Resultaten SpinAwardsMonitor

Vorig artikel Volgend artikel

[Stephan Fellinger] "Nederlandse marketeer gaat meer geld vrijmaken voor zoekmachines." De primeur online, de samenvatting van het rapport in pdf formaat, natuurlijk via onze eigen Dutch Cowboy Stephan Fellinger.

De Stichting SpinAwards onderzocht samen met onderzoeksbureau R&M Interactive de trends en ontwikkelingen op het gebied van interactieve marketingcommunicatie .

SpinAwardsMonitor

Het is de eerste keer dat de SpinAwardsMonitor met resultaten komt. Een paar opvallende resultaten: Verbijsterend (eerlijk) is dat 45% van de ondervraagden aangeeft achteraf nooit doelstellingen te toetsen op het gebied van interactieve media. Verder ziet de helft van de ondervraagden interactieve media vooral als een manier om met jongeren te communiceren. Opvallend is ook dat de inzet van zoekmachines de hoogste score halen, wanneer gevraagd wordt, voor welke middelen het komende half jaar meer budget zal worden uitgetrokken.

De SpinAwardsMonitor zal elke zes maanden helderheid gaan geven over de precieze samenstelling van de interactieve marketingcommunicatie mix in Nederland. Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met Media Plaza, DDMA, Adformatie en Tijdschrift voor Marketing. In totaal zijn 421 marketeers ondervraagd via een webvragenlijst.

Stephan Fellinger, bestuursvoorzitter SpinAwards:

"Wij willen via de SpinawardsMonitor inzicht geven, uit welke middelen de interactieve marketingcommunicatiemix nu precies is samengesteld bij bedrijven en instellingen. "Welk percentage van het budget wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de eigen website?". "Hoe is de verhouding qua investeringen tussen de verschillende online middelen en welke online middelen zijn in opkomst of worden juist minder populair?" "Daarnaast komen zaken aan de orde als doelstellingen en ROI". Door het onderzoek halfjaarlijks uit te voeren, komen huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen naar voren. Marketeers kunnen zo vergelijken hoe hun eigen interactieve mix is samengesteld ten opzichte van de rest van de markt.

Halverwege 2005 zullen de resultaten van de volgende SpinAwardsMonitor bekend worden gemaakt. Stephan Fellinger: "We zijn uiteraard nieuwsgierig of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom inzet van video en weblogs sterker naar voren zullen komen in het volgende onderzoek. Dat is juist het interessante, het moet uiteindelijk een soort van barometer gaan worden."

Evert Webers van internetonderzoekbureau RM Interactive: "Hoewel twee derde van de ondervraagden zich bewust is van de unieke eigenschappen van interactieve media als het gaat om meetbaarheid, blijken er in de praktijk toch allerlei redenen te zijn om niet te meten. In de volgende editie van de SpinAwardsMonitor willen we ook uitgebreid stilstaan bij die redenen."

Enkele vragen en resultaten uit het onderzoek

Bij de eerste vraag van het onderzoek werd een oordeel gevraagd over een aantal stellingen. We nemen 1 stelling onder de loep: "Interactieve media bereik je vooral jongeren mee"

Opvallend is dat 50% van de ondervraagden interactieve communicatie vooral een manier vindt waarmee je jongeren bereikt. Opvallend, omdat cijfers over het profiel van de Nederlandse Internetgebruiker laten zien dat het al lang niet alleen meer alleen jongeren zijn die op het internet te vinden zijn, het is vrijwel een afspiegeling geworden van de Nederlandse bevolking, met uitzondering van de ouderen, maar deze zijn bezig hun achterstand in te halen.

Vraag: "Van welke interactieve media, communicatiekanalen en strategieën maakt uw organisatie gebruik?"

De eigen website komt, weinig verrassend, als populairste "middel" naar boven. Maar liefst 93% van de ondervraagden geeft aan een eigen website te gebruiken. Na de eigen website komt de eigen e-mail nieuwsbrief als populairste middel naar boven.

In de onderste regionen zijn o.a. interactieve TV en T mobile T-zones te vinden.

Vraag: "Gaat uw organisatie in het komend half jaar meer of minder uitgeven aan onderstaande communicatiekanalen?"

Bijna alle middelen geven voor de komende 6 maanden een stijging aan. Bij de positieve verwachtingen komen zoekmachine optimalisatie en adverteren op zoekmachines als instrumenten uit de bus met de hoogste verwachting van stijging van het budget. Maar liefst 60% geeft aan voor deze instrumenten de komende tijd meer geld te willen reserveren. Geen enkel interactief middel scoort zo hoog.

Vraag: "Kunt u aangeven waarom er binnen uw organisatie is gekozen voor de inzet van interactieve communicatie?"

Als belangrijkste reden om interactieve communicatie in te zetten wordt, met 59%, het goede bereik binnen de doelgroep genoemd.

Vraag: "Wordt er bij de inzet van interactieve communicatie achteraf of periodiek getoetst of de (communicatie) doelstellingen zijn gerealiseerd?"

Het antwoord is even eerlijk als verbijsterend. 45% van de ondervraagden geeft aan dat zij (vrijwel) nooit de doelstellingen achteraf toetsen op resultaat.

Het totale onderzoek bevat in totaal 8 vragen met antwoorden op detailniveau.

1102786138spinAwards_140_grey
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies