Grootste deel van de werkgevers in Nederland zet Twitter niet goed in voor employer branding

Vorig artikel Volgend artikel

Met ruim 1 miljoen Twitteraccounts is Nederland naar ratio het grootste Twitterland ter wereld. Slechts 36% van de top 50 beste werkgevers van Nederland zet Twitter in voor employer branding. Één van de onderzochte bedrijven zette Twitter effectief in voor hun werving en selectie activiteiten. Dit blijkt uit onderzoek van Carlijn Frunt naar het gebruik en het effect van Twitter voor Employer Branding.

Twitter voor vacatures?
Wil je als een aantrekkelijke werkgever overkomen op Twitter, moet je praten met je doelgroep. De conversatie aangaan klinkt als iets logisch op Social Media, de werkelijkheid laat anders zien. De top 50 aantrekkelijkste werkgevers die focussen op employer branding delen namelijk vooral vacatures en bedrijfsnieuws.

LinkedIn is op het moment het meest populaire zakelijke sociale netwerk, maar Twitter is in opkomst. Uit eerder onderzoek van Bullhorn Inc. blijkt namelijk dat mensen juist op Twitter het meest zoeken naar vacatures. Het doel van het onderzoek was om de rol van Twitter voor werkgevers te analyseren.

Grootste deel van de werkgevers in Nederland zet Twitter niet goed in voor employer branding

Uit analyse bleek dat van de top 50 werkgevers 40 van Twitter gebruik maakten. Ga je wat dieper in op deze 40 bleek dat 18 van deze organisaties Twitter daadwerkelijk gebruiken voor employer branding en het zichzelf profileren als aantrekkelijke werkgever. Van deze 18 organisaties zijn 378 tweets geanalyseerd op communicatieve functionele boodschap. Hieruit bleek dat de tweets vooral gefocust waren op 'het verstrekken van informatie door middel van retweets en wervende informatie, zoals vacatures.' Verder bleek dat vooral bedrijfsmatige accounts werden ingezet voor employer branding door de twitterende werkgevers.

Wat willen sollicitanten?
Het tweede deel van het onderzoek keek naar de effectiviteit van de gebruikte employer branding strategieën op Twitter. Een experiment werd uitgevoerd onder ruim 100 actieve Twitteraars die verschillende fictieve Twitterprofielen en tweets te zien kregen. Hieruit bleek dat de participanten het vooral waardeerden als de werkgevers vanuit een persoonlijke hoek de conversatie aangingen. Tevens bleek dat conversatie met een persoonlijk Twitter-account beter overkwam dan met een bedrijfsmatig account. Tot slot kwam naar voren dat Twitter een goede tool is voor employer branding; ruim 86% zou Twitter gebruiken voor het zoeken naar een baan. Uit de resultaten van het onderzoek valt op te maken dat er dus een groot verschil in wat werkgevers doen en wat Twitteraars graag zouden willen zien.

Geconcludeerd kan worden dat organisaties beter een persoonlijk account van een medewerker kunnen inzetten om de conversatie met hun potentiële werknemers aan te gaan. Het is natuurlijk begrijpelijk dat werkgevers het moeilijk vinden om met persoonlijke accounts van werknemers de interactie aan te gaan, vanwege het feit dat werknemers van baan kunnen wisselen en hun persoonlijke account met netwerk meenemen. Maar het strategisch inzetten van persoonlijke accounts voor employer branding is wel degelijk een best practice en de vraag is of dit niet opweegt tegen de nadelen.

Voor een uitgebreidere versie van het onderzoek kunt u kijken op de website van Carlijn Frunt.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies