Banken mogen nu naar de 'cloud'

Vorig artikel Volgend artikel
Banken mogen nu naar de 'cloud'

Veel financiële instellingen zoals banken willen 'outsourcen in the cloud'. Tot nu toe mocht dat wettelijk niet. Vanaf nu komt daar verandering in. Microsofts Office 365 is de eerste cloud dienst die financiële instellingen mogen gebruiken. Daarnaast onderzoekt de DNB of ze andere 'cloud diensten' zal toegestaan.

Financiële instellingen mochten wettelijk tot nu niet 'outsourcen in the cloud'. De reden hiervoor is dat DNB als toezichthouder geen mogelijkheid had om onderzoeken uit te voeren bij de cloud service provider ('right to examine' ontbrak). In de afgelopen periode heeft DNB, mede namens de gezamenlijke internationale IT-toezichthouders (ITSG), rechtstreeks contact gezocht met verschillende internationale cloud service-providers.

Dit heeft ertoe geleid dat Microsoft vanaf nu het onderzoeksrecht voor DNB zal opnemen in de overeenkomsten met betrekking tot Office 365 cloud-diensten bij de Nederlandse financiële instellingen. Dit heeft ook voor andere internationale toezichthouders de deur geopend om bij Microsoft om het right to examine te verzoeken. Dit laat onverlet het belang van een onafhankelijk oordeel van 3e partijen over de kwaliteit van de geleverde diensten, zoals ISAE 3402/ SSAE 16.

Dit is een belangrijke efficiency-slag, omdat DNB, namens ITSG en de in die landen aanwezige instellingen de mogelijkheid heeft gecreëerd om, om bij Microsoft om het right to examine te verzoeken. Hiermee heeft DNB met Microsoft een belangrijke hobbel weggenomen voor outsourcen naar de cloud; voor de financiële instellingen in Nederland is het nu mogelijk gemaakt te voldoen aan de wettelijke vereisten bij afname van Office 365 van Microsoft.

DNB voert met andere internationale cloud service-providers nog gesprekken.

Office 365 is een zakelijke cloud dienst van Microsoft. Met Office 365 biedt Microsoft een door haar beheerde, onderhouden en beveiligde dienst aan die bestaat uit Exchange, SharePoint en Lync. Binnenkort zal ook Office onderdeel worden van de dienst. Wereldwijd heeft Microsoft inmiddels miljoenen klanten die gebruik maken van de dienst. Ook in Nederland zijn er verschillende hele grote, maar ook kleinere afnemers van Office 365.

Dat DNB nu Microsoft en in de toekomst wellicht ook andere leveranciers toestaat haar cloud diensten aan banken te leveren is goed nieuws. Banken kunnen hiermee eventueel kosten besparen en van nieuwere technologie gebruik maken.

Danny Burlage

Danny is Entrepeneur, auteur, blogger, Microsoft MVP, CTO, Microsoft-watcher, Enterprise solutions specialist en werkt voor Wortell.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies