgend artikel

Een Europees onderzoek, onder meer in Nederland, door het onafhankelijk onderzoeksbureau Atomik Research, in opdracht van McAfee, legt de discrepantie bloot tussen wat tieners online uitspoken en wat hun ouders dénken dat hun kroost online doet.

Veel Nederlandse tieners bekijken bewust of onbewust content die voor hen ongeschikt is, terwijl ouders er het volste vertrouwen in hebben dat hun kind geen ongepaste websites bezoekt en hun kinderen daarom volkomen vrij laten op Internet. Ook zijn zij vaak in de veronderstelling dat hun tiener de waarheid spreekt over diens online-activiteiten.

Ouders nog altijd niet goed op de hoogte van online-activiteiten van hun kinderen

Dat blijkt echter niet altijd terecht:

· Van alle Europese tieners komen de Nederlandse tieners het vaakst in aanraking met ongewenste seksueel expliciete content (43%), terwijl ze het laagst scoren bij het gericht op zoek gaan van dergelijke content (9%).

· 40% van de Nederlandse jongeren heeft weleens een video bekeken die hun ouders niet zouden goedkeuren.

· 37% van de Nederlandse tieners geeft toe websites te bezoeken die hun ouders zouden afkeuren.

· 21% van de Nederlandse schoolgaande jeugd speurt het net af naar toets-antwoorden, 14% van de ouders vermoedt dat hun kind zoiets doet. Met 34% zijn de Nederlandse jongeren het actiefst in het online opzoeken van antwoorden/oplossingen voor school-gerelateerde taken.

· 19% van de Nederlandse tieners zoekt actief naar naaktfoto's en pornografie, terwijl 14% van de ouders dit van hun kind vermoedt. Van de betreffende tieners doet 55% dit een paar keer per jaar en 40% een paar keer per maand.

· Daartegen over staat dat 42% van de Nederlandse jongeren per óngeluk op naaktfoto's en pornografie stuit. Hiervan belandde 36% op de betreffende website door op een advertentie te klikken.

· 19% van de Nederlandse jongeren heeft weleens gewelddadige content gezocht op internet, 10% van de ouders vermoedt dit.

· Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren, 51% heeft de naam van hun school online gezet.

· 10% heeft weleens zeer persoonlijke informatie over zichzelf op internet gepost.

· 9% zegt weleens op sociale media te hebben gepost wáár ze iemand zouden ontmoeten.

Verbergen online gedrag

· 20% van de Nederlandse jongeren zegt dat ze hun online-gedrag voor hun ouders kunnen verbergen. 

Het onderzoek laat zien dat de meeste Nederlandse tieners diverse maatregelen nemen om hun activiteiten op internet van hun ouders af te schermen:

· 37% minimaliseert de browser zodra er een ouder binnenkomt
· 24% wist de browsergeschiedenis
· 23% bekijkt de ongepaste content op een smartphone of tablet.

Liesbeth Hop, directeur van de Academie voor Media en Maatschappij; "Wij onderschrijven het belang van dit onderzoek dat wederom aantoont hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen begeleiden in de virtuele wereld. Daarbij is de eerste stap dat ouders op de hoogte zijn van de online activiteiten van hun kinderen en daar kom je bij deze technisch vaardige generatie alleen achter door open en in vertrouwen met hen in gesprek te gaan. In de opvoeding van nu is mediawijsheid een cruciale factor omdat het leven van kinderen zich tegenwoordig voor een groot deel afspeelt via de media. Zij zijn overal en altijd online, vaak buiten het blikveld van de ouders."

Ouderlijk toezicht

Van de Nederlandse ouders geeft 61% aan weleens een gesprek met hun tiener te hebben gehad over veiligheid op internet, dat betekent dat 39% dat blijkbaar nog nooit heeft gedaan. De virtuele wereld wordt door 37% als net zo ‘gevaarlijk’ gezien als de échte wereld. De ouders die betrokken zijn bij de veiligheid van hun kind op internet, hebben de volgende acties ondernomen:

· 37% maakt gebruik van ouderlijk toezicht op de thuiscomputer.
· 26% weet de wachtwoorden van e-mailadressen en sociale media-accounts van hun kind.
· 24% heeft apps voor ouderlijk toezicht geïnstalleerd op alle op internet aangesloten apparaten die hun kind gebruikt.

[Afbeelding: © Kurhan - Fotolia.com]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies