Nadert het gebruik van Social Media zijn hoogtepunt?

Vorig artikel Volgend artikel

Het aantal gebruikers van social media in Nederland neemt nog toe maar nadert zijn hoogtepunt, zo blijkt uit recent onderzoek naar de kennis, houding en het gedrag rondom social media. Het onderzoek, gehouden door Multiscope, is gehouden onder zo'n 8.500 Nederlanders. Het gebruik in uren van met name Facebook nam het afgelopen jaar flink toe, en de verwachting is dat LinkedIn in 2014 de meeste groei kan verwachten.

In 2013 was er nog groei te zien binnen de sociale netwerken. Deze was echter wat minder dan de voorgaande jaren. Het aantal gebruikers van social media lijkt dus zijn hoogtepunt te naderen. De winst valt voor netwerken niet meer te halen uit de groei van het aantal accounts. Groeien kunnen de netwerken nog wel in het aantal uren dat gebruikers er aan besteden.

Nadert het gebruik van Social Media zijn hoogtepunt?

Facebook, YouTube en Twitter
Facebook blijft het bekendst, 94% van de mensen kent dit netwerk. Nummer 2 is YouTube (82%) en het derde bekendste netwerk is Twitter (79%). In vergelijking met 2012 steeg de bekendheid van Instagram en Pinterest het hardst. De naamsbekendheid van Instagram steeg met 25%, die van Pinterest met 18%. 

Gebruikers
Facebook, dat al het grootste netwerk was, groeide het hardst in 2013. Het aantal gebruikers is het afgelopen jaar met 7% gestegen. Die stijging is fors minder dan tussen 2010 en 2012, toen het gebruik met 44% steeg. Het lijkt er op dat Facebook hier zijn hoogtepunt heeft bereikt. Ook bij andere netwerken is de groei in gebruikers er uit. Youtube steeg nog maar 3% ten opzichte van 2012 en Google+ 1%. Het aantal mensen dat Twitter gebruikte (zelf posten of berichten van anderen lezen) daalde zelfs met 1%. Na Facebook steeg het aantal gebruikers van LinkedIn met 5% het meest.

2014
Ondanks dat het aantal gebruikers niet meer explosief stijgt, en het aantal besteedde uren voor een aantal netwerken aan het afnemen is, denken gebruikers zelf in 2014 meer gebruik te maken van social media. Vooral LinkedIn en Google+ kunnen rekenen op een toename van het gebruik. 21% van de gebruikers zegt LinkedIn meer te gaan gebruiken, tegenover slechts 6% die zegt komend jaar minder vaak op het netwerk aanwezig te zijn. Een verschil van 15%. Bij Google+ is dat verschil 10% in het voordeel van degenen die zeggen het vaker te zullen gaan gebruiken. Ook Twitter en Youtube kunnen een groei verwachten. Facebook kan een lichte groei verwachten (2%). Vorig jaar was dat echter nog 11%, ook daar daalt de groei dus.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies