Tech startup Caeli maakt luchtkwaliteit met satellietdata inzichtelijk

Tech startup Caeli maakt luchtkwaliteit met satellietdata inzichtelijk

Vorig artikel Volgend artikel

Niet langer hoeven overheden, burgers, belangen- en beroepsorganisaties en bedrijven zich te baseren op (weinig actuele) onderzoeksgegevens. Voortaan kunnen zij direct zien hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld. Tot op gebieden van 100 x 100 meter precies.

Luchtkwaliteit in Nederland

Wie wil weten hoeveel stikstofdioxide, ammoniak, methaan, ozon, koolstofdioxide, zwaveldioxide of koolstofmonoxide in een afgebakend gebied voorkomt, kan dit voortaan zien op www.luchtkwaliteit.nl, een website gelanceerd door de Nederlandse startup Caeli. Van hele gebieden tot lokale bronnen van vervuiling. Ook is het mogelijk om een gebied gedurende een periode te monitoren om zo trends of veranderingen te kunnen vaststellen. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf deze informatie voor iedereen gratis toegankelijk maakt en specifieke abonnementen biedt voor specifieke behoeften.

Een alziend vergrootglas

Voor talloze sectoren is deze informatie over de luchtkwaliteit van onschatbare waarde omdat het actueel en precies is. Daar waar de Emissieregistratie van de overheid zich voor een groot deel baseert op de Milieujaarverslagen van bedrijven, baseert deze website zich op beelden van satellieten van NASA en de satelliet Sentinel-5P van ESA, die is uitgerust met de Nederlandse super speurneus Tropomi. Deze informatie wordt met aanvullende data verrijkt en met de Caeli- algoritmes en Machine Learning beschikbaar gemaakt tot in gemiddelde gaswaarden in een resolutie tot 100 x 100 meter. Imputatietechnieken maken het mogelijk 'door de wolken te kijken' en ontbrekende gegevens aan te vullen. Ook de stand en kracht van de wind worden meegenomen in het aanwijzen van vervuilingsbronnen en hun reikwijdte. De werkelijkheid tot op de schoorsteen precies.

Direct antwoord op belangrijke vragen

Zijn bepaalde vergunningen terecht verleend of verruimd? Wat is de huidige situatie in Natura 2000-gebieden? Wat is de luchtsamenstelling in emissievrije zones? Wat zijn gemiddelde waarden van gas rond scheepvaart- en autoroutes? Hoeveel methaan komt er vrij bij vuilstortplaatsen of bij de winning en het transport van olie en gas? Zijn er gaskranen die lekken? Al dit soort vragen kunnen nu met harde cijfers worden beantwoord. Zonder dat dit kostbare apparatuur op de grond vereist.

CES2022 in Las Vegas

Caeli is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgenodigd om mee te gaan met de Nederlandse handelsmissie naar ’s werelds belangrijkste tech-event: CES (Consumer Electronics Show), in Las Vegas van 5-8 januari 2022.

Destination Earth

Met luchtkwaliteit.nl sorteert Caeli voor op het initiatief van het ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) dat de komende jaren zal werken aan een ‘digital twin’ van onze planeet: Destination Earth (DestinE). Met DestinE wordt het mogelijk om natuurlijke processen en menselijke activiteiten interactief te verkennen. Hierdoor kunnen verschillende strategieën om de klimaatverandering aan te pakken worden onderzocht en getest. Caeli draagt hier graag aan bij door kennis beschikbaar te stellen.

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Behalve...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies