Belangrijk nieuws over de COL voor startups en innovatieve mkb-ers

Belangrijk nieuws over de COL voor startups en innovatieve mkb-ers

Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vorig artikel Volgend artikel

Het Kabinet op 7 april aangekondigd €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers in de vorm van een overbruggingslening. Deze Corona-OverbruggingsLening (afgekort COL) kan vanaf 29 april a.s. worden aangevraagd. Deze regeling is tot stand gekomen op initiatief van o.a. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TechLeap.nl en met betrokkenheid van Invest-NL.

Corona-OverbruggingsLening met gunstige condities

Het plan is dat de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities gaan verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Uniform rentetarief van 3%

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Informatie over de condities vind je in de Q&A op de website. Het streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- duurt het maximaal drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvullende maatregelen

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem.

Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft aan dat het kabinet in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker wil maken.

Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen
- Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale onlineportal. die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.

Ondernemers en/of investeerders die vragen hebben over de COL-faciliteit kunnen veel antwoorden vinden op de uitgebreide Q&A op de website van ROM-Nederland waarin wordt ingegaan op alle details van de Corona-OverbruggingsLening.

Henk de Hooge

Henk is Internet Entrepreneur, founder van Dutchcowboys en daarnaast tech en travelblogger, fotograaf, visual storyteller en bovenal een digitale nomade....

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies