Vertrouwen als betaalmiddel

Vorig artikel Volgend artikel

"Hoe ist ie?" begint de Spaanse Luis Suarez, met een grote glimlach en een lang gerekte 'i-e', zijn verhaal op het Social Media Congres

Suarez, IBM's social business evangelist, heeft jaren in Nederland gewoond en ook al heeft hij formeel taalonderwijs gehad, zijn Haagse buurvrouw was zijn belangrijkste leerschool. Met deze informele begroeting laat hij al zien dat hij doet 'wat werkt' niet wat 'zo hoort'. Maandag publiceerde ik al een samenvatting over het hele congres, hieronder waarom Suarez altijd mensen helpt en vertrouwen het betaalmiddel van de toekomst is.

In 2020 werken corporates niet meer zoals we nu gewend zijn. Niet omdat corporates of het huidige management dat wil, integendeel, maar omdat de nieuwe generatie en de tijdsgeest dat ingeeft. We weten dat een enorme groep mensen die van nature informatie deelt op het punt staat corporates te overspoelen terwijl de babyboomers met pensioen gaan. Zij accepteren de mores van 'voor je houden wat van jou is' niet. Zo praat Luis Suarez.

Vertrouwen als betaalmiddel

The corporate world according to Suarez

Volgens Luis Suarez kan het niet anders dan dat corporate hiërarchie zoals we het kennen over 5 tot 7 jaar definitief ten einde is. In zijn bijzonder positieve toekomstbeeld komt er daarmee een einde aan achterdocht en wantrouwen dat voor grote bedrijven de grootste rem op innovatie en productiviteit is. Binnen IBM liet een recente survey zien dat bijna de helft van de mensen zijn manager niet vertrouwt. Niet alleen vertrouwen mensen elkaar binnen grote bedrijven niet, externen vertrouwen corporates ook niet volgens de Trust Barometer.

Hiërarchie en werkdruk als slaappil

Hiërarchie betekent dat middle management informatie verborgen houdt om zo macht te hebben over de mensen die ze aansturen. Verborgen informatie levert per definitie slechtere beslissingen op dan openheid en transparantie. Corporate management verkiest dus volgens Suarez een verdeel- en heersstrategie boven het volledig benutten van ieders potentieel. De reden: onwetendheid creëert rust en een rustige 'kudde' is veel gemakkelijker te managen. Hetzelfde geldt volgens hem voor werkdruk. Mensen die overwerkt zijn en wiens agenda overvol is, zijn gemakkelijk in toom te houden.

E-mail als hiërarchisch instrument

Naast informatie-achterstand en werkdruk is e-mail een derde instrument in het beheersen van de hiërarchie omdat het werkdruk verhoogt en mensen in politieke nesten trekt met cc en bcc-structuren. Daarom is Suarez zes jaar geleden gestopt corporate e-mails te beantwoorden. Hij gebruikt interne social netwerken om informatie te delen, altijd alles open en bloot. Door altijd transparant te communiceren, ontwijkt hij corporate politiek. Voor hem werkt dat. Probeer het gerust uit, maar wees gewaarschuwd: Suarez is ingehuurd om tegen heilige huisjes te schoppen. Over 7 jaar zal e-mail nauwelijks nog bestaan, voorspelt hij.

Het leger van ZZP'ers

Een Nederlandse term maar een opkomend mondiaal fenomeen: ZZP'ers. Mensen die slim en handig zijn, hun eigen weg zoeken, mobiel zijn en zelf bepalen waar ze hun tijd aan besteden. Deze mensen zijn genetwerkt en zijn niet alleen flexibel en belangrijk voor corporates, maar worden ook een groep met toenemende macht. De munteenheid in de corporate wereld van 2020 zal vertrouwen zijn. Organisaties die vertrouwen verspelen bij mensen die ze inhuren, moeten in de markt meer betalen en/of krijgen geen goede mensen meer. Corporates hebben bij de generatie die zelf bepaalt waar zij haar tijd insteekt veel minder eenzijdige macht. Daarom is social business altijd sustainable.

Tip van Luis: Als iemand – zeker een student die misschien (nu) de moeite niet waard lijkt – je om hulp vraagt: maak tijd. De kans is groot dat hij of een bekende van hem/haar over 5 of 10 jaar je baas is.

P.s. Zelden iemand ontmoet die zijn naam 'Luis' zoveel eer aandoet als 'Luis in de Pels'. Heerlijk.

Foto: © BBP Media / Giuseppe Torres

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies