Onderzoek Twitter in Nederland oktober 2010

Vorig artikel Volgend artikel
Onderzoek Twitter in Nederland oktober 2010

In juli onderzocht Twirus voor het eerst het gebruik van Twitter onder de Nederlandse bevolking. Daaruit kwam naar voren dat Nederland 191 duizend actieve Twitteraars telde. Gedurende oktober telden de onderzoekers alle Twitteraars die minstens eens in de paar dagen een Tweet plaatsen. Dit waren er 313.852.

Dit cijfer kwam een paar weken geleden naar buiten met de publicatie van de Top 313.852 van Nederlandstalige Twitteraars. In een aantal publicaties werd daaruit de conclusie getrokken dat het aantal Twitteraars met 65% was gestegen. Dat is geen correcte uitspraak aangezien er niet alleen een aanwas van nieuwe Twitteraars is (68k), maar ook 111k accounts actief zijn geworden die al ten tijde het zomeronderzoek bestonden. In juli is het mooi weer en vakantie, dus is het logisch dat er aanzienlijk minder getwitterd wordt (conclusie Twirus). In dit aantal van 313 duizend twitteraars zijn ook Belgen meegenomen die in het Nederlands twitteren, alhoewel de Belgen verreweg in de minderheid zijn. Twitteraars die de gehele maand oktober hun account op slot hadden zijn niet meegenomen.

De onderzoekers hebben verder bekeken hoeveel volgers al die Twitteraars hebben en vonden de volgende verdeling:

Twitter biedt zeer weinig mogelijkheden om profielinformatie te bewaren. Het is zelfs niet mogelijk om je geslacht en leeftijd op te slaan. Om een indruk te krijgen van de gemiddelde Twitteraar hebben wij een klein en willekeurig sample van ongeveer 400 accounts genomen en ons team van vrijwilligers heeft deze deze Twitter-accounts gecategoriseerd. Als eerste werd gevonden dat mannen in de meerderheid zijn, Dit resultaat was statistisch significant met een fout van 5%. Daarnaast is ook gekeken wij ook naar de leeftijdsopbouw.Daaruit volgde dat drie kwart van de Twitteraars onder de 30 is, met een gemiddelde leeftijd over de gehele twitterbevolking van 26 jaar. Vervolgens is gekeken naar het twitter gedrag van deze verschillende leeftijdsgroepen. Daaruit volgde dat jongeren iets minder volgers hebben dan ouderen vanaf 40.


Daarentegen is de jonge leeftijdsgroep veel actiever


Dit ondersteunt de veel gehoorde veronderstelling dat jongeren twitter meer als een soort SMS naar directe vrienden gebruiken. Verder waren de onderzoekers geinteresseerd in hoeverre het bedrijfsleven al gebruik maakt van Twitter. Inderdaad is het aantal zakelijk accounts met 1 procentpunt gestegen tov juli.


Iets waarin discussies op Twitter zich onderscheiden van discussies op fora is dat je op Twitter vaak kunt zien van wie een Twitter account is. Hierdoor lijken discussies op Twitter, ondanks de beperking tot 140 karakters, iets diepgaander te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4% van de Twitteraars volledig anoniem blijft. Deze hebben vaak minder volgers.


Het persoonlijke karakter van Twitter zie je ook terug in het gebruik van de avatar. De meeste Twitteraars (90%) zorgen ervoor dat hun gezicht geheel of gedeeltelijk terug komt in hun avatar, waardoor de conversatie persoonlijker wordt.


Dit onderzoek zal over enkele maanden herhaald worden. Binnenkort zullen wij nog meer gegevens over de Nederlandse twitteraars presenteren, zoals welke client (Web, Übertwitter, etc) hij/zij gebruikt om te Twitteren.

Conclusie
: De Twitterbevolking is opnieuw gegroeid. Het gemiddelde Twitteraar is jong, iets vaker man dan vrouw, en Twittert onder zijn eigen naam en met eigen portretfoto. Gemiddeld heeft hij/zij 30 volgers.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies