Cybercriminaliteit kost Nederland €249,5 miljoen

Vorig artikel Volgend artikel
Cybercriminaliteit kost Nederland €249,5 miljoen

Voor het eerst is ook Nederland meegenomen in het Norton Cybercrime onderzoek dat werd gehouden onder ruim 12.000 consumenten in 24 landen. Hieruit blijkt dat de wereldwijde kosten 114 miljard USD per jaar bedragen. Bovendien schatten slachtoffers de tijd die zij aan cybercriminaliteit zijn verloren op een waarde van meer dan 274 miljard USD.

"In totaal werden 431 miljoen volwassenen de afgelopen 12 maanden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Dit komt neer op veertien volwassenen per seconde en meer dan een miljoen slachtoffers per dag," aldus Simone van Zuylen, Marketing Manager Benelux voor Norton by Symantec. "Het totale financiële verlies en de verloren tijd uitgedrukt in geld bedroeg het afgelopen jaar 388 miljard USD. Dit betekent dat cybercriminaliteit wereldwijd méér kost dan de zwarte handel in marihuana, cocaïne en heroïne bij elkaar (288 miljard USD)."

Cybercriminaliteit in Nederland
Nederlandse onderzoeksresultaten uit het Norton Cybercrime Rapport 2011 zijn:
- Afgelopen jaar werden 2,4 miljoen mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit.
- De kosten voor direct financieel verlies3 onder slachtoffers bedroegen € 249,5 miljoen.
- Slachtoffers schatten nog eens € 162,4 miljoen aan tijd te zijn verloren aan cybercriminaliteit.
- 41% van de volwassenen die online actief zijn, is weleens slachtoffer geweest van cybercrime. 62% hiervan kwam hiermee pas het afgelopen jaar voor het eerst in aanraking.

Mobiel
Hoewel het aantal 'mobiele slachtoffers' van cybercriminaliteit in Nederland nog laag is (2%), kreeg wereldwijd 10% van de volwassenen te maken met een vorm van cybercriminaliteit via de mobiele telefoon. Eerder rapporteerde Norton al dat mobiele kwetsbaarheden in 2010 stegen met 42% ten opzichte van 2009 - Symantec Internet Security Threat Report, Volume 16. Dit geeft aan dat cybercriminelen zich steeds meer richten op mobiele mogelijkheden. Het aantal kwetsbaarheden voor mobiele operatingsystemen nam toe van 115 in 2009 naar 163 in 2010. Naast bedreigingen voor mobiele gebruikers, verwacht Norton dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit met name zal toenemen door groeiend gebruik van sociale netwerksites en gebrekkige online bescherming.

De meest voorkomende, en makkelijkst te voorkomen, vormen van cybercriminaliteit in de laatste 12 maanden zijn:
cybercrime-nl-ww

"Mensen realiseren zich niet genoeg, dat ze kwetsbaar zijn online," aldus Van Zuylen. "Het aantal Nederlandse consumenten dat in het afgelopen jaar slachtoffer werd van cybercriminaliteit ligt zeker drie keer hoger dan het fysieke misdaadcijfer in Nederland (25% online vs. 7% fysieke criminaliteit). Echter, slechts 1 op 5 volwassenen (20%) denkt in de komende twaalf maanden eerder slachtoffer te worden van cybercriminaliteit dan gewone misdaad en daar ligt een grote discrepantie. Dit blijkt ook uit het feit dat 46% van de ondervraagde Nederlanders geen up-to-date beveiligingssoftware heeft. Dit is 5% hoger dan het wereldwijde gemiddelde."

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies