Brein haalt groot Usenet netwerk offline

Vorig artikel Volgend artikel
Brein haalt groot Usenet netwerk offline

News-Service.com heeft de rechtszaak verloren die Stichting Brein tegen het bedrijf op 21 juli 2009 heeft aangespannen.

Stichting Brein eiste in een bodemprocedure voor de rechtbank Amsterdam dat alle auteursrechtelijk beschermde content van de servers werd gehaald. Ondanks dat News-Service.com enkel toegang tot Usenet faciliteert en gebruikers berichten op Usenet plaatsen en er vanaf halen, is de rechtbank van mening dat de site desalniettemin deze berichten (ook) zelf kopieert en aanbiedt. Deze uitspraak kan vergaande consequenties hebben, niet alleen voor het voortbestaan van het bedrijf maar ook voor Usenet als internetdienst.

Ze gaan het vonnis bestuderen en in gesprek met de branche. Op basis daarvan wordt beslist of er hoger beroep wordt ingesteld.

De afgelopen 2,5 jaar heeft News-Service tijdens verschillende zittingen naar voren gebracht dat het bedrijf alleen de technische doorgifte regelt volgens de procedures die voor Usenet gelden en geen enkele bemoeienis heeft met de aard of inhoud van de berichten die Usenet-gebruikers met elkaar uitwisselen. Ook werd er een beroep gedaan op de Europese E-commercerichtlijn gebaseerde wet (art. 6:196c BW) die dienstverleners zoals News-Service een expliciete uitsluiting van aansprakelijkheid verschaft.

"Wij zijn zeer teleurgesteld in het vonnis van de rechter. Het is zowel technisch als economisch onhaalbaar om de 15 tot 20 miljoen berichten die dagelijks worden uitgewisseld te controleren op inhoud. Daar komt nog bij dat er geen geautomatiseerde manier bestaat om te bepalen of een Usenet-bericht auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat en of voor verspreiding wel toestemming is verkregen. Wij zien daarom absoluut niet hoe we aan het vonnis kunnen voldoen. Het vonnis raakt ons dus direct in ons voortbestaan en is daardoor ook een bedreiging van Usenet zelf omdat het enkel faciliteren van Usenet op grond van het vonnis niet mogelijk is. De uitwisseling van berichten via deze oudste internetdienst wordt dus de facto onmogelijk", zegt Patrick Schreurs, CEO van het bedrijf.

"Wij hebben ook aangevoerd dat wij, op grond van art. 6:196c BW die aanbieders zoals Usenet providers vrijwaart, beschermt zijn als die onverhoopt auteursrechtelijk beschermde werken doorgeven. De rechtbank is aan dat verweer voorbij gegaan," vervolgt Schreurs. "Wij vinden het onbegrijpelijk en zondermeer fout dat de rechtbank niet heeft onderzocht of we gevrijwaard zijn als Usenetprovider, indien we eventueel inbreukmakend materiaal – dat we niet kennen en waarmee we geen enkele inhoudelijke bemoeienis hebben – verwerken en beschikbaar stellen. Dit is des te verwonderlijker omdat buitenlandse rechters dat in vergelijkbare zaken wél hebben gedaan en in een aantal zaken hebben geoordeeld dat met News-Service.com vergelijkbare Usenetproviders niet aansprakelijk zijn voor auteursrechtinbreuk van hun gebruikers en hun diensten dus konden blijven aanbieden. In dit licht creëert het vonnis van de rechtbank Amsterdam grote rechtsongelijkheid tussen EU-lidstaten."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies