Adverteerders niet blij met de invoering van de cookiewet

Vorig artikel Volgend artikel

De cookiewet blijft de gemoederen bezighouden. Zeker nu blijkt dat de cookiewet grote impact heeft op adverteerders. Onderzoeksresultaten van Consentu laten zien dat adverteerders denken dat de cookiewet een nadelig effect zal hebben op hun bedrijfsresultaten. Ruim 34 procent van de ondervraagden deelt die mening. Als we deze resultaten verder specificeren per branche, is te zien dat vooral de automobielsector vreest voor de nadelige effecten, ruim de helft (51 procent). En ook de telecomsector vreest ervoor, 43 procent verwacht een nadelig effect.

Adverteerders zijn goed op de hoogte van de werking van de cookiewet. De cookiewet moet onder andere meer vertrouwen geven, maar volgens bijna alle adverteerders uit het onderzoek zal het vertrouwen van de consument in hun bedrijf niet toenemen na invoering van de wet.

Adverteerders niet blij met de invoering van de cookiewet

Niet alle adverteerders zullen zich houden aan de richtlijnen van de cookiewet, zo blijkt uit het onderzoek. Op 1 januari 2013 treedt de wet in werking, en ongeveer een derde van de adverteerders zal zich dan ook aan de wet gaan houden. Toch wacht 13 procent de boetes van de OPTA af.

Travel
In de reisbranche zijn de cijfers nog wat hoger. Als gevraagd wordt of er minder geadverteerd zal worden na invoeren van de wet, dan geldt dat voor de reisbranche voor 100 procent. En is deizelfde branche wacht een kleine 60 procent met invoering tot de OPTA boetes zal uitdelen.

Op dit moment wordt er door bedrijven weinig gecommuniceerd aan hun bezoekers wat betreft de cookiewet. Ruim 80 procent vertelt er niets over, terwijl 20 procent daarvan toch echt cookies plaatst.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies