Waarom koopt Jeff Bezos (Amazon) de Washington Post?

Vorig artikel Volgend artikel
Waarom koopt Jeff Bezos (Amazon) de Washington Post?

Gisteren is bekend geworden dat The Washington Post verkocht zal worden aan op de oprichter en CEO van Amazon, Jeff P. Bezos, voor $250 miljoen. Bij de deal, persoonlijk afgerond door Bezos zelf, zijn ook de uitgaven van El Tiempo Latino, the Express newspaper en The Gazette Newspapers betrokken. Amazon is bij de deal niet betrokken maar de verwachting is dat er toch wel een samenwerking tussen de 2 merken zal komen, zo kan bijv. alle content van The Post verschijnen op iedere Kindle, Amazon's eigen e-reader/tablet.

Voor 4 generaties lang was de nieuwsorganisatie het eigendom van de Graham familie. Donald Graham laat in een interview weten: "The Post could have survived under the company's ownership and been profitable for the foreseeable future. But we wanted to do more than survive."

Bezos is natuurlijk bekend als oprichter en CEO van Amazon, wereldwijd veruit de grootste internet retailer. Al jaren draait Amazon goed en daardoor heeft Bezos een flink persoonlijk vermogen op weten te bouwen, volgens Forbes is hij goed voor zo'n $25,2 miljard.

Voor het eerst is er iemand met een enkel digitale achtergrond die een grote krant overneemt. NYT schrijft: "This is a guy who literally has invested in building rockets because he thinks it's a good idea. I believe he's bought the newspaper because he wants to re-envision the enterprise and The Post is an iconic world brand, and he knows something about building iconic world brands."

De overheersende vraag is nu wat de werkelijke reden is om deze krant te kopen. De mogelijkheden zoals wij ze zien: 

1. Ego in combinatie met het bezit van te veel geld. Hoewel de macht en invloed van de gedrukte media in zijn algemeenheid schromelijk wordt overschat is het bezitten van een gedrukte krant natuurlijk zeer status verhogend: het geeft je het aureool van macht (een krant kan mensen maken en breken; dat heeft de washington Post tenminste één keer ook aangetoond!), iedereen kent het product, je telt dus mee in deze wereld. Dat mag wat kosten.

2. Je houdt van (gedrukte) kranten en je denkt te weten hoe het je het tij moet keren! Je hebt als oprichter van Amazon natuurlijk wel iets gepresteerd. Je weet hoe het internet en Social Media in elkaar steekt, als iemand dus de transitie van de oude gedrukte krant naar een moderne in internet passende krant eens moet uitvoeren, dan wil ik dat zijn. Helaas zijn er niet veel voorbeelden van een succesvolle zakenman voor één bepaald product, die het succes bij andere producten en branches hebben kunnen herhalen. Misschien is voor de noodzakelijke transitie een nieuwe van de oude wereld echt onafhankelijke geest nodig. 

3. Kranten zijn nu goedkoop en denkt dat het dieptepunt voor dit medium nu wel is bereikt. Washington Post kost slechts $250miljoen. Nu is het moment om in te stappen en een mooi rendement te halen.

4. Je hebt veel tijd, Amazone kan je niet meer inspireren, dus laat ik eens wat anders en leuk gaan doen. Iedere dag meehelpen politici de stuipen op het lijf  jagen is eigenlijk wel een aantrekkelijke gedachte! En daarbij: "geld speelt geen rol".

Hoe denken onze DutchCowboys-lezers over de werkelijke reden van deze aankoop?

Wat Jeff Bezos ook van plan is met de krant, zonder medewerking van de (hoofd)redactie zal alles moeizaam gaan, en de medewerkers en de redacties zijn vooral onder de indruk van het feit dat de huidige eigenaren/uitgevers, Charman Donald Graham en Uitgeefster Katherine Weymounth, zo'n betrokkenheid toonden bij hun product: “Everyone who was in that room(Noot: bij het bekend maken van het nieuws) knows how much Don and Katharine love the paper and how hard this must have been for them,” said David Ignatius, a veteran Post columnist who was visibly moved after the meeting."

De chief Executive van The Washington Post, Donald Graham, legt in een video uitvoerig uit hoe de beslissing tot verkoop tot stand is gekomen. Duidelijk is dat de urgentie om dingen te gaan veranderen wel aanwezig is. Hij zegt in ieder geval vriendelijke dingen over de overname en de nieuwe eigenaar.

Of de redactie in staat zal zijn de onvermijdelijke ingrijpende plannen van Jeff, die hij al in zijn hoofd zal hebben, mede gaan uitvoeren is nog maar de vraag. Tot op heden lijken krantenredactie te behoren tot de meest conservatieve deel van de mensheid en in ieder geval ver afstaand van het meest van wat er op het internet werkelijk gebeurd en vaak neerbuigend oordelend daarover. Het zal in alle gevallen een mooi experiment gaan worden, waar ontegenzeggelijk eindelijk eens iemand die weet wat er in de internet wereld te koop is aan het roer komt. De oude kranten wereld kan hier zijn voordeel mee doen.

De invloed en reputatie van een krant is niet alleen afhankelijk van zijn oplage, aantal lezers en verspreiding. Maar vooral omdat de elite de krant een status toemeet, en dus iedere dag leest om te weten wat de journalisten van iets vinden en wie stijgt en daalt in de politieke barometer. Een gemiddeld Amerikaan zal de Washinton Post nooit in zijn handen hebben gehad of hebben gelezen. Ze horen ervan en kennen het bestaan omdat de andere main-stream media de krant steeds noemen. Voor de goede orde hier een lijst van de oplages van Amerikaanse kranten. De Washington Post is qua oplage de achtste krant van de Verenigde Staten, en met een gemiddelde oplage door de weeks van 475.000 kleiner dan de betaalde oplage van onze eigen Nederlandse Telegraaf. Voor Amerikaanse begrippen dus een kleine, en eigenlijk dus een regionale krant.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies