Advertising21.11.2013

Emerce Performance: It’s all about conversion


emerce-performance-it-s-all-about-conver.jpg
emerce-performance-it-s-all-about-conver.jpg

In Pakhuis de Zwijger te Amsterdam vond vandaag de vierde editie plaats van Emerce Performance, hét congres over performance based advertising. Alles over conversies dus. Een kort verslag van de dag.

De dag werd geopend door Christopher Steiner, auteur van ‘Automate This, How algorithms came to rule our world’. Steiner schetste in zijn presentatie een weinig rooskleurig beeld van de toekomst. In de aandelenhandel hebben algoritmes eigenlijk al de controle overgenomen en ook in vrijwel elk ander vakgebied zullen algoritmes taken overnemen die nu nog worden uitgevoerd door mensen, zo argumenteerde Steiner. Ook de (online) marketing is niet veilig voor de disruptive invloed van algoritmes. Het enige specialisme binnen de online marketing dat Steiner relatief veilig achtte voor de automatiserende kracht van algoritmes was creatie. De korte versie volgens Steiner: “Marketing is an armsrace […] Embrace algorithms, or lose”.

Het thema automated trading vormde een rode draad door een inspirerende dag waarin grote namen in de affiliate marketing en RTB (Real Time Bidding) de revue passeerden. Terugkerende onderwerpen die momenteel erg leven waren conversie attributie, real time bidding en de toekomst van affiliate marketing.

Binnen vrijwel elke specialisatie binnen de online marketing werd de invloed van automatisering en het verhogen van de conversie besproken. Van SEA, Affiliate tot en met Bannering met als overkoepeld thema conversie attributie, oftewel aan welk kanaal wijs je een conversie toe en in welke mate heeft dat kanaal bijgedragen aan het realiseren van de conversie?

Conversie attributie en de customer journey

Gedurende de dag werd wel duidelijk dat zowel adverteerder als publisher grote vraagtekens zet bij het geldende paradigma van de last-cookie-counts. Er wordt hard gewerkt naar een eerlijker verdeling van opbrengsten waarin aan alle contactmomenten (touch points) die uiteindelijk tot een conversie leiden de juiste waarde wordt toegekend.

De meeste aandacht en gelden, juist in performance marketing, vloeien momenteel nog naar die kanalen die de uiteindelijke conversie weten te realiseren, denk aan search en affiliate marketing. Dit terwijl conversie voor een groot gedeelte te danken is aan eerdere contactmomenten tussen merk en klant, bijvoorbeeld in de oriënterende fase.

Dat conversie attributie een lastige kwestie blijft vol obstakels die nog overwonnen moeten worden bleek wel uit het aantal bedrijven dat bezig is met conversie attributie, terwijl er weinig voorbeelden van succesvolle implementaties voorhanden zijn.

Duidelijk is wel dat er een hoop te gebeuren staat op het gebied van performance marketing, ik ben benieuwd om volgend jaar te zien welke vorderingen zijn geboekt!

Derek Visser

Met zijn bureau Uncharted Digital helpt Derek bedrijven met hun online branding en performance.