Gerd Leonhard over toekomst van de media op MPJC

Vorig artikel Volgend artikel
Gerd Leonhard over toekomst van de media op MPJC

Dat Gerd Leonhard een goed verhaal kan vertellen, wisten de bezoekers van Mobile Monday intussen al. In zijn presentatie tijdens het Mediapark Jaarcongres ging hij in op de toekomst van het media landschap. Volgens Leonhard zit de winst voor content-providers niet langer daadwerkelijk in de content, maar rond de content.

 Leonhard stelt dat de snelheid waarmee veranderingen elkaar momenteel opvolgen op zijn minst ongelooflijk zijn te noemen. Met name in de digitale content is een immense groei zichtbaar. Meer en meer content wordt digitaal beschikbaar voor de consument, die het graag tot zich neemt. Intussen geeft dan ook 70-90% van de zogenaamde "netgeneratie" liever de TV op dan hun internetverbinding. 

De netgeneratie is altijd verbonden en consumeert content op een hele andere manier. Waar volgens Leonhard de vorige generatie (de "TV-generatie") voornamelijk werd benadert "met een watergieter", biedt deze nieuwe generatie veel meer mogelijkheden voor exacte benadering. Je kunt de 100 mensen bereiken die op hun beurt weer 100 nieuwe potentiele klanten kunnen bereiken, in plaats van 2000 mensen "nat te sprenkelen". Dit komt omdat de netgeneratie anders omgaat met de content. Zoals Leonhard zelf omschreef: "Sharing is the key". Voor zenders betekent het een omslag in de manier waarop de content wordt aangeboden. Vanuit de zogenaamde push moet er nu gekeken worden naar een pull, waarbij de zender een deel van zijn controle uit handen moet geven. 

Maar goed, wat is dan eigenlijk "content" precies in de toekomst? Leonhard stelt dat er vier soorten content zullen ontstaan in de loop der tijd, of er misschien zelfs al zijn: 

  • professioneel geproduceerde content, ofwel klassieke content
  • User Generated Content, door gebruikers vrijlijk aangeboden met de zogenaamde "shared-alike"
  • Meta content: een combinatie van UGC en clickstream als een laag om professionele content.
  • De gebruikers zelf

Als voorbeeld van een nieuw model dat hier uit ontstaat noemde Leonhard (hoe kan het ook anders) Twitter. De microblogservice is het toonbeeld van de zogenaamde "Link Economy":

  • Realtime
  • Er is een structuur van "volgers" in plaats van "afnemers"
  • Er wordt bijgestuurd door professionals én vrienden, ieder op zich
  • Er is spraken van fragementatie én aggregratie van content

Samenvattend ziet Leonhard op dit moment veel nog in de kinderschoenen staat. Het biedt de zenders veel kansen mits zij bereid zijn te vernieuwen - naar de ontvanger toe, maar ook naar zichzelf toe. Er zijn nog geen hap-klare recepten beschikbaar voor instant succes en zenders zullen veelal zelf moeten uitvinden wat de beste stap is. 

Volgens Leonhard is het echter belangrijk om te zorgen dat je content waarde toevoegd voor de ontvanger, in plaats van hem uit de ontvanger haalt en te focussen op je publiek. Dan pas kun je gaan nadenken over winst. Die lijkt in de toekomst, nog meer dan nu, te liggen rond de content. 

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies