Herman Vissia

Dr. Herman Vissia is DGA van het software ontwikkelbedrijf Byelex en doet al jaren onderzoek naar geautomatiseerde beslissingsondersteunings-systemen en kunstmatige intelligentie in nauwe samenwerking met de Staatsuniversiteit in Minsk. Verder staat hij bekend als een gepassioneerd spreker die thuis is op grote internationale conferenties en hij publiceert regelmatig wetenschappelijke artikelen over onderwerpen die gelieerd zijn aan Big Data.

​Integere financiering juist belangrijk voor innovatieve bedrijven en start-ups

In mijn vorige blog heb ik zo helder mogelijk uitgelegd waarom traditionele financieringsvormen niet meer passen bij wérkelijk innovatieve bedrijven en start-ups. Ze werken vertragend. Bereiken maar een klein percentage...

​Integere financiering juist belangrijk voor innovatieve bedrijven en start-ups
​Integere financiering juist belangrijk voor innovatieve bedrijven en start-ups Deel 2: Hoe ik strijd om van Nederland een bakermat van succesvolle ICO’s te maken