KvK strooit nog met woonadressen van ZZP’ers, maar dat is de wet!

KvK strooit nog met woonadressen van ZZP’ers, maar dat is de wet!

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat de overheid daar een einde aan maakt

Vorig artikel Volgend artikel

Ik moet toegeven dat het sinds 1 juli, het moment waarop bedrijven niet meer ongevraagd willekeurige ‘potentiele klanten’ mogen bellen ietwat beter geworden is, maar als ZZP’er krijg ik nog altijd veel te veel onzinnige mail, post en telefoontjes. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Kamer van Koophandel de adresgegevens van bedrijven letterlijk aan bijna jan en alleman, als die maar betalen, ‘verkoopt’.

Helaas is het beschikbaar stellen van bedrijfsgegevens zelfs een verplichting waar de KvK niet onderuit kan. In die gegevens staan ook de vestigingsadressen van bedrijven. En voor ZZP’ers is dat vaak ook het thuisadres. Privégegevens die, zo blijkt uit een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, afgeschermd zouden moeten worden op basis van de al enige tijd geldeden AVG.

Woonadressen ‘natuurlijke personen’ afschermen

De openbaarheid van gegevens in het Handelsregister van de KvK is vastgelegd in Artikel 51 van dat Handelsregister. In februari heeft staatssecretaris Mona Keijzer bij de Autoriteit Persoonsgegevens het verzoek neergelegd om de regelgeving van het Handelsregister in relatie tot de AVG te onderzoeken. De AP stelt naar aanleiding van dat verzoek en eigen onderzoek nu voor dat de openbaarheid van gegevens wordt aangepast voor ondernemingen en rechtspersonen van wie het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.

Thuiskantoor
Voor veel ZZP'ers is het woonadres ook hun kantooradres. De AP wil nu dat die adressen niet meer openbaar gemaakt worden voor jan en alleman.

KvK nog gebonden aan wetgeving

“Ondernemingen en rechtspersonen worden op grond van de Handelsregisterwet geregistreerd in het handelsregister. De Handelsregisterwet 2007 verplicht daarbij ook het post- en bezoekadres (vestigingsadres) van de (hoofd)vestiging te registreren. Wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit het huis van een natuurlijke persoon is het vestigingsadres in feite ook het woonadres. Verder worden onder meer de woonadressen van eigenaars, leden, maten of vennoten van ondernemingen geregistreerd”, aldus de AP.

De AP stelt vervolgens voor het betreffende artikel van de Handelsregisterwet als volgt aan te passen: “Het adres van een natuurlijk persoon kan niet worden ingezien, behalve door bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, advocaten, deurwaarders, notarissen en de organisaties, bedoeld in artikel 28, vierde lid, van de Handelsregisterwet 2007.”

Het komt er dus op neer dat de AP wil dat privéadressen van ondernemers, wanneer die gelijk zijn aan het vestigingsadres van de onderneming, niet meer openbaar gemaakt moeten worden voor jan en alleman. En dan niet alleen vanwege de vele ongewenste telefoontjes en reclame, maar ook ter bescherming van privépersonen. Denk aan journalisten die als ZZP’er werken, of deurwaarders en andere hardwerkende ondernemers die thuis liever niet geconfronteerd willen worden met boze of verongelijkte personen.

Ron Smeets

Ron verdiende zijn sporen in de Telecom als Mobile Cowboy. Na bijna 15 jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging als zelfstandig freelance journalist,...