Veel verschil in aanpak Spam

Vorig artikel Volgend artikel
Veel verschil in aanpak Spam

Nog altijd is er in de EU veel verschil in de aanpak van spam en spammers. Dat is de conclusie uit een onderzoek (PDF) gedaan in opdracht van eurocommissaris Viviane Reding van Informatietechniek.

Uit de analyse van meer dan 140 verschillende procedures gevoerd in de 22 lidstaten blijkt dat ondermeer de boetes die aan spammers worden opgelegd sterk uiteenlopen. De OPTA in Nederland geeft eigenlijk het goede voorbeeld. Vorig jaar kreeg een spammer een boete van 510.000 euro voor zijn kiezen. Ook Italië (570.000 euro) en Denemarken (270.000 euro) haalden flink uit.

Maar in landen als Roemenië, Ierland en Letland bedragen de boetes vaak slechts enkele honderden euro's.

"Uit de cijfers van vandaag blijkt dat veel EU-landen meer ondernemen om de voorschriften voor privacy op internet af te dwingen. Toch kunnen en moeten we nog veel verbeteren aan de bestrijding van spam voor de internetgebruikers in de EU," aldus Viviane Reding.

"Hoewel het Europees recht spam en spyware sinds 2002 verbiedt, wordt gemiddeld 65% van de burgers van de EU nog regelmatig lastiggevallen met spam. Wij moeten de strijd tegen spammers verder opvoeren en zorgen dat de EU wetgeving invoert die spammers strenge civiel- en strafrechtelijke sancties oplegt. Ik roep de EU landen op om de nationale strijd tegen de bedreigingen van de privacy op internet – zoals spam, spyware en kwaadaardige software (malware nog meer kracht bij te zetten. Als wij de spamplaag binnen Europa een halt kunnen toeroepen, worden wij een voorbeeld voor de ons omringende landen en andere delen van de wereld, die evengoed verantwoordelijk zijn voor de spam die wij in Europa ontvangen."

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de studie die vandaag door de Europese Commissie wordt gepubliceerd:

* Bijna alle EU-landen hebben nu één of meer websites waar de burgers informatie kunnen vinden of een klacht kunnen indienen als zij last hebben van spam, spyware of malware.

* Voor een succesvolle bestrijding van de gevaren van internet is een combinatie van preventie, handhaving en bewustmaking van het publiek noodzakelijk. De openbare instanties (zoals de regelgevende instanties op telecomgebied, de gegevensbeschermings- en consumentenorganisaties en de handhavingsinstanties) moeten duidelijke verantwoordelijkheden en procedures voor onderlinge samenwerking hebben; ook de openbare en de particuliere sector
moeten samenwerken. De mate van samenwerking verschilt sterk tussen de EU-landen. In België, Cyprus, Duitsland, Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Roemenië en de UK bestaan samenwerkingsovereenkomsten, terwijl in bijvoorbeeld Luxemburg en Malta sprake is van informele samenwerking.

* Spam is een wereldwijd probleem. Meer internationale samenwerking, zowel binnen de EU als wereldwijd, is noodzakelijk om spam aan te pakken.

* De EU-landen moeten de nationale autoriteiten voldoende middelen ter beschikking stellen om bewijsmateriaal te verzamelen, onderzoek te verrichten en vervolgingen op dit gebied in te stellen.

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digtial content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Behalve...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies