Tag: byod

 • Technology Van Tilburg University tot het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

  Er is de afgelopen jaren erg veel te doen geweest rond 'bring your own device' (BYOD) en mobiliteit. Inmiddels hebben veel organisaties al ervaring opgedaan met BYOD. Cisco heeft nu 4 belangrijke lessen in kaart gebracht. Het gaat om de ervaringen bij zeer uiteenlopende organisaties, waaronder 's werelds grootste digitale festival en LAN-party, een museum voor eigentijdse kunst en Tilburg University met 13.000 studenten die niet zonder WiFi kunnen.

  BYOD en mobiel werken nemen nog steeds wereldwijd in populariteit toe. Veel organisaties stonden aanvankelijk aarzelend tegenover het BYOD-concept omdat zij zich zorgen maakten om de veiligheid. Maar mensen willen vanaf hun eigen apparatuur transparante toegang tot bedrijfsinformatie en -applicaties. Deze trend is niet te stoppen en iedere IT-organisatie zal zich snel moeten aanpassen aan dit fenomeen. Volgens Cisco is de enige juiste keuze dan ook om deze trend goed te ondersteunen.

   lees meer

  Tags: byod, cisco
 • Safer Internet Day: Mens is de zwakste schakel als het gaat om security

  online De factor mens is de zwakste schakel binnen organisaties als het gaat om IT-security en online samenwerken. Het online samenwerken is niet meer uit onze wereld weg te denken, het gebruik van cloudapplicaties brengt echter wel risico’s met zich mee. Een grote diversiteit aan accounts, wachtwoorden en documenten kan problemen opleveren. Aldus Erkan Kahraman, CISO bij Projectplace, in een recente whitepaper Bring Your Own Security.

  Om deze zwakke schakel te kunnen ondervangen is het belangrijk dat een organisatie zich focust op het creëren van bewustzijn van de risico’s bij het gebruik van online applicaties om samen te werken. lees meer

  Tags: byod, it, mens, security
 • Printopties voor de BYOD’er

  Technology De gemiddelde Nederlander heeft 4,3 mobiele devices tot zijn beschikking. Je zou misschien denken dat het alsmaar groeiende gebruik van smartphones en tablets het einde van printen betekent. We kunnen documenten tenslotte overal bekijken, wanneer we maar willen, dus niets staat het papiervrije kantoor nog in de weg. Toch? Niets blijkt minder waar te zijn. De printer is nog springlevend. Uit een recent onderzoek van InfoTrends blijkt dat slechts een kwart van de mobiele gebruikers genoegen neemt met het bekijken van documenten op een scherm. De overige driekwart wil documenten nog steeds uit kunnen printen, maar meer dan een derde van deze groep gaf aan dat hun printers geen mobiel printen ondersteunen. Ook de Bring Your Own Device (BYOD) werkomgeving vraagt om oplossingen die de in- en uitlopende werknemers en klanten een eenvoudige mogelijkheid tot printen bieden en dat kan een behoorlijk ingewikkelde aangelegenheid zijn. lees meer

  Tags: byod, print
 • Sophos: 2012 was een jaar van nieuwe platformen en moderne malware

  cybercrime Sophos publiceerde vandaag het Security Threat Report 2013. Daarin wordt interactief en gedetailleerd ingegaan op wat er in 2012 in IT-beveiliging is gebeurd en wat de verwachtingen zijn voor 2013.

  Door de groeiende populariteit van bring your own device (BYOD) en het toenemende gebruik van (en de onzekerheid rondom) de cloud tot en met de talloze andere beveiligingsuitdagingen waar organisaties van elke omvang dan ook mee te maken krijgen.

  2012 was vooral een jaar van nieuwe platformen en moderne malware. Wat ooit een heel eenduidig Windows-landschap was, is nu een lappendeken van diverse besturingssystemen geworden. Hedendaagse malware maakt daar misbruik van en dat levert nieuwe uitdagingen op voor beveiligingsprofessionals.

  De toenemende ‘mobiliteit’ van data in zakelijke omgevingen, verplicht de IT-afdeling om nog alerter te zijn. 2012 was ook het jaar waarin traditionele malwareaanvallen weer de kop opstaken; er werd veel malware verspreid via het web. Zo waren meer dan 80% van de aanvallen redirects, een meerderheid afkomstig van legitieme sites die gehackt waren. lees meer

 • Helft van alle servicedesks is niet in staat om BYOD te ondersteunen

  gadgets Een meerderheid van zakelijke IT-afdelingen is niet in staat of bereid om ondersteuning te bieden voor werknemers die hun eigen apparatuur naar de werkplek meenemen (BYOD). Dit blijkt uit de resultaten van een Britse enquête van Dell KACE. Nu blijkt dat 56% van de ondervraagde IT-professionals vindt dat hun servicedesk onvoldoende in staat is om werknemers te ondersteunen die hun eigen tablets binnen het bedrijfsnetwerk willen gebruiken. De reden hiervoor is dat de servicedesk BYOD niet kan of wil ondersteunen.

  Circa 27% van de 149 ondervraagden gaf aan dat hun servicedesk weliswaar in staat is om ondersteuning te bieden voor traditionele apparatuur, maar dat dit niet voor tablets geldt. Bovendien meldt 18% dat hun helpdesk er moeite mee heeft om ondersteuning te bieden voor de apparatuur die het personeel naar de werkplek meeneemt. 11% zegt geen nieuwe apparatuur te willen ondersteunen.

  Ik vind het zorgwekkend dat bedrijven ten aanzien van BYOD een ‘kan niet/wil niet’-opstelling aan de dag leggen. Deze groeiende trend zet IT-organisaties onder druk om voor extra ondersteuning te zorgen. Het is voor bedrijven van cruciaal belang dat hun IT-afdeling in staat is om op eenvoudige wijze om te springen met de realiteit dat er steeds meer apparatuur van buitenaf de organisatie binnenkomt. Een effectieve BYOD-strategie voorziet in de behoeften van werknemers om hun productiviteit te verhogen, hetgeen weer positieve gevolgen heeft voor het bedrijfsresultaat. Bedrijven zouden goed moeten nadenken over de manier waarop ze met de BYOD-pogingen van hun werknemers omgaan. Met de juiste oplossing kunnen ze de productiviteit van hun organisatie een krachtige impuls geven. lees meer

 • Zelf aanschaffen technische apparaten zet geen zoden aan de dijk

  Technology Het idee dat een technisch apparaat, zeg een laptop of een iPad, op naam moet staan van de directeur of het bedrijf zelf, is achterhaald.

  Immers, niet het eigendom, maar het gebruik van een apparaat is waar een bedrijf rendement uit haalt. Als we al auto’s leasen en enkel betalen voor het gebruik, waarom doen we dat dan niet meer voor andere technologie in het bedrijf?

  Technische innovatie zorg ervoor dat bedrijven steeds meer moeten investeren om de beste diensten aan te bieden. De klant stelt steeds hogere eisen. Denk bijvoorbeeld aan laptops, smartphones en tablets, maar ook verkeerslichten en zelfs wasmachines kunnen op afstand verbinding maken met het internet. Een trend die  vaak onder de noemer ‘het internet der dingen’ wordt samengevat.

  Deze verbonden apparaten, die ook wel smart objects genoemd worden, hebben een kortere levenscyclus. Ze zijn direct gelinkt met ICT. En de verbeteringen op dit gebied gaan steeds sneller. Een software update kan wel iets verhelpen, maar kan een levenscyclus niet met jaren verlengen. lees meer

 • BYO: de hype voorbij

  Technology Werken op je eigen apparatuur is een onomkeerbare trend. Thuis, onderweg én op kantoor. Omdat het nu eenmaal lekkerder werkt op je eigen iPad dan op je bedrijfslaptop. Dat geldt ook voor applicaties zoals Google Docs en online opslagservices als iCloud – privé heb je ontdekt hoe handig ze zijn om voor je werk te gebruiken.

  Inmiddels is het een bekend begrip: Bring Your Own Device of kortweg Bring Your Own (BYO). Het gebruik van je eigen laptop, tablet of smartphone voor je werk. Discussies over dit verschijnsel gaan vaak over de vraag: wie bepaalt en wie betaalt? Maar BYO omvat meer: het gaat om veilig en efficiënt werken met de mogelijkheden van nu.

  Medewerkers introduceren zelf nieuwe ICT
  Bij KPN Consulting hebben we onderzoek gedaan onder 1.126 hoger opgeleide fulltimers. Wij ontdekten dat 1 op de 8 medewerkers zakelijke informatie opslaat op publieke online applicaties, zoals Dropbox. Het zijn niet meer de ICT-afdelingen die de nieuwe apparatuur en applicaties op het werk introduceren, maar de medewerkers zelf. Die ontwikkeling is er de afgelopen jaren ingeslopen. lees meer

  Tags: byod, trends
 • Technology Voorbeelden van en maatregelen voor mobility-projecten.

  Ooit zorgde de baas voor alles: bureau, telefoon, computer en een kantine. Inmiddels hoeven tal van werknemers niet meer continu op kantoor te komen. Ze doen hun werk thuis of ergens anders. Een groot kantoorpand is niet meer nodig. Ook de baas kan delegeren vanaf elke willekeurig plek met internetbereik. Wie de vrijheid geniet om flexibel te werken, is eerder geneigd te experimenteren met instrumenten waarmee het werk wordt gedaan. En waarom ook niet? Als consument kun je tegenwoordig informatietechnologie kopen die meer 'up-to-date' is dan de bonte verzameling 'verouderde' kantoorautomatiseringspullen van de baas.

  Vanwege de flexibiliteit van werkplek mogen werknemers met het mobiele apparaat van hun voorkeur het bedrijfsnetwerk op. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat het bring your own device principe (BYOD) overal opgang gaat vinden. Een onderzoek onder Nederlandse bedrijven leert dat 71% van de bedrijven zichzelf er nog niet rijp voor acht. En toch zien ze wel de voordelen van het mobiele werken in samenhang met het BYOD-principe. Spontaan noemen de respondenten voorbeelden als urenregistratie (21%), goedkeuringsprocessen (20%), het bekijken van voorraden (15%) en het raadplegen van financiële informatie (10%). De eerste BYOD-projecten zijn zeker geen probeersels. Wie veilig mobiel toegang wil bieden tot vitale bedrijfsinformatie, ontkomt niet aan een ingrijpende reconstructie van de infrastructuur. lees meer

  Baas van Bring Your Own Device
 • online Uit een onderzoek van Cisco blijkt dat IT-afdelingen het Bring Your Own Device (BYOD) concept inmiddels als een gegeven accepteren of zelfs omarmen. De studie maakt ook duidelijk dat wanneer werknemers wordt toegestaan hun persoonlijke mobiele apparaten binnen het zakelijke netwerk te gebruiken, dit leidt tot zowel kwantificeerbare voordelen als ook nieuwe beheeruitdagingen.

  De meeste organisaties gaan BYOD in de onderneming nu ondersteunen. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan dat hun organisaties werknemers in meer of mindere mate toestaan hun eigen mobiele apparaten op de werkvloer te gebruiken. Verder komt naar voren dat in 2014 een kenniswerker gemiddeld 3,3 'connected devices' zal bezitten, vergeleken met 2,8 dit jaar.

  Voor IT-managers betekent dit enerzijds toenemende security- en ondersteuningslasten, anderzijds biedt deze BYOD-trend kansen voor belangrijke kostenbesparingen en productiviteitsvoordelen. lees meer

  Cisco: IT zegt al ja tegen BYOD
  Tags: byod, cisco, research
 • mobile De stijgende trend van 'Bring Your Own Device' (BYOD) brengt ook de nodige risico's met zich mee. Maar weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Trend Micro is druk bezig met security maar er wordt actief ingezet op het verhogen van Awareness over de risico's die consumerization en BYOD met zich meebrengen.

  Cesare Garlati, VP Mobile Security, Trend Micro: "Trend Micro heeft het 'Consumerization Advisory Board' opgesteld hetgeen een onafhankelijk forum is met als doel het verhogen van de awareness over mobile security issues door het publiceren van onafhankelijke onderzoeken – bijvoorbeeld: Enterprise Readiness of Consumer Mobile Platforms."

   

 • Cisco: BYOD in Nederland al de dagelijkse realiteit

  gadgets 'Bring Your Own Device' of BYOD is in Nederland inmiddels geen trend meer, maar realiteit: 85% van de Nederlandse werknemers gebruikt een privé-apparaat voor werkdoeleinden. 12% gebruikt zelfs twee privé-apparaten. Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek dat door Cisco is gehouden in België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland.

  Bijna een kwart (24%) van de Nederlandse werknemers meent dat de mogelijkheid om op afstand te werken (remote access) een recht is. Dit percentage is hoger dan het gemiddelde in de onderzochte landen (17%). Van de werknemers die via remote access kunnen werken, geeft 63% aan dat ze per dag een extra uur productief zijn. 32% werkt zelfs twee tot drie uur langer. Het onderzoek van Cisco is in februari 2012 gehouden onder ruim 1.000 eindgebruikers en IT-beslissers van 22 jaar en ouder. De uitkomsten van het onderzoek werden op 13 maart gepresenteerd tijden Cisco Plus, het jaarlijkse evenement van Cisco voor klanten en partners.

  Veel Nederlandse bedrijven zijn momenteel actief bezig om de organisatie zo in te richten dat werknemers met hun eigen apparaten ('Bring Your Own Device') mobiel op andere locaties kunnen werken: 45% van de IT-beslissers geeft aan dat hier actief aan wordt gewerkt. In de overige landen uit het onderzoek is dit gemiddeld 36%. Voor wat betreft het aantal organisaties dat hiermee al helemaal klaar is, lopen Noorwegen en Denemarken echter voorop in Noord-Europa. lees meer

  Tags: byod, cisco
 • gadgets De iPad is een gewilde gaget maar tegen een stootje kan hij niet. Daar zijn online vele voorbeelden van te vinden. Voor mensen die altijd onderweg zijn of bijv. op de bouw werken lanceerde Panasonic eind vorig jaar een alternatief, een tablet die wel tegen een stootje kan, de Toughpad.

  Op het Mobile World Congress kondigen Panasonic en Red Bend Software een  samenwerking aan. Red Bend Software is een softwareontwikkelaar en een van de marktleiders op het gebied van Mobile Software Management (MSM) met meer dan 1 miljard Red Bend-Enabled devices.

  Panasonic's Toughpad zal binnenkort verkrijgbaar zijn met de device-beheerfunctionaliteit van Red Bend. Zo kunnen organisaties en bedrijven vanuit één centraal punt alle soorten software en applicaties op de Toughpads beheren. Met de toenemende 'BYOD' trend is dit voor de zakelijke markt een goede oplossing.

  Stephen Yeo, de Europese Marketing Director van Panasonic: "Deze combinatie van stevige Panasonic hardware, de hardware beschermde firmware architectuur en Red Bend's geavanceerde management software zorgt voor een krachtig en 'enterprise-capable' platform voor onze zakelijke gebruikers. Onze aanpakzorgt ervoor dat bedrijven de mogelijkheid krijgen onze (Android) Toughpad te leveren aan hun 'mobiele medewerkers' met de best mogelijke Enterprise software management en beveiligings mogelijkheden.lees meer

  Een tablet die wel tegen een stootje kan
Recommend on Google

Poll

Hoe begin jij je dag online?

Headlines

© 2004-2014 Dutchcowboys.nl - All Rights Reserved.

All views and opinions expressed are those of the authors of Dutchcowboys.

All trademarks, slogans, text or logo representation used or referred to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Hosted by Nines