Miljoenennota 2012 zwijgt over cybercrime

Vorig artikel Volgend artikel
Miljoenennota 2012 zwijgt over cybercrime

De Miljoenennota 2012 zwijgt over cybercrime. Ik kan je verzekeren dat het onderwerp, na het Diginotar-debacle, wel snel weer op de agenda komt. Nog voordat er een oplossing is. Het bestuurlijk en wettelijk kader, maar ook het besef van de omvang van cybercrime, passen zich onvoldoende snel aan. We beseffen nog niet wat cybercrime kan aanrichten in een mensenleven en hoe afhankelijk van internet we al zijn. Totdat je een keer slachtoffer wordt van identiteitsfraude. De recente Blackberry uitval van een paar dagen geeft je misschien een gevoel van die afhankelijkheid? Nou, cybercrime is nog veel erger.

Ik mocht op jongstleden Prinsjesdag de premier hierover toespreken via radio 1. Het is een nogal belangrijk thema dat velen van ons raakt of zal raken. Vandaar nog een keer hier op DC.

Stel je voor wat er gebeurt als we via internet fysieke dingen gaan besturen, zoals auto’s met een IP-adres. Dan kan een hacker het verkeer stilzetten. Dat gebeurt sneller dan wij denken. De eerste  atoomcentrales zijn al gehackt.

We weten het. Toch zien we cybercrime nog niet als belangrijk probleem. Er gebeurt tenminste weinig concreets. Diginotar was natuurlijk een klein bedrijf met een kleine omzet. Maar hun falen leidde tot honderden miljoenen euro schade. Nog afgezien van het geschokte vertrouwen in de digi-overheid. Inmiddels zijn we vele schandalen verder in Nederland

Kan deze beveiliging beter? In ieder geval moet je op vitale plekken continu meekijken. Twee keer per jaar een papieren controle heeft geen zin.

Een voorbeeld waar het toezicht goed werkt is de luchtvaart. Als de FAA-controleur op bezoek komt, gaat echt wel dat vliegtuig open. Als hij iets vindt wat niet in de haak is, blijft een hele vloot aan de grond. Dat is een goede economische prikkel voor de luchtvaart om zijn zaken op orde te hebben.

Waar ligt de oplossing tegen cybercrime? ICT-infrastructuur kan je zien als een maatschappelijke basisinfrastructuur. Misschien hoort die digitale infrastructuur wel thuis bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in combinatie met Veiligheid &Justitie.

Ik als burger ga ervan uit dat ik veilig over een brug kan rijden. Evengoed moet ik ervan uit kunnen gaan dat veilig internet goed geregeld is. Dat is toch echt een publieke taak. Heeft minister Donner dat wel begrepen?

Wellicht internetten een vak op de basisschool?. En de overheid een campagne zoals ‘veilig vrijen’ bewuster maken van cybercrime en wat je als burger kunt doen. Tevens kun je het onderwerp op Europees niveau agenderen. Misschien dat daar nog enige invloed op de Googles en Microsofts van deze wereld is te organiseren?

Wie wil glimmen moet poetsen. Ik wens Europa ook veel succes met deze uitdaging!

Ps : voor als je zin hebt: http://t.co/4Bo3AVwW

Frans van der Reep

Frans van der Reep is een visionary practitioner, inspirational counceler, media futurist en "triple thinker". Hij is verbonden aan Hogeschool Inholland...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies