Terugblik Business Sparkle TEDxYouth 2011: Bringing Ideas Alive

Vorig artikel Volgend artikel

“Wat is de hashtag van vandaag?” was de eerste vraag. Op 29 september vond de bruisende Business Sparkle plaats; een ontmoeting tussen sponsoren van TEDxYouth Amsterdam enerzijds en jonge entrepreneurs in de leeftijd van 14 tot 18 jaar anderzijds. De sponsoren, waaronder Conclusion, Daisycon, Deloitte, Mailhetdoor, Servoy en thevalley, maken TEDxYouth Amsterdam 2011 later dit jaar mede mogelijk.

Het uitgangspunt van de ontmoeting: waardevolle verbindingen creëren en wederzijdse inspiratie tot stand brengen. Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe gaan we dat vorm geven? Deze vragen stonden centraal. De doelstelling is waardecreatie door betekenisvolle verbindingen aan te gaan. Succesvolle technologie bedrijven aan de ene kant van de zaal en jongeren aan de andere kant: zelfs fysiek nemen de beide groepen hun eigen ‘territorium’ in. Een interessant begin!

Jan Bommerez (60), auteur van diverse bestsellers waaronder ‘Flow, de kunst van het zakendoen’ en ‘Kun je een rups leren vliegen’, wist met zijn inspirerende verhaal die scheiding direct uit en benadrukt de kracht van de ‘nieuwe’ generatie en hoe dit de economie ten goede komt. Maar het gaat niet (alleen) om de economie. Het gaat ook om inspiratie. Het mooie is dat die twee zaken in de nabije toekomst gaan samenvallen. Economische groei en inspiratie: in de combinatie ligt de kracht. In het transformatietijdperk waar ervaring steeds minder vaak de voornaamste bron zal zijn, draait het steeds meer om de combinatie van ideeën, netwerken en creativiteit. Jongeren zijn de wegverbreiders in deze ideeëneconomie. Miljardenbedrijven, zoals Groupon en Facebook, zijn opgezet door jonge mensen die een treffende gelijkenis hebben: ze hadden een nieuw idee! De grondleggers van beide bedrijven wisten dit idee, met inzet van internet, te vertalen naar reeds bestaande behoeften van mensen. Jonge mensen in de 21e eeuw groeien op met alle mogelijkheden die internetcommunicatie biedt. Ze zien kansen en mogelijkheden die door ‘gevestigde’ bedrijven niet als kans herkend, laat staan bedacht worden.

Terugblik Business Sparkle TEDxYouth 2011: Bringing Ideas Alive

Thijl Klerkx (17) bracht een derde levensader van de ideeëneconomie in: zijn hart. En ook dat is de basis om vanuit te creëren, te werken en te leven. Met twee voeten op de grond, luisteren naar de stem van je hart, je passie volgen. Werken en ondernemen om uiting te geven aan dat wat je drijft. Met daarbij genoeg vrije tijd om van het leven te genieten. Thijl is het voorbeeld dat "van binnen naar buiten" daadwerkelijk creativiteit en wijsheid met zich meebrengt. Dit is ook een belangrijke pijler in de ideeëneconomie. Want al gaan de zaken prima voor Thijl (biologische boodschappen thuisbezorgen met de bakfiets), uitbreiden doet hij pas op het moment dat hij daar weer ruimte voor heeft; eerst zijn atheneum afmaken...

Na deze "TEDtalks" was het tijd voor actie. Fish! Stond op het programma, een workshop waarin het verhaal van een vismarkt in Seattle centraal staat. "Op iedere werkvloer kan je plezier creëren" is de centrale boodschap. De workshop levert het on-the-spot bewijs. De interactie in de zaal volgt direct. Jong & oud" /generatie X en generatie Einstein gaan samen aan het werk; vier whiteboards staan binnen no-time barstensvol ideeën.

De waarde van deze Business Sparkle was tot iedereen doorgedrongen! En het meest belangrijke onderdeel van de middag moest nog beginnen. De matchmaking tussen jonge en ervaren ondernemers. Alle jonge ondernemers pitchen hun bedrijf of bedrijfsidee. De gevestigde ondernemers blijven niet achter en ook zij pitchen aan de jonge ondernemers wat ze te bieden hebben. De bodem voor wederzijdse inspiratie is gelegd!

Het hoogtepunt van de dag breekt aan: de vorming van buddy-teams. Het moment waarin alle theorie, de gegeven voorbeelden en de workshopervaring worden omgezet in concrete afspraken. "Wat hebben we elkaar te bieden, hoe kunnen we elkaar helpen en hoe gaat dat er dan concreet uitzien?" Het is zaai- en oogsttijd tegelijkertijd. De CEO's zijn in gesprek met de jongste generatie ondernemers en geven vorm en inhoud aan de begrippen 'wederzijdse inspiratie'. Er wordt intensief gematched om te kijken op welk gebied de deelnemers wat voor elkaar kunnen gaan betekenen in het komende jaar.

De "BuddyBuddy2"-teams zijn gevormd! TEDxYouth Amsterdam kijkt uit naar het vervolg dat de nieuw gevormde buddy-teams gaan realiseren. Wij kijken tevreden terug op een prachtige dag die bol stond van de waardevolle verbindingen. Onze opzet is geslaagd en we staan te popelen om de buddy-teams te helpen groeien.

 De Business Sparkle TEDxYouth is een initiatief van TEDxYouth@Amsterdam. TEDxYouth@Amsterdam is een onafhankelijk georganiseerd TEDx Event.

Evelyne Peeters

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies