Impact AI op het werk baart Nederlanders veel zorgen

Impact AI op het werk baart Nederlanders veel zorgen

Bijna een kwart van de medewerkers denkt dat hun baan ophoudt te bestaan

Vorig artikel Volgend artikel

Uit een onderzoek, gehouden onder werknemers in dertien landen, blijkt dat Nederlanders zich het meest zorgen maken over de impact die generatieve AI (GenAI) op hun werk gaat hebben. Het onderzoek: 'AI at Work: What People Are Saying' is deze week gepubliceerd door Boston Consulting Group (BCG).

Kwart medewerkers denkt hun baan verdwijnt door AI

Ruim twee derde (71,2%) denkt dat hun baan door AI waarschijnlijk gaat veranderen. En dat is niet het enige. Bijna een kwart (23,6%) vreest voor het voortbestaan van hun baan en denkt zelfs dat die baan in de toekomst niet meer bestaat. Die bezorgdheid komt ook tot uiting in het feit dat Nederlandse werknemers over het algemeen negatief staan tegenover de impact van AI op het werk. Alleen in Japan zijn ze nog negatiever.

Echter, hoewel wij ons dus veel zorgen maken over AI op het werk en dar niet bepaald positief over denken, geloven ruim twee derde (68,1%) van de medewerkers wel dat de voordelen van GenAI opwegen tegen de risico's. Toch is Nederland zoals gezegd het land waar werknemers zich het meeste zorgen maken over de impact van AI op het werk. In de dertien landen waar dat onderzocht is, staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door Frankrijk (41%) en Japan (38,1%).

Voorbereiden door training en bijscholing

De vraag is natuurlijk hoe wij ons kunnen voorbereiden op de verdere doorbraak van GenAI en of de zorgen van werknemers weggenomen kunnen worden. Bijna negen op de tien (86%) werknemers vindt dat training, voor het aanscherpen van hun vaardigheden, noodzakelijk is om zich op die toekomst voor te bereiden. Tot nu toe heeft slechts 14 procent van de werknemers zo’n bijsholingstraining gevolgd. Bij leidinggevenden ligt dat percentage een stuk hoger: 44 procent.

Opvallend is wel dat werknemers die al enige ervaring hebben met GenAI in hun werksituatie, een stuk minder negatief zijn dan zij die daar nog geen ervaring mee hebben opgedaan. Van de ondervraagden die regelmatig van GenAI gebruik maken is bijna twee derde (62%) optimistisch, vergeleken met ruim een derde (36%) van de niet-gebruikers.

ChatGPT-aa
Gaan generatieve AI-tools zoals ChatGPT een deel van onze banen overnemen? Nederlandse werknemers maken zich daar wel zorgen over.

Leidinggevenden optimistischer door opgedane ervaring

Het feit dat het optimisme over GenAI bij leidinggevenden hoger ligt heeft daar ook mee te maken. Van deze groep maakt ruim drie kwart (80%) regelmatig gebruik van GenAI-tools, terwijl dit bij medewerkers slechts een op de vijf (20%) blijkt te zijn. Medewerkers vormen het grootste percentage niet-gebruikers (60%) van GenAI-tools in het algemeen.

Binnen organisaties zijn senior leidinggevenden die vaker gebruik maken van GenAI, optimistischer en minder bezorgd dan medewerkers. Zo is 62% van hen optimistisch over AI, terwijl slechts 42% van de werknemers die mening deelt.

"GenAI verandert de manier waarop we werken voorgoed. Nederlandse werknemers zijn zich hier sterk van bewust, maar voelen zich in veel gevallen onvoldoende voorbereid om met deze verandering mee te gaan. Voor zowel werkgevers als werknemers is het heel belangrijk te zorgen dat de kennis en vaardigheden van medewerkers constant worden doorontwikkeld. Dit vereist goed inzicht in de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn en effectieve, toegankelijke bijscholingsprogramma's om deze vaardigheden ook daadwerkelijk te ontwikkelen", aldus Anita Coronel, Managing Director en Partner bij BCG.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...