HR Cloud & Social Sourcing: een kijkje in de keuken

Vorig artikel Volgend artikel
HR Cloud & Social Sourcing: een kijkje in de keuken

Stel je de ideale professionele keuken voor. Alle nieuwste apparatuur en keukengerei; up-to-date en perfect op elkaar afgestemd, uitgezocht en gestructureerd door experts. Stel je die keuken voor met altijd kakelverse producten en ingrediënten. Alles is aanwezig om elke maaltijd te kunnen bereiden, duur of goedkoop.

Elke Michelin-chef zou er gebruik van willen maken, maar ook een gewone kok kan er uitstekend zijn draai in vinden. De gebruikers van de keuken hoeven zich alleen maar te focussen op de gasten en te concentreren op het bereiden van gerechten voor ze. De gebruikers betalen aan de kok per bereid gerecht, en factureren de klanten op basis van wat een intieme tafel maar ook een grote groep gasten bestelt, veel of weinig.

Te mooi om waar te zijn? Misschien, maar inmiddels begint pure enterprise cloud computing erop te lijken. De evolutie van technologie, data-communicatie en informatiemanagement lijkt na 150 jaar vallen en opstaan eindelijk te leiden tot een echt bruikbare keuken.

De business professional kan gebruikmaken van een goed uitgerust platform, en zich richten op zijn expertise, en productief zijn werk opleveren aan de klant. Of het nu het bouwen en ter beschikking stellen van SaaS klantapplicaties betreft (een unieke methode en structuur om veelgevraagde gerechten te kunnen bereiden), of het leveren van een eindproduct met behulp van het platform en beschikbare applicaties. Maar ook de leverancierrelaties kan een organisatie hiermee verdiepen, personaliseren en stimuleren. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om dat voor elkaar te krijgen. Het miskennen van de kracht en potentie van deze nieuwe technologieën en integratie daarvan, is het ontkennen van het heden en de toekomst.

eHRM

Een goed en inspirerend voorbeeld van een belangrijk bedrijfsonderdeel is human resources/workforce. Of het nu projecten, flexibele of vaste arbeidskrachten betreft, deze markt is een van de meest vooruitstrevende op gebied van het convergeren van Cloud met sourcing.

Meer dan kostenbesparing; virtual community

Door gebruik te maken van pure enterprise cloud computing aanbieders, zoals Salesforce.com, Workday.com, Netsuite, Microsoft Azure en Amazon Webservices, maar ook andere vormen van cloud, kunnen organisaties per saldo alle vormen van sourcing automatiseren en managen, zonder het relationele en sociale aspect te ontzien.

Zo kan de Nederlandse leverancier Poolmanager een grote hoeveelheid korte cyclische flex krachten (tijdelijke medewerkers die worden ingezet voor evenementen, zoals congressen, concerten en sporttoernooien) op de been brengen, beheren, en sociaal contact met ze houden. Die medewerkers, veelal studenten, bepalen zelf via hun mobiele applicatie voor welk evenement ze beschikbaar zijn om te werken en op welke dag.

Managed Service Providers

Detacheerders als Yacht bieden als neutrale makelaar/broker inmiddels geavanceerde managed services (MSP/broker) oplossingen aan de grote corporates van Nederland. Zo combineren ze hun kennis van het beheren van workforces van voornamelijk ZZP'ers met vendor management cloud platforms zoals die van Nétive VMS, een ISV van Salesforce.com.

Op dergelijke platforms wordt zowel het aanbesteden/inkopen van arbeid (vast, flex, projectbasis en anderszins), als het hele inleenproces, tot en met de facturatie en rapportage, gemanaged en geautomatiseerd. Een van de mooie elementen is dat alle opdrachtnemers tegelijkertijd en gelijkelijk kunnen aanbieden, dus niet alleen de detacheerders en uitzendbureaus, maar ook ZZP'ers. Bij diverse grote organisaties zijn daardoor op hun eigen platform vaak enkele tienduizenden leveranciers aangemeld en worden via het cloud platform gelijkelijk geïnformeerd en beheerd. Alleen al op het Nétive VMS platform worden er in Nederland jaarlijks meer dan 1 miljard Euro aan arbeidsuren verwerkt.

Social Sourcing

Met dergelijke state-of-the-art cloud platforms kan een optimale combinatie van multi-sourcing en  micro-sourcing tot stand komen. En daarmee kan een organisatie een wendbare social sourcing strategie hanteren, die iteratief blijven actualiseren, conjunctuurgolven opvangen en tijdig inspelen op de dynamische markt.

Kleine en grote organisaties in Nederland, zoals Alliander, Stedin, Royal HaskoningDHV, ABN AMRO, Nederlandse Spoorwegen, Tata Steel, Equens, Imtech, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, verschillende gemeentes, maar ook inmiddels diverse Rijksoverheidsinstellingen beschouwen het beheren en het contact houden met ZZP'ers voor de lange termijn van onschatbare waarde door de kennis die een ZZP'er in de jaren heeft opgebouwd. Die is minstens even belangrijk als de kennis van een vaste medewerker, aangezien een ZZP'er vaak meer ervaring opdoet bij meerdere opdrachtgevers en dus in meerdere keukens kan kijken. Het is dan ook de moeite waard voor elke organisatie om gestructureerd contact te hebben en houden met deze belangrijke bron van kennis. Sourcing wordt dus social, met een enorme hoeveelheid kansen voor organisaties om samenwerken voor iedereen aangenamer en effectiever te maken.

Wie kijkt er in mijn keuken

Natuurlijk zijn er ook risico's. Samenwerken, flexibiliteit en ondernemen leveren dat altijd op, zowel in de fysieke als de digitale wereld.

De vele nieuwe mogelijkheden en het feit dat een organisatie bedrijfsinformatie en –processen outsourcet door middel van cloud computing, leidt ertoe dat een organisatie tot voor kort ogenschijnlijk weinig acute onderwerpen ineens gaat heroverwegen. Men gaat opnieuw en anders naar voorheen vanzelfsprekende zaken kijken. Zo wil je weten wie er toegang heeft tot jouw deel van de keuken, wie wat kan zien en kan gebruiken. Wie is precies mijn leverancier, en hoe heeft hij zijn bedrijfsprocessen en risicomanagement ingericht? En is een elektronische handtekening gezet op een mobile device wel rechtsgeldig?

De meeste onderwerpen over risico-assessment en -management zijn te groeperen in:

Privacy: Privacy wordt in Nederland geregeld door met name de Grondwet en Wet Bescherming Persoonsgegevens De laatste is gebaseerd op Europese privacy richtlijnen. Nu veel Cloud leveranciers uit de VS komen, hebben diverse van hen een zogenaamde Safe Harbor Statement: een door hen afgelegde verklaring dat zij aan de Europese privacy richtlijnen voldoen.

Data security: Een aandachtspunt dat voor verdere cloud-adoptie hoog op de agenda staat. Gegevensverlies en misbruik van gegevens zijn grote issues, en encryptie is een van de oplossingen.

Data toegang en controle: Er is veel te doen over de Patriot Act. De Amerikaanse overheid heeft in bepaalde gevallen toegang tot data, ook in Europa, maar per saldo pas na rechtelijke toetsing. Wat vaak niet beseft wordt, is dat Europese overheden, waaronder Nederland, altijd al zowel zelf, als onderling (analoge en digitale) gegevens konden en kunnen vorderen, en per saldo veel makkelijker dan onder de Patriot Act.

Dataportabiliteit & -transitie: Vanzelfsprekend moet een organisatie weten of, wanneer en voor wie data beschikbaar is. Wat gebeurt er bij calamiteiten, afscheid van een leverancier, of faillissement? Back-up-, uitwijk, migratie en escrowregelingen moeten nog steeds bij iedereen op de agenda staan.

Ken uw leverancier: Om de bovenstaande punten met de aanbieders van de keuken en de dagverse producten goed te kunnen regelen en ondervangen, is het van groot belang de leveranciers goed te leren kennen. Hoe gaat die om met toegangsverzoeken? Waar staan de datacentra? Waar is de leverancier gevestigd? Ook De Nederlandsche Bank kijkt op die manier naar de Cloud leveranciers. Inmiddels zijn Salesforce.com, Microsoft (Azure en 365) en onlangs ook Amazon.com doorgelicht door DNB, en goedgekeurd. Met hen is een 'right to examine' overeengekomen; dit recht geeft De Nederlandsche Bank als toezichthouder de mogelijkheid om onderzoeken uit te voeren bij de Cloud leveranciers.

Grenzeloze mogelijkheden

Net zoals het bereiden van een gerecht zijn er op het gebied van cloud computing vele smaken en mogelijkheden. Dat zien we in de cloud keuken steeds meer terug. Gartner verwacht de komende jaren een groei in enterprise cloud computing van circa 20% per jaar, dit ondanks de wereldwijde economische onzekerheden.

Onder meer cloudbased marktplaatsen en MSP's in HRM zoals hierboven beschreven dragen bij aan die groei, maar andere bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen zullen natuurlijk niet achterblijven. De verwachting is dat een verdere convergentie van cloud, social, procurement, productized services, HNW en een flexibele schil de weg verder vrijmaakt voor nog meer interactiviteit, creativiteit, productiviteit en toegevoegde waarde.

Hoog tijd dus om een blanco vel papier te pakken, en je als organisatie opnieuw uit te vinden. De kansen en mogelijkheden in de keuken zijn grenzeloos.

Arthur van der Wees

Arthur is als advocaat, ondernemer en investeerder goed thuis in de wereld van technologie, onder meer met Arthur’s Legal en Zapplied Platform. Arthur...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies