Lift - Change (1/2)

Vorig artikel Volgend artikel
Lift - Change (1/2)

Patrick J. Gyver en Nicolas Nova starten deze ochtend met de eerste sessie over Change. What can we learn from the predictions that did not happen to better imagine the future? Why did some "futures" fail to happen? What remains constant over time in people's desire for the future? How can this help us to design for the future?

Vanaf Jules Verne
Patrick J. Gyver, begint zijn verhaal in het verre verleden, Jules Verne. Technologie was toen geïsoleerd en in de handen van wetenschappers. Ook toen al dachten ze na over de toekomst, maar dan in een beperkte mate. Science Fiction begon als een genre. Wonder Stories, Space Ships etc.

Schrijvers in de 19e eeuw schreven science fictie maar het hielp ook zeker bij het vormen van de toekomst. 'Science fiction starts shaping the world of tomorrow'. Er kwam invloed van dit genre in de 'normale' wereld. Bij productpresentaties begon men futuristische achtergronden te gebruiken. Tot de jaren 60 wordt 'de toekomst' gebruikt bij het weergeven van consumer goods.

Vanaf dan beginnen ook zeker technologische hulpmiddelen invloed uit te oefenen op het dagelijkse leven. Voorspellingen van de toekomst kwamen dichter bij de consument, denk aan de beelden van de vliegende auto's. Van 1920 tot 1960 waren er zelfs vliegende auto's. De vliegende auto bleef een droom van de toekomst, ondanks dat ze bestonden. Ideeën waren er te vroeg en de technologie was nog niet voldoende voorhanden, we bleven dromen.

Science Fiction works as a creator of desire

'Science Fiction works as a creator of desire'. Maar zaken worden werkelijkheid, Dick Tracy's wristphone, kennen we nu van diverse telematica aanbieders. Maar veel van wat we zien als science fiction, is nog niet mogelijk. Tijdreizen, wonen op mars, futuristische steden etc.


Image from David MacGregor's blog

Waarom zijn er nog geen grandioze visies en waarom zijn ze nog niet geïmplementeerd? Één van de redenen is dat we er geen directe behoefte aan hebben. Daarnaast heeft technologie ons leven niet altijd verbeterd. In een aantal scenario's is technologie eerder een bedreiging dan een kans. Op dit moment is het wel zo dat wij de dromen leven die onze voorouders zagen als nachtmerries. We dienen ook te onthouden dat de materialistische wereld verandert, niet zozeer onze sociale wereld.

Nicolas Nova
Nicolas Nova sluit aan op het verhaal van Patrick, The recurring failure of the Holy Grails. Waarom is de productintroductie van sommige producten niet zo succesvol verlopen als dat de fabrikanten verwacht hadden. Technologie werkt maar wat ging er mis?

Er spelen een aantal zaken mee:
• overoptimisme over het succes van het product
• deels het opnieuw uitvinden van het wiel
• te weinig wetenschap over wat er in het verleden al gedaan is
• geloof in 'dit gaat het worden in de toekomst'
• de aandacht die het product in de pers krijgt is niet per definitie een weerspiegeling van het succes

Als we zaken ontwikkelen dienen we er rekening mee te houden dat ze dicht bij de gebruiker staan, er is geen gemiddelde gebruiker en vaak hebben we een verkeerd beeld van de gebruiker. Dit op een natuurlijke manier. Er is vaak een gat tussen, wat we als mensen natuurlijk vinden en wat er technologisch mogelijk is.
Natuurlijk gedrag kan ook per persoon of per omgeving verschillen.

Goede ideeën zijn vaak ook hun tijd vooruit en worden in die toekomst ingehaald. Zo gebruiken we nu geen videotelefonie maar  een laptop met Skype...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies