Succesvolle pilot van Kia en IenW naar de meerwaarde van voertuigdata

Succesvolle pilot van Kia en IenW naar de meerwaarde van voertuigdata

Vorig artikel Volgend artikel

Kia heeft in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een eerste verkennend onderzoek afgerond naar het gebruik en de analyse van data die door slimme auto’s op de Nederlandse wegen gegenereerd worden. Voor het pilot-onderzoek werd gebruik gemaakt van de data van 4.000 elektrische Kia Niro’s.

Meerwaarde voertuigdata verkennen

Doel van het onderzoek is het bepalen van de potentiele meerwaarde van voertuigdata voor diverse publieke en/of private doeleinden. Tijdens de pilot werden twee thema’s bekeken. Als eerste het onderzoeken van het potentieel van geanonimiseerde voertuigdata bij het verhogen van de veiligheid. Denk daarbij aan het gebruik van rijhulpsystemen / ADAS. Vervolgens werd ook onderzocht, eveneens op basis van geanonimiseerde voertuigdata, of het mogelijk is om met de analyse van het laadgedrag een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van duurzame mobiliteit.

De pilot werd uitgevoerd in de periode tussen februari en april van dit jaar (2021). De eerste resultaten, zo meldt Kia in het persbericht, zijn veelbelovend. De onderzoekers hebben zich eerst gefocust op de vraag hoeveel data tijdens de pilot kon worden gegenereerd en of die data inzichten konden opleveren.

Hoewel de 4000 Kia Niro’s zich met name op de wegen in de Randstad bewogen, bleek dat ook in de rest van het land verreweg de meeste wegen minstens één keer bereden zijn. De sensoren van de pilot-vloot registreerden in totaal 41 miljoen ADAS-observaties. Daarmee heeft de pilot aangetoond dat data goed zijn te ontsluiten via de sensoren en systemen van de auto en dat er veel potentieel is om deze data op grote schaal te meten in het hele land.

Kia-Pilot
Tijdens de verkennende pilot werd voertuigdata verzameld van 4.000 elektrische Kia Niro's

Analyse en inzichten

Met die wetenschap richtten de onderzoekers zich vervolgens op de vraag of de data goed zijn te interpreteren. Van de zestig door Kia en IenW gewenste inzichten konden verreweg de meeste worden verkregen op basis van de door de auto’s verstrekte, geanonimiseerde data. Kortom, ook die vraag kon met ‘ja’ beantwoord worden.

“Een mooi voorbeeld betreft de data die werden verstrekt door de rijbaanvolgassistentie, het systeem dat waarschuwt wanneer bestuurders buiten de rijbaan rijden zonder de richtingaanwijzer te gebruiken. Uit analyse bleek dat het systeem in een bocht van een bepaalde weg bovengemiddeld vaak waarschuwde. Nader onderzoek gaf aan dat de betreffende bocht te scherp was, waardoor voertuigen vaak buiten de lijnen reden. De gemeente kan vervolgens de adviessnelheid in deze bocht verlagen, waarmee de kans op ongevallen wordt verkleind”, aldus Kia.

Voor wat betreft het laadgedrag kon uit de data opgemaakt worden dat de meeste druk op het elektriciteitsnetwerk werd gelegd in de avond. Dat is het moment dat EV-rijders thuiskomen en de auto aan de lader hangen; ook als de batterij nog grotendeels vol is.

Tot slot kan uit de pilot ook geconcludeerd worden dat de inzichten uit geanonimiseerde voertuigdata met name van waarde kunnen zijn bij de inrichting en het onderhoud van wegen (incident- en assetmanagement) en laadinfrastructuur. Door nog beter zicht te krijgen op de meest onveilige plekken, kunnen die aangepakt worden bij het ontwerp en de herinrichting van wegen.

Met deze resultaten wil het Ministerie van IenW in een volgende fase gaan onderzoeken hoe inzichten uit geanonimiseerde voertuigdata van Kia en andere importeurs concreet kunnen worden ingezet voor de thema’s verstedelijking, verduurzaming en veiligheidsverbeteringen, in het samenspel tussen voertuigen en infrastructuur.

Privacy en AVG gewaarborgd

In deze verkenning is gekozen voor een privacy-by-design aanpak, waarbij de overheid geen data koopt of verwerkt. Kia heeft de data-inwinning en -verwerking ingericht op een manier die recht doet aan de afspraken die hierover gemaakt zijn in de AVG en met haar klanten. Zo krijgt de overheid wel de beschikking over nuttige inzichten, maar zijn die voor overheden niet herleidbaar naar persoonsgegevens of individuele gebruikers.

Uit de pilot is gebleken dat verschillende partijen en publieke organisaties niet alleen de data AVG-proof kunnen laten analyseren, maar óók gebruik kunnen maken van de inzichten. De partijen die hier bedoeld worden, zijn overheden, verzekeringsmaatschappijen, bouwbedrijven, energiemaatschappijen, aanbieders van laadoplossingen, opleidingsinstituten en leasemaatschappijen.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies