Events22.05.2013

Thinking Digital – Think Again


De derde sessie van vandaag (Thinking Digital) draagt de naam ‘Think Again’. Bob Paton, Managing Director van Accenture Newcastle verteld zijn ervaringen met ‘onshoring’ tech banen terug naar de UK. Drew Purves van Microsoft en docent aan de Cambridge University vertelt over ‘ecological modeling’. Neuropsychologist Ian Robertson geeft ons inzicht in de gevolgen voor ons zenuwstelsel van winnen of verliezen. Als laatste zal David Erasmus van Givey ons inzicht geven in het succesvol starten en laten doorgroeien van een data gedreven organisatie.

IT in the North East
Het is verbijsterend om te zien hoe hard het Noorden van Engeland aan de weg timmert met verschillende grote organisaties om tech banen naar deze regio te halen. Zelf doceer ik aan de Hanzehogeschool in Groningen. We leiden studenten op die hetzelfde beroepsperspectief hebben, komen te werken in dezelfde industrie. Groningen kan veel leren van de profilering van Newcastle. Gelukkig wordt er gekeken naar samenwerking.

Modeling all nature
Drew Purves werkt, samen met een team van studenten aan Cambridge, aan vraagstukken met betrekking tot onze wereld, ecologie. We weten met de huidige Big Data van vandaag veel technische vraagstukken op te lossen, het bouwen van de ideale brug tot het oplossen van files. Veel van de Big Data wordt nog niet gebruikt om vraagstukken met betrekking tot de natuur op te lossen, waar plaatsen we bijvoorbeeld het beste windmolens. FetchClimate is een project van Microsoft Research waar Drew aan werkt gebaseerd op Open Data. En ja! Je kunt er zelf mee spelen.

Bovenstaande ter introductie van Drews verdere praatje, over het ecosysteem. Bij Microsoft zijn ze bezig met een onderzoek naar systemen om het ecosysteem van morgen te voorspellen. Voorafgegaan aan een gastcollege over de totstandkoming van ons ecosysteem. Laat Drew zien dat hij Big Data wil gaan gebruiken om het ecosysteem te modelleren om op basis van deze modellen voorspellingen te gaan doen over bijvoorbeeld de impact van klimaatveranderingen op ons ecosysteem. Tech en wetenschap, vooral door deze jonge professor, blijkt een mooie combinatie.

The winning effect
Ian Robertson start zijn verhaal met een vergelijking tussen ‘Power’ en ‘Powerlessness’. Bij ‘macht’ heb je als persoon zelf de regie, bij ‘machteloosheid’ niet. Ian Robertsen heeft onderzoek gedaan naar de invloed van het gevoel van macht en machteloosheid op het zenuwstelsel en onze hersenen. Ian toont ons veel voorbeelden van wat macht doet met mensen. Zo leeft de nobel prijswinnaar bijvoorbeeld gemiddeld anderhalf jaar langer dan de genomineerden die niet wonnen. Ian schreef er een boek over vol. Interessant en het doet je laten willen winnen.

Catch that Moment
David begint zijn verhaal met het belang van het vastleggen van de mooie momenten van ons leven. Van mooie momenten buigt David zijn verhaal naar waarde, de waarde van mooie momenten en weet dit op een interessante manier te vertalen naar een online verdienmodel. Mensen willen niet betalen voor de dienst maar voor de waarde die de dienst weet te creëren voor ons. Bijvoorbeeld Google, zij weten dit als geen ander te bewerkstelligen. Zij vragen geld voor hun dienst op het moment dat het waarde heeft voor diegene die ervoor gaat betalen (pay-per-click). David heeft het principe van het overdragen van waarde vertaalt in zijn huidige startup Givey.

Guard well your spare moments,
They are like uncut diamonds.
Discard them and their value will never be known.
Improve them and they ail become the brightest gems in a useful life.