Cybercrime31.10.2007

Mag de Staat gratis aftappen


1193751165aftappen.jpg
1193751165aftappen.jpg

Vorige week heeft XS4ALL in de zaak tegen de Staat over de aftapkosten haar beroepsgronden (.pdf) ingediend bij het Gerechtshof in Den Haag. De internet-proider vindt dat het aftappen van internetverkeer door Justitie een zaak is van algemeen belang. Zij is het daarom niet eens met een wettelijke regel die bepaalt dat de providers alle kosten van aftapbaarheid voor hun rekening moeten nemen.

XS4ALL gaat met haar beroep in tegen een eerder vonnis van de Rechtbank in Den Haag. In dit vonnis vond de Rechtbank het weliswaar niet “logisch” dat internet-marktpartijen moeten opdraaien voor de kosten van aftapbaarheid, maar zag geen juridische middelen om de Staat die te laten betalen. In haar beroep heeft provider nogmaals onderbouwd dat de rechter die middelen wel degelijk heeft.

Margreth Verhulst, medewerkster Public Affairs, licht toe: “Prima dat de wet providers verplicht om aftappen mogelijk te maken, maar dan moeten de kosten worden vergoed . Er zijn verschillende manieren om dat juridisch te onderbouwen en allemaal komen ze uiteindelijk op hetzelfde neer: kosten die op last van de overheid in het algemeen belang worden gemaakt, moeten door de hele gemeenschap worden gedragen.”

De Staat vindt het redelijk dat providers betalen voor de aftapkosten, omdat zij een verantwoordelijkheid hebben voor het gebruik van hun dienst door criminelen. De rechtbank heeft echter vastgesteld dat aftappen vooral wordt gebruikt voor het opsporen van klassieke misdrijven zoals moord en diefstal. Misdrijven die niets met internetgebruik te maken hebben. XS4ALL heeft daarom goede hoop dat het Gerechtshof zal bepalen dat de Staat moet opdraaien voor de kosten die providers maken om aftappen mogelijk te maken.

Advocaat Remy Chavannes van XS4ALL: “De providers kunnen weinig doen om de aftapkosten te beperken. De Staat bepaalt namelijk tot in detail wat en hoe er afgetapt moet kunnen worden. Wij vinden dat je dan op zijn minst een verantwoordelijkheid hebt om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt in de praktijk niet, er wordt vooral geredeneerd vanuit de opsporingsbehoefte. De opsporingsinstanties bepalen wel, maar ze betalen niet. Dat moet veranderen.”

Een uitspraak van het Gerechtshof wordt pas in de loop van 2008 verwacht. XS4ALL claimt van de Staat een bedrag van bijna 5 ton voor de periode 2001-2004 en een nog nader te bepalen bedrag voor de periode daarna. “Uiteindelijk zou het wel eens meer dan een miljoen kunnen worden”, aldus Verhulst.