Nederlanders willen politie ondersteunen via social media

Vorig artikel Volgend artikel
Nederlanders willen politie ondersteunen via social media

Bijna alle burgers (92 procent) uit zes verschillende landen wil de politie bij hun werk helpen. 88 procent vindt zelfs dat burgers een belangrijke rol kunnen spelen bij het melden van misdaden. Tegelijkertijd vindt 84 procent dat ze minimaal geïnformeerd worden over de activiteiten van de lokale politie. Dit zijn enkele resultaten van een Accenture-onderzoek onder 1.300 burgers in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Canada en de Verenigde Staten. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Association of Chiefs of Police (IACP).

Veel burgers vinden dat digitale communicatiekanalen, zoals social media, een belangrijke rol kunnen spelen in het overbruggen van de communicatiekloof met de politie. Bijna driekwart (74 procent) van de Nederlandse respondenten is van mening dat de inzet van digitale kanalen de politie kan helpen om het gebrek aan onderlinge communicatie te verbeteren. Slechts 21 procent gelooft dat lokale politie deze digitale mogelijkheden ook daadwerkelijk inzet. 

In Nederland vindt driekwart (76 procent) van de onderzochte burgers dat social media effectief kunnen zijn bij het melden van misdaden, het opsporen van verdachten of het ondersteunen bij politieonderzoek. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (62 procent) denkt dat gebruik van social media door de politie een positieve bijdrage aan hun diensten kan leveren. 51 procent denkt zelfs dat dit misdaad kan voorkomen. Burgers hebben ook een voorkeur voor specifieke social media platforms. 78 procent geeft de voorkeur aan Facebook om met de politie te communiceren, terwijl 42 procent liever via Twitter communiceert.

Ruim een kwart (26 procent) van de Nederlandse respondenten vindt dat de politie via smartphones en mobiele applicaties met burgers moet communiceren. 36 procent wil dat de politie vaker speciale websites of portals inzet. Slechts 14 procent zegt dat de politie deze specifieke portals of websites al gebruikt. Uit het onderzoek blijkt verder dat de politie in alle deelnemende landen voor directe communicatie met burgers nog sterk leunt op traditionele mediakanalen, zoals kranten (69 procent), radio of tv (45 procent).

Hoewel burgers digitale kanalen willen gebruiken, blijft de meer traditionele politieaanpak nog belangrijk. In Nederland meldt 51 procent misdaden nog het liefst telefonisch of direct aan een agent. Verder geeft 42 procent aan dat de aanwezigheid van een agent op straat vertrouwen geeft. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten wil graag een speciale contactpersoon bij de lokale politie. Verder zegt 55 procent vaker contact met de politie te zoeken als dat anoniem kan.

Resultaten wereldwijd:

  • De Amerikaanse respondenten zijn bekend met de inzet van digitale middelen

    door de politie. 27 procent meldt dat de politie deze mogelijkheden al benut in de communicatie. In Duitsland was dit besef het laagst met 15 procent.

  • Meer dan de helft van de Spaanse (53 procent) en Nederlandse deelnemers (51 procent) denkt dat social media misdaden kan voorkomen. In Canada en het Verenigd Koninkrijk was dat respectievelijk 44 en 41 procent.

  • 77 procent van de Amerikaanse respondenten denkt dat social media politieonderzoek kunnen ondersteunen en het inrekenen van criminelen vergemakkelijken. Spaanse burgers zijn daar met 68 procent minder van overtuigd.

  • De meerderheid (73 procent) van de Spaanse respondenten wil graag een directe contactpersoon bij de lokale politie. In Duitsland en het VK was dat 60 en 52 procent.

  • In Spanje wil 86 procent van de respondenten met de politie communiceren, mits dat anoniem kan. In Nederland en Canada geldt dat voor 55 en 62 procent van de respondenten.

  • 94 procent van de respondenten in Duitsland voelt zich veilig. Ook in Canada lag dat percentage vrij hoog met 92 procent. 

Over het onderzoek Het online onderzoek omvatte 1.298 deelnemers uit zes landen. In Canada, Duitsland, Nederland, Spanje, de VS en het VK waren 200+ deelnemers. 30 procent van de respondenten woont in stedelijke gebied, 26 procent in randgemeenten en 45 procent in kleine steden of op het platteland. De foutmarge voor het onderzoek bedraagt ± 2.72 % op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 29 procent van mensen die het onderzoek hebben afgerond waren tussen 18 en 39 jaar. Het onderzoek is in juni 2012 uitgevoerd door onderzoeksbureau Market Connection. 

ACCENTURE_INFOGRAPHIC_Police Digital Disconnection_Dutch_v5
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies