Dat Zou Handig Zijn: welke overheidsdata moet vrij komen?

Vorig artikel Volgend artikel

Niet alleen software ontwikkelaars, ook de overheid zelf vindt het belangrijk dat meer overheidsdata voor burgers en developers beschikbaar komen. Het project Dat Zou Handig Zijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken is op zoek naar plannen en ideeen. Welke data moet beschikbaar komen? Laat het weten! Er is 20.000 euro voor de realisatie van de beste plannen.

Met The Crowds werken we voor het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Dat Zou Handig Zijn. Zo'n voorbeeld van een project dat professioneel leuk is, maar ik ook belangrijk vind als burger. In het kader van transparantie is het belangrijk dat meer data en gegevens van de overheid beschikbaar voor het publiek komen. En voor de overheid is het belangrijk om de creativiteit en behoeften van de mensen te betrekken bij dit proces. Dus: kom allemaal met ideeen, laat zien dat het inderdaad belangrijk is dat er meer overheidsdata beschikbaar worden gesteld! 20.000 euro wordt voor realisatie van plannen vrijgemaakt.

Wie over beschikbaar stellen van data praat, spreekt ook al snel over API's. Wie in de voorhoede van de media opereert vindt zo'n woord de gewoonste zaak van de wereld. En gaat er al vanuit dat iedere site of dienst een API heeft waarop voortgebouwd kan worden. Even voor de goede orde: middels een API maakt een site kenbaar welke informatie op welke manier hergebruikt mag worden door een ander. Doordat zowel Google Maps als Flickr een API hebben, kunnen foto's van Flickr op de kaart van Google getoond worden.

Maar wie gaat rondkijken, ziet dat API's nog minder gemeengoed zijn dan gedacht. Zo probeert Gerard van Enk de Nederlandse Api's in kaart te brengen. Een grote naam als Hyves is al ver, maar verder laat het overzicht zien dat nog grote stappen gezet moeten worden. Vraag Van Enk naar voorbeelden en hij moet beamen dat we nog in de beginfase van open data, mashups en andere zaken staan. Dus niet alleen de overheid moet zijn data open stellen, dat geldt ook voor andere sites.

"Beste internationale voorbeeld vind ik zelf Every Block. Allerlei (semi)overheids- en andere informatie inzichtelijk gemaakt op blockniveau. Mooi vind ik hier ook aan dat er niet voor een standaard Google Maps oplossing gekozen is, waardoor de kaarten mooi in de rest van de vormgeving passen. Dit is geen overheidssite, maar maakt wel volop gebruik van allerlei informatie vd overheid die soms via een API beschikbaar is, maar regelmatig ook door Everyblock 'gescreenscraped' wordt."

Op nationaal nivo haalt Van Enk Verbeter De Buurt naar voren, geen aggregator van overheidsdata, maar een mooi voorbeeld van een site die burger wil betrekken bij leefomgeving en overheid. Op de site kan iedere burger ideeen kwijt of problemen signaleren. Van ingeving tot overlast. Van Enk En : Rotterdam 40-45 (klik op 'open brandgrens navigator') is een mooie manier om geschiedenis van een stad weer te geven. In dezelfde categorie en om dezelfde reden zou ik ook Amersfoort Op De Kaart  en Wat Was Waar willen noemen. De laatste maakt ook gebruik van allerlei 'oude overheidsdata' (bijv kadaster)."

Alper Cugun werkte mee aan het project vrijedata.nl. Die site is opgezet om de stand van zaken betreffende overheidsdata te beschrijven en ambtenaren een handreiking te geven bij beschikbaar stellen. Wat komt er bij kijken, waar moet je op letten, welke stappen moeten doorlopen? Hij maakte een aantal voorbeelden van wat met overheidsdata mogelijk is. Zoals de Schoolvinder  en het Vervuilingsalarm

Gevraagd naar voorbeelden van mashups en widgets, komt Cugun met drie thema's die van waarde zijn:de buurt (ook hij is enthousiast over Every Block en Verbeter de Buurt), vervoer ("je ziet dat in plaatsen waar deze gegevens makkelijk beschikbaar zijn (Londen, San Francisco) er legio applicaties gebouwd worden waarmee je je kunt orienteren op je vervoersopties") en vertegenwoordiging.

"De Washington Post houdt in Amerika een database bij met opvraagbaar en doorzoekbaar alle stemmingen in het Amerikaanse congres. Dit is iets wat we in Nederland nog steeds niet hebben en ook iets waar onze lokale kranten blijkbaar het nut niet van inzien. NY Times heeft er ook eentje:  (die eigenlijk mooier is) en die ze gebruiken in hun eigen Represent mashup (die heel tof is):  zodat je kunt zien welke politicus wanneer in de krant genoemd wordt en wat zijn stemgedrag is. Maar wat kan je dan met die poltici? bijvoorbeeld een Facebook achtige site maken met daarop verschillende gegevens die samengevoegd worden:  en waar je kunt zien in welke commissies ze zitten en wie ze kennen etc. Dat soort informatie achterhalen over mensen die zich in het Nederlandse politieke bestel bewegen wil vaak nog weleens lastig zijn."

De mogelijkheden zijn legio en we staan nog aan het begin. Heb je ideeen? Laat het Dat Zou Handig Zijn weten. En wil je concreet meedenken en meewerken? Ga zaterdag 13 juni in Amsterdam naar Hack De Overheid.

The Crowds

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies