The Daily: new times demands new journalism

Vorig artikel Volgend artikel
The Daily: new times demands new journalism

Afgelopen woensdag, op de dag van de introductie van een speciaal voor de iPad ontwikkelde krant, THE DAILY, meldde Apple dat er tot nu toe 200 miljoen news apps zijn gedownload in de Apple i-Store. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe vorm van journalistiek en dus zijn Apple en Murdoch, de eigenaar van die nieuwe krant, er van overtuigd dat met deze lancering  een nieuw tijdperk voor de krant, het nieuws en de journalistiek is aangebroken.

In een persbijeenkomst kwam Murdoch, strak in het pak, woorden te kort om dit miljoenen project als "killer" applicatie aan te kondigen, terwijl Apple's vervanger van de zieke Steve Jobs, Eddy Cue, vice president of Internet Services, een vlak verhaal hield over de zegeningen van deze nieuwe iPad krant. Voor de duidelijkheid The Daily is voorlopig in de Nederlandse app store niet verkrijgbaar.

Halverwege de negentiger jaren in de vorige eeuw moet het de krantenmakers duidelijk zijn geworden dat de internet revolutie iets fundamenteels gaat betekenen voor vorm en inhoud van de traditionele nieuwsmedia. De statement "new times demands new journalism" anno 2011 is eigenlijk een gospe: hebben krantenuitgevers, redacties en journalisten dan 15-jaar nodig om tot een antwoord te komen? Waar hebben ze zich de afgelopen tien jaar wat betreft het product dan eigenlijk mee bezig gehouden? Klagen dat Google een misdadige organisatie is?

Maar hoe vernieuwend is de aanpak en deze speciaal voor de iPad ontworpen App eigenlijk. Want veel kranten zijn daar inmiddels wel prominent en succesvol aanwezig. Kunnen ze hun biezen pakken? Een analyse.

De applicatie van The Daily zit, zoals Murdoch het graag wil (want voor kwaliteit zal de consument moeten betalen!), achter een paywall én - zoals de inhoud van alle iPad Apps - achter een Google-wall. Wat betreft dat eerste is de abonnementsprijs van 99 $cent per week of 39,99$ per jaar prima en wordt terecht beargumenteerd met dat er voor deze krant geen dure drukpersen hoeven te worden aangeschaft, geen vrachtauto'tjes hoeven rond te rijden en geen bezorgers in dienst hoeven te worden genomen. Het zou zo maar kunnen dat hiermee feitelijk een prijs wordt gezet voor iPad kranten: ongeveer $50 per jaar!

Het experiment van The Daily is in ieder geval heel interessant om te zien of iPad gebruikers inderdaad - afwijkend van wat ze op het Internet nu gewend zijn - in abonnement een on-line krant willen aanschaffen. Ik twijfel. De iPad omgeving maakt betalen gemakkelijk en vanzelfsprekend, maar recent onderzoek laat ook zien dat consumenten gewoon niet bereid zijn voor on-line nieuws te gaan betalen. Goed, binnen vijf jaar weten we het. Gezien de budgetten waar de redacties over kunnen beschikken zal toch onvermijdelijk een groot deel van de inkomsten uit advertenties moeten worden gehaald. Adverteerders vinden zal gezien de populariteit van de iPad en de mogelijkheden die de iPad biedt, niet al te moeilijk zijn.

Wat betreft het feit dat het nieuws in de App niet op een website wordt gereproduceerd (de site van The Daily is alleen gevuld met info over het proces, persinformatie en andere marketing issues, maar niet met het nieuws) betekent dat The Daily het belangrijkste marketing-kanaal op het Internet, de Google-zoekmachine, niet gebruikt en dat maakt dat de verkoop van abonnementen veel inspanning en geld gaat kosten. Maar goed, Apple lijkt veel van de marketing (gratis!?) op zich te willen nemen en dat scheelt. The Daily is dan ook voorlopig (tot en met volgend jaar) alleen op de iPad te verkrijgen en niet voor de andere tablet-platformen beschikbaar. Vanuit het oogpunt van verspreiding van jouw nieuws eigenlijk niet erg vanzelfsprekend, maar gezien de marketingtechnische belangrijke samenwerking met Apple begrijpelijk.

Als je nu naar de argumenten kijkt van The Daily waarom dit zo'n unieke en geheel nieuwe applicatie is, dan mag je  bij de claim "Nieuwe tijden vragen om nieuwe journalistiek" wel wat vraagtekens zetten.

Want in de promotie heeft The Daily het met het over het volgende USP's:

- "Created every day of the year with all original content for the iPad". Iedere krant maakt iedere dag nieuwe content. Wat absoluuut nieuw is, is dat de inhoud alleen op de iPad beschikbaar is. Maar het nieuws is zelf heel veel in andere (gratis) Apps gewoon beschikbaar voor de consument. Zou het voor de consument doorslaggevend zijn dat het alleen op de iPad beschikbaar is. Dat is alleen waar indien de inhoud 'origineel' is. En is dat het ook?

- in het filmpje wordt wat betreft de topics gesproken over "news, gossip, opinion, arts & life, apps & game..." standaard kranteninhoud dus.

 - "Top journalists, thought leaders and opinion makers cover the world: from news to culture, entertainment to sports, tech to opinion it’s all here, all in one". De opsomming van de inhoud is zeer traditioneel. Niets nieuws te ontdekken. Maar dan: "Built-in games, weather & customizable sports dashboard", qua inhoud traditionele dagblad rubrieken, maar goed aan de wensen van de gebruikers aan te passen sport, kan nieuw zijn, maar niet specifiek voor de iPad. Wordt voor verschillende onderdelen en bij speciale andere sites al gedaan.

- "Text, image, sound, video and movement combine to tell stories that come alive the more you touch, swipe, tap and explore". Ongetwijfeld functies die op een iPad zeer tot hun recht komen maar geen enkele krant in deze wereld zou op de website niet al dezelfde functionaliteit kunnen bieden en vele doen dat in meer of mindere mate ook. De verwachting is dat die vernieuwingen gewoon vanzelf breed gaan komen.

- Uit de eerste editorial: "We live at a moment of unprecedented social and technological transformation, of political tension in the United States and upheaval abroad. These times call for arguments that push beyond calcified partisanship and the political battles of yesteryear. We need new voices that inform, entertain and provoke.On these pages you’ll find views from across the political spectrum. They will come from across cultures and generations, across America and the world. Here you will read reviews of books that matter. Pieces that explore religious faith. And history stories that illuminate where we come from.You will also find The Daily’s own point of view. (..) Above all else, we will stand for freedom and with those who seek it. We believe America is exceptional, and must retain its unique role as global leader". Afgezien van het Amerikaanse centrisme dat er uit spreek - het wordt zo geen krant voor de wereld, zeker niet voor Nederland - zijn dit soort zinsneden qua toon en inhoud in alle redactiestatuten van gevestigde Nederlandse kranten terug te lezen. Ook hier weinig nieuws onder de zon.

-  Eddy Cue, vice president of Internet Services from Apple, bij de introduction: "it is real interactive". En dat is onzin. want de meest opvallende van deze introductie waarin The Daily als geheel nieuwe 21ste eeuwse krant wordt aangekondigd, is dat het niet over haar lezers gaat, behalve dan als consument die het allemaal zo mooi kan raadplegen. Dat die consument in de 21ste eeuw misschien wel geacht wordt interactief onderdeel te kunnen worden van de nieuwsgaring, opinie-vorming distributie, soort inhoud: geen woord en dat is verbijsterend. Het is alles behalve een Web 2.0 App.

Waarom zou de krantenwereld er 15 jaar (V-IJ-F-T-I-E-N-J-A-A-R!) over moeten doen om te begrijpen dat die nieuwe tijden misschien ook wel een andere journalistiek vereisen en dan te durven komen met zo'n traditioneel krantenproduct voor de tijd waarin we leven, en te denken dat ze hiermee een krantenrevolutie gaan ontketenen. Als een krantenuitgever mij dat vraagt kan ik ze zo vijf revolutionaire vernieuwingen noemen die het proberen waard zou zijn. The Daily denkt blijkbaar dat 360graden foto's de on-line revolutie op gang gaat brengen. Maar eigenlijk is bijvoorbeeld de App van Wired of Esquire al net zo mooi, verzorgd en met alle functionaliteit (interactieve advertenties) die nu door Murdoch als zeer bijzonder en uniek wordt aangeprezen.

Weer hebben dagblad-journalisten een ivoren toren gecreëerd om ons, de nieuwsconsumenten, belerend te laten zien hoe je naar de wereld moet kijken. Toegegeven: verpakt in een mooi papiertje met een strikje erom en ongetwijfeld van hoog journalistiek gehalte.

Het is als oud-krantenman een grote teleurstelling te zien wat Murdoch en Apple er van hebben gemaakt. Maar ongetwijfeld zullen er ook op de tablets eens jongens en meisjes komen die met weinig budget die onvermijdelijke journalistieke revolutie uiteindelijk eens gaan ontketenen.

Kosten nog moeite zijn gespaard om dit een top iPad App te maken. Grote staf, top journalisten, prachtige dure vormgeving,en heel veel kostbare foto's en video's. Des te slordiger is dat de website van The Daily een voor-pagina toont van maanden geleden (de redding van de Chileense mijnwerkers) en blijkbaar niet iedere dag de frontpage van de krant op die dag laat zien. En dat in het officiële persbericht op de site  Steve Jobs nog sprekend wordt aangehaald "News Corp. is redefining the news experience with The Daily,” says Steve Jobs, Apple’s CEO. “We think it is terrific and iPad users are really going to embrace it.”, terwijl die op de openingsbijenkomst niet aanwezig was. Ik hoop dat deze slordigheden niet maatgevend zal zijn voor de kwaliteit van die nieuwe journalistiek van het speeltje van Murdoch. 

Dick Ahles

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies