Nieuws25.03.2019

Meer passagiers op Nederlandse luchthavens


Het aantal passagiers dat aankwam en vertrok vanaf een van de luchthavens in Nederland is behoorlijk toegenomen. In het laatste kwartaal van 2018 steeg dit met 4,1% ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS meldt dit op basis van de nieuwste cijfers.

Alle Nederlandse luchthavens groeien

Schiphol groeide vorig jaar met 3,7% in vergelijking met 2017 en verwerkte 18,8 miljoen passagiers in het laatste kwartaal. In heel 2018 waren dat er 71,1 miljoen. Ook de andere luchthavens in ons land zagen het aantal passagiers toenemen. In Eindhoven nam het aantal toe met 9,4% en in Rotterdam The Hague 10,1%. Op de kleinere luchthavens van Groningen Eelde en Maastricht Aachen nam het aantal passagiers zelfs toe met respectievelijk 13,3% en 64,1%.

<em>Bron: CBS<\/em>
Bron: CBS

Groei Schiphol zwakt af

Ondanks dat het aantal aangekomen en vertrokken passagiers vanaf Schiphol al sinds het 3e kwartaal van 2010 groeit, vlakt de groei inmiddels wel af. Dat heeft de maken met de wettelijke bovengrens van het aantal vliegtuigbewegingen binnen het handelsverkeer, maximaal een 500.000 per jaar tot 2010. In 2018 lag dit aantal op 499.000, dat laat weinig ruimte over voor groei.

<em>Bron: CBS<\/em>
Bron: CBS

Meer vluchten van en naar Caribisch Nederland

In het laatste kwartaal van 2018 waren er 6.000 vluchten van en naar de drie eilanden van Caribisch Nederland. Dit is een toename van 7% ten opzichte van 2017. Van en naar Bonaire nam het aantal vluchten met bijna 13% toe. Ook op Saba steeg het aantal met ruim 20 procent. Alleen op Sint Eustatius nam het aantal vliegtuigbewegingen af met bijna 9%. Over heel 2018 laten alle drie de eilanden van Caribisch Nederland een stijging zien.

<em>Bron: CBS<\/em>
Bron: CBS