Lift11 - Openingssessie

Vorig artikel Volgend artikel
Lift11 - Openingssessie

Lift, ik was er in 2009 en ben blij dat ik er nu weer bij mag zijn. Het programma is ten opzichte van 2009 iets gewijzigd, waren er eerder workshops op de woensdag, zijn ze nu op vrijdag. En er zijn parallelsessies, workshops in een kleinere setting. De aankomende paar dagen hebben een thema 're-organization', 'online communiteit', 'new innovation models', 'games', 'social capital', 'story's', 'near futures' en 'deep spaces'.

de openingsessie
In de openingssessie deden Don Tapscott (MacroWikinomics), Jean-Claude Biver (Hublot), David Galbraith (Samba) en Ben Hammersley (Six Creative, Campus Party, WIRED Magazine) hun verhaal. Lees verder voor een korte uiteenzetting.

Don Tapscot
Onder het thema "macrowikinomics, rebooting business and thé world' net Don ons mee in 'de nieuwe organisatie'. Tot op heden zien we organisaties en instituten geleid worden door de leiders. Wat we nu zien is een verandering in deze. Kijk bijvoorbeeld naar Tunesië, waar een revolutie onstaat zonder een daadwerkelijk aan te wijzen leiders, op basis van nieuwe media en social media. Bestaande instituties worden opnieuw opgebouwd rondom het nieuwe 'open' model, rondom de 'networked intelligence'. De 'geest' die de revolutie ontwaakt, is uit de fles, zo vertelt Don. Het internet maakt het mogelijk om kennis, waar dan ook ter wereld, te delen.

Four drivers for change
Don zegt dat er voor deze revolutie vier aanjagers nodig waren, we hebben daar op zitten wachten:
Web 2.0
The economic revolution
The social revolution
The next generation
Nu zijn deze aanwezig, kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen onlangs in Tunesië en Egypte. Op basis hiervan kunnen bestaande instituten zichzelf heroverwegen en heroriënteren. Of het nu op het gebied van politiek is, een organisatie of bijvoorbeeld onderwijs.

5 principles for innovation, wealth and sustainability
Daarnaast zien we dat de nieuwe generatie op een andere manier binnen organisaties gaat werken op basis van samenwerking, openheid, delen, inter-afhankelijkheid en integriteit. Op basis van bovengenoemde 'Four drivers for change' en deze 'five principles', maken het mogelijk om binnen organisaties op andere manieren te innoveren.

Don noemt voorbeelden van General Motors, The Huffington Post, Eye on earth en Kiva. In een tijd waarin we kunnen communiceren met de snelheid van het licht gaat informatie zich sneller bewegen, mensen zullen hun krachten bundelen en gaan sneller bewegen, bewegingen richting oplossingen. Oplossingen die mogelijk gemaakt worden door het bestaan van de aanjagers en de middelen. Don zegt dat er voor grotere veranderingen in de toekomst nog een bewustzijn moet zijn. Zonder bewustzijn van de kracht van de middelen, is het moeilijk om deze middelen daadwerkelijk in te zetten van deze 'revolutie'.

Jean-Claude Biver
In Zwitserland bekend om zijn werk bij het horlogemerk Hublot. 'The importance of innovation' is de titel van zijn sessie. Jean-Claude benadrukt in het begin van zijn verhaal dat creativiteit van groter belang kan zijn dan kennis. Kennis is te vergaren, een ongeremde creativiteit niet.

Binnen zijn organisatie, Hublot, probeert men deze innovatie in te zetten. In deze tijd koopt niemand meer een horloge voor de 'tijd'. Als men de tijd wil weten, kijkt men op een iPhone, op een computer of op het klokje in de auto. Hij gaf zijn ontwerpers de opdracht om een nieuw soort horloge te maken, een horloge die het waard is om te dragen, maar niet om de weergave van tijd.

De innovatie zit hem in het nieuwe gebruik van de horloge. Geen rationeel product meer maar een product wat de communicatie op gang brengt. Deze innovatieve manier van denken zou de 'oude generatie horlogemakers' tegen staan. Een goed Zwitsers horloge zou er toch voor moeten zijn om de tijd weer te geven.

Creativiteit vraagt om het lef om fouten te durven te maken, fouten maken is noodzakelijk voor innovatie. Jean-Claude heeft er binnen zijn organisatie zelfs een bonussysteem voor opgezet. Fouten maken mag, je wordt er zelfs voor beloond. 'On top of knowledge we have to built innovation and creativity'.

Ben Hammersley
Wat betekent het internet voor internationale relaties, nationale veiligheid, politiek nu 'The Nation State' is niet langer meer gebonden aan afstand en grenzen?

Een land werd gedefinieerd door afstand (zij daar, wij hier). Later ook taal en bijvoorbeeld religie. Pas later zijn we dit gaan visualiseren door het tekenen van lijnen op een kaart. Worden grenzen nog langer aangegeven door deze oude waarden?

De waarde 'afstand' of de waarde 'sociale hiërarchie' doen er in die zin niet meer toe. Facebook maakt afstanden kleiner, je deelt net zoveel met je neef in Australië dan met je buurman.

De leiders van deze wereld, komen vanuit de geschiedenis van hiërarchie, de nieuwe generatie uit een wereld van het netwerk. Beide groeperingen begrijpen elkaars wereld niet, omdat ze er onbekend mee zijn.
Hoe gaan we dat oplossen?

Ben stuurt ons weg met een missie, hoe maken we de 'old guys' duidelijk waar we mee bezig zijn. Pas dan, als beide generaties weten welke we middelen we waarom inzetten en kennis hebben van elkaars (verschillende) werelden maken het mogelijk om veranderingen door te voeren, innovatie voort te zetten. Wij, dertigers, zijn de generatie die hier tussen in staat en zou kunnen dienen als een 'tolk' voor beide generaties.

Lift11
De vier sprekers, wiens verhaal ik er hierboven heb proberen te verwoorden, geven een beetje de setting van de komende paar dagen aan. Een diversiteit aan onderwerpen op verschillende niveaus. Het zal je aan het denken zetten, je creativiteit aanzwengelen en je enthousiasmeren om meer te halen uit de dingen die je graag doet.

What can the future do for you?

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies