​Vaker gebruik van robots door coronavirus

​Vaker gebruik van robots door coronavirus

Vorig artikel Volgend artikel

Wereldwijd omarmen organisaties de softwarerobot. Dat doen ze speciaal nu om hun bedrijfsvoering te automatiseren nu de werkomgeving door de coronacrisis andere eisen stelt. De voordelen die automatisering biedt, worden helder. Of het nu gaat om de verwerking van grote hoeveelheden diagnostische tests, de toenemende vraag aan callcentercapaciteit of het faciliteren van het thuiswerkende medewerkersbestand. Robots zijn nodig om hierbij te helpen, en dat betekent echt niet altijd fysieke robots.

UiPath

UiPath, leverancier van Robotic Process Automation (RPA), biedt gezondheidsorganisaties en overheden gratis softwarerobots om de kritieke digitale bedrijfsvoeringsprocessen te versnellen. Zo hebben medewerkers meer handvatten om zich te richten op andere zaken. De afgelopen drie weken heeft UiPath dertig Covid-19-gerelateerde gebruiksscenario´s verzameld. Deze hebben architecturen die erop gericht zijn om levens en bedrijven te redden.

UiPath heeft honderd nieuwe klanten die de UiPath Automation Hub inzetten om hun medewerkers betrokken te houden bij de zaak.“We willen een bijdrage aan de maatschappij leveren en helpen om de neveneffecten van de de Covid-19-crisis te bestrijden”, zegt Maurits Houck, Regional Vice President BeNeLux bij UiPath. “We willen onze technologie gratis ter beschikking stellen om ziekenhuizen bij te staan met de verwerking van grote hoeveelheden medische tests; en overheden met de verwerking van de tijdelijke ondersteuningsaanvragen door bedrijven en zelfstandigen.”

Met RPA reageren op Covid-19

Nu de Covid-19-pandemie voortduurt zien organisaties wereldwijd zich voor enorme uitdagingen gesteld – variërend van materiaaltekorten, tot piekende aanvragen en tot faillissementsdreigingen. RPA onlast overbelaste bedrijven. “Onze technologie wordt gebruikt om het bedrijven mogelijk te maken om de recessie te weerstaan dankzij nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen, in plaats van door mensen te ontslaan.” UiPath-klanten gebruiken RPA-mogelijkheden om allerlei uitdagingen aan te gaan:

  • Verwerking van grote hoeveelheden testaanvragen: Automatiseren van de gegevensinvoer in de gezondheidszorg vermindert fouten.
  • Vermindering wachttijden voor testaanvragen: De vraag naar tests neemt exponentieel toe. Een softwarerobot onder toezicht verwerkt zo´n aanvraag binnen een kwart minuut, waar een mens er tweeëneenhalve minuut over doet, wat de wachttijd aanmerkelijk verkort.
  • Snellere orderverwerking voor noodzakelijke materialen: Een klant verstuurt onderdelen nu direct van de fabriek naar de eindklant. RPA-softwarerobots verwerken alle bestellingen en voeren die in het SAP-productieplanningssysteem in, voor snellere verwerking door de fabriek.
  • Ondersteuning bij de toegenomen behoefte in callcenters: Callcentermedewerkers die worden ondersteund door RPA, halen sneller klantgegevens uit de systemen. Dat zorgt voor een sneller beoordelingsproces en een afname van de gemiddelde afhandelingstijd van een hulpaanvraag.
  • Voorbereiding op en het mogelijk maken van thuiswerken: Automatiseren van het registratieproces van nieuwe apparatuur voor thuiswerkers; het koppelen van apparatuur aan de individuele medewerker; en het aanmaken van nieuwe VPN-kantoornetwerkgebruikers.

Organisaties in verscheidene branches – waaronder de gezondheidszorg, de verzekeringssector, de overheid, de detailhandel, het bankwezen en de transportsector – gebruiken UiPath’s softwarerobots om toevloed aan aanvragen vanwege Covid-19 te verwerken. Aan ziekenhuizen wordt de software dus zelfs gratis aangeboden, omdat de mensen die hier in kritieke toestand verkeren direct en indirect enorm zijn geholpen bij een snelle verwerking van gegevens. Samen de schouders eronder!

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies