TikTok gebruikersdata komt naar Europa

TikTok gebruikersdata komt naar Europa

Nederlandse gegevens worden vanaf 2023 in Ierland opgeslagen

Vorig artikel Volgend artikel

TikTok gaat in de loop van 2023 de gegevens van Nederlandse (en andere Europese) gebruikers van het platform binnen Europa opslaan. Het bedrijf heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met een datacenter in Dublin (Ierland). Op dit moment worden gegevens van gebruikers, ook die uit Nederland en de rest van de EU, in Singapore en de VS bewaard. Dat gaat dus veranderen.

Opslag en toegang tot gegevens beter beveiligen

TikTok stelt dat de beslissing om data van Europese gebruikers ook binnen Europa op te slaan een gevolg is van principes omtrent het lokaal bewaren van gegevens. Daarnaast draagt het ook bij aan de doelstelling om datastromen buiten de regio zoveel mogelijk te minimaliseren. En, ook niet onbelangrijk, het stelt het bedrijf beter in staat het aantal medewerkers met toegang tot gegevens te beperken tot enkel diegenen die dit nodig hebben ten behoeve van hun werkzaamheden.

Europese datacenter opent in 2023

Het datacenter in Dublin waarmee TikTok een overeenkomst gesloten heeft is op dit moment nog in aanbouw. Als alles volgens planning verloopt, dan wordt het datacenter begin 2023 door TikTok in gebruik genomen. In de loop van dat jaar zal de ‘lokale’ opslag van Europese gebruikersgegevens verder uitgebreid worden. Overigens werd het besluit om de Europese data in Ierland te gaan opslaan al in 2020 door het social media platform aangekondigd.

De afgelopen jaren, sinds 2020, heeft TikTok naar eigen zeggen een aantal strategisch belangrijke functies opgezet en uitgebreid. Een daarvan is het de EMEA Trust & Safety en Europese SMB Hubs. Daarnaast zijn ze gestart met een Europees Transparency and Accountability Centre. Het Europese juridische privacyteam en het kantoor van de Data Protection Officer staan beide ook al in Ierland.

TikTok-FB
Volgend jaar wordt 'onze' data van TikTok niet meer in landen buiten Europa bewaard.

In de clinch met Consumentenbond

In Nederland kwam TikTok al diverse keren in opspraak. Onder andere vanwege haar als het gaat om de privacy en het verzamelen van gegevens van minderjarige gebruikers van het Social Media platform. De Consumentenbod diende daarvoor een claim voor een schadevergoeding in waarin gesteld wordt dat TikTok via haar platform al jaren op illegale wijze persoonlijke gegevens van kinderen verzamelt.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...