Adverteerders stoeien nog met cookiewet en online privacy

Vorig artikel Volgend artikel
Adverteerders stoeien nog met cookiewet en online privacy

Adverteerders kiezen voor zeer diverse oplossingen om te voldoen aan de Cookiewet. Dat kwam onder meer naar voren uit de peiling Cookies en Online Privacy die dit voorjaar onder leden van de bond van adverteerders en IAB werd gehouden. De resultaten werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van BVA op 18 april jl. in Amsterdam. De Highlights daarvan zijn:

- Oplossingen die de respondenten hebben gekozen voor het toestemmingsvereiste zijn zeer divers. De grootste groep koos voor een pop-up die je kan wegklikken (19%), 15% koos voor een pop-up die je niet kan wegklikken en voldeed daarmee meer aan de letter van de Cookiewet. Ook 15% koos voor de informatiebalk die je kan wegklikken. Slechts 4% koos voor de extreme oplossing, namelijk die van de Cookiemuur waarbij toegang tot de site wordt geweigerd als je geen cookies accepteert.

- Met 78% heeft het merendeel van de respondenten voldaan aan het informatievereiste, zoals dat nu in de Cookiewet voorgeschreven wordt. Van hen die OBA of analytische cookies plaatsen heeft 66% voldaan aan het toestemmingsvereiste, terwijl 33% hier niet of niet geheel aan voldoet.

- 37% doet aan Online Behavioral Advertising (OBA) / retargeting, 22% deed aan OBA, maar nu niet meer en 37% heeft dat nooit gedaan

- De Cookiewet heeft volgens de respondenten die aan OBA doen geen directe invloed op online display advertising: 80% verwacht dat uitgaven online display advertising gelijk blijven. Slechts 7% verwacht dat zijn budget hierdoor zal groeien, 13% dat het budget zal dalen.

- Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht na het ingaan van de nieuwe EU privacywet nog aan 1-op-1 marketing te kunnen doen. Bij antwoorden geven deze respondenten aan dat ze al expliciet toestemming hebben of al data vergaren. 40% weet niet wat hij kan verwachten.

- 78% gebruikt Google Analytics, soms in combinatie met een andere tool. Als de versoepeling van de Cookiewet van kracht is, hoeft voor cookies die uitsluitend worden gebruikt voor het meten van eigen siteverkeer geen toestemming meer gevraagd te worden. Het gebruik van Google Analytics vereist echter wel behoedzaamheid bij het instellen. Wie bepaalde vinkjes niet uitzet, geeft bijvoorbeeld zelf toestemming dat Google gegevens deelt met derden of voor OBA doeleinden.

Privacy

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de respondenten de verantwoordelijkheid voor online privacy in ieder geval neerlegt bij de consument zelf. Daarnaast vinden zij privacy ook een zaak van de overheid in Den Haag en Brussel, de adverteerder, publishers, browserbouwers en bureaus. De consument kan bij deze taaie materie zeker helderheid en hulp van de communicatiebranche gebruiken.

Volgens BVA kan het niet de bedoeling zijn dat de consument zich uitsluitend ergert aan opeenstapeling van consent-vragen en van de weeromstuit maar overal "ja" op klikt. Dat is niet in de geest van de privacyregels. Vandaar het grote belang om als totale branche verantwoordelijkheid te nemen bij het zoeken naar oplossingen en het privacy-wijs maken van de consument.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies