Events22.05.2013

Thinking Digital – Stories from the Near Future


thinking-digital-stories-from-the-near-f.jpg
thinking-digital-stories-from-the-near-f.jpg

De eerste dag van Thinking Digital in Newcastle, op een meer dan fantastische locate, The Sage, Gateshead. Te beginner met de track ‘Stories from the Near Future’. Over opleiden, de overheid maar ook een fantastisch project ‘Blabdroid‘ van Alexander Reben, een ‘Roboticist’ (pledging on Kickstarter!).

Stories from the Near Future
Eddie Obeng start de dag met de vraag wat het publiek zou willen leren in zijn 20 minuten over ‘Thinking Digital in the next 20 minutes’. Eddie is ‘New World Management Educator’ en deed onder andere onderzoek voor merken als Roll Royce, MSN en Cadbury’s.

Eddie houdt het publiek een spiegel voor, over de huidige manier van werken. We rijden naar kantoor, kruipen achter de computer en werken achter de computer, emailen met collega’s in plaats van dat we daar samenwerken met collega’s die we thuis niet om ons heen hebben. De computer die ons in verbinding brengt, hebben we thuis ook en vaak beter uitgerust. De wereld om ons heen is afgelopen dertig jaar veranderd maar niemand heeft hiervoor het belletje geluid. Wat we doen is dus verder werken op de manier zoals we gewend zijn.

Ook onze kinderen worden nog steeds op deze manier opgevoed. Ze worden opgeleid om te gaan werken in ‘de fabriek’. Alleen is die fabriek niet meer daar. Eddie stelt dat er, nu ongeveer 15 jaar geleden, een verandering heeft plaats gevonden. We leven echter in onze gewoontes. Wat zouden we onze jeugd moeten leren? Volgens Eddie twee dingen, leren werken met frameworks, de content veranderd immers continue. Het tweede is samenwerken in met anderen, mogelijk in virtuele omgevingen. Hoe passen we (>35) ons aan aan de nieuwe wereld? ‘You need to re-format yourself’. We denken te veel in aangeleerde patronen.

Eddie Obang sprak eerder voor TED.

Next up Mike Bracken, eerder werkte Mike voor The Guardian als Digital Director. Nu werkt Mike, sinds 2011 voor voor de ‘UK Cabinet Office’ en is onder andere verantwoordelijk voor de GOV.UK portal. De Britse overheid heeft ‘Digital by Default’ hoog in het vaandel staan. De digitale manier van werken om zaken aangenamer te maken voor hun klanten. Wat Mike onder andere heeft veranderd is de manier van werken (digitaal ontwikkelen). Niet langer blauwdrukken schrijven van systemen, maar agile. Zo heeft GOV.UK onder de leiding van Mike onder andere de ‘Design of the Year’ award gewonnen in de UK. Mike is vanuit ‘zenden’ gaan werken vanuit de gebruiker. Iets wat voor velen van ons niet vreemd zal zijn maar (helaas) in overheidskringen nog niet gebruikelijk is.

Wat voor mijzelf een eye-opener is is dat Mike eigenlijk niet veel nieuws heeft gedaan binnen GOV.UK. Zo zijn de taken die gedigitaliseerd zijn (aanvragen rijbewijs, paspoort enz.) geanalyseerd. Ook daar geldt bijvoorbeeld de 80-20 regel 80 procent van alle zaken wordt gedaan door 20% van de mogelijke taken.

Wat ook hier een probleem is, is de verzuiling. Het openbreken van systemen en zuilen, maakt anders werken mogelijk maar de cultuur is niet in diezelfde tijd uit de medewerkers die al jaren in ‘het oude systeem’ gewerkt hebben.

Alexander Reben neemt ons mee in zijn wereld. Hij combineert de mooie wereld van engineering met ‘kunst’ en behaalde zijn Masters bij MIT. Vandaag neemt hij ons mee in zijn project ‘Blabdroid‘. Blabdroid wordt beschreven als werelds eerste documentaire gefilmd en geregisseerd door robots.

Al eerder creëerde Alex een robot die mensen om hulp vroeg, bijvoorbeeld bij het nemen van de trap of de lift. Alex maakte verschillende prototypes en ontdekte dus dat de robot, om daadwerkelijk geholpen laten worden een aspect van ‘aaibaarheid’ moest hebben. Hij kwam zo tot een robot waar mensen een ‘verbinding’ mee kregen, een emotionele band zoals met een huisdier. Alexander heeft een film van ongeveer tweeëneenhalve minuut op Vimeo staan over de communicatie tussen mensen en de Blabdroid, opgenomen in de US en in Amsterdam (film festival). Je zult verrast zijn door de openheid van de mensen ten opzichte van de robot.

Alex wil de robot op meerdere plekken over de wereld hebben voor zijn experiment. Het project staat daarom op Kickstarter.

Deze track sluit af met Horace Dediu. Horace werkte onder andere voor Nokia en voorspelde onder andere de opkomst van de Apple iPhone. Fortune Magazine verklaarde Horace tot “the new king of Apple analists’ in 2010. Een geschiedenisles als start met een terugblik op de opkomst van computers. Eindigend op de dag van vandaag en de mogelijke toekomst, the internet of things… which is now 😉