Pinterest voor vrouwen, Google+ voor mannen?

Vorig artikel Volgend artikel
Pinterest voor vrouwen, Google+ voor mannen?

Business Insider heeft een aantal demografische gegevens over Social Media gebruikers in een rapport gepubliceerd. Daarin is gekeken naar leeftijd, geslacht en inkomen bij gebruikers van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, Pinterest en Tumblr.

Uit het rapport blijkt dat 70% van de gebruikers van Google+ een man is, en dat bij Instagram en Pinterest juist het aantal vrouwen domineren (68% bij Instagram, maar liefst 84% bij Pinterest). Het gaat hierbij alleen om cijfers van Social Media gebruikers uit de Verenigde Staten.

Wat leeftijdsverdeling betreft is er bij Facebook -wat voor het grootste gedeelte jonge gebruikers heeft- dit jaar een flinke groei te zien in de leeftijdscategorie 45- tot 54-jarigen. Ook Twitter en Tumblr hebben een jeugdige populatie: het merendeel is tussen de 18 en 29 jaar. 

Bij Facebook bevindt 86% van de gebruikers zich buiten de VS en ook LinkedIn heeft gebruikers over de hele wereld, waarbij het merendeel man is. 

bi-social-income

Wat de verdeling van inkomstengroepen binnen de diverse Sociale netwerken betreft, valt vooral op dat Pinterest en Facebook door relatief veel mensen met een hoog inkomen gebruikt worden, terwijl het percentage (VS) gebruikers bij Instagram afneemt naarmate het inkomen stijgt. 

Karina

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies