Nederlanders volgen eigen gevoel in tijden van pandemie

Nederlanders volgen eigen gevoel in tijden van pandemie

Gezond verstand voorop!

Vorig artikel Volgend artikel

Wereldwijd voelen zes van de tien mensen zich veiliger in een drukke openbare ruimte wanneer er voldoende gelegenheid is voor het reinigen van de handen. Daarbij vindt 68 procent dat de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van het COVID-19 virus vooral bij de mensen zelf ligt, meer dan bij zorgverleners (55%) of bij de overheid (46%).

Vertrouwen op eigen intuïtie

Nederlanders blijken dan ook meer te vertrouwen op hun eigen intuïtie (70%) dan op de kennis van experts (63%).1 Dit en meer blijkt uit het wereldwijde Essentials Initiative onderzoek, uitgevoerd door toonaangevend hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity, waarin meer dan 15.000 respondenten uit 15 landen werden ondervraagd over hygiëne-onderwerpen als handen wassen, hygiëne op openbare plekken, en de aanschaf van hygiëneproducten.

unnamed (1)
Nederlanders volgen eigen gevoel in tijden van pandemie.

Speciale aandacht voor gedrag als gevolg van COVID-19

Dit jaar is er binnen het onderzoek speciale aandacht voor veranderingen in gedrag als gevolg van COVID-19. Zo blijkt dat een flinke meerderheid, naast fysiek contact, publieke ruimtes als risicovol ervaart wanneer het aankomt op hygiëne. Bijna de helft van de ondervraagden (48%) gaat de sportschool vandaag de dag liever uit de weg vanuit hygiëne overwegingen, terwijl dit antwoord in 2018 niet ter sprake kwam. Waar in 2018 slechts 11 procent liever niet reisde met het openbaar vervoer, geldt dat nu voor 43 procent van de respondenten. Opvallend is de relatief kleine stijging op het gebied van publieke toiletten:45 procent geeft aan hier geen gebruik van te willen maken, tegenover 41 procent in 2018.

In Nederland geldt voor alledrie de hierboven genoemde gelegenheden dat 37 procent van de ondervraagden er liever geen gebruik van maakt. De hygiëne-standaard voor veel plekken gaat dan ook omhoog: plekken waar respondenten vooral meer hygiënemaatregelen verwachten te zien, zijn onder andere ziekenhuizen (72%), restaurants/cafés (60%) en openbare toiletten (57%).

Doe-het-zelf

Er wordt dus waarde gehecht aan publieke hygiëne, maar men neemt ook het heft in eigen hand.Onder de ondervraagden is zeker tweederde (60%) van de mensen gestopt met handen schudden en in Nederland zitten we daar met 70 procent zelfs boven. Frankrijk staat onderaan: slechts 30 procent schudt geen handen meer. Social distancing wordt door 29 procent van de respondenten aangemerkt als het meest effectief tegen de verspreiding van COVID-19. Ook het dragen van beschermende middelen zoals mondmaskers en/of handschoenen (21%) en het totaal vermijden van drukke plekken (17%) wordt als effectief gezien. Wat hygiëne betreft zegt 70 procent van de ondervraagden bij het handen wassen vaker zeep te gebruiken dan pré-COVID en ook hand pompjes winnen aan populariteit: vooral vrouwen (71%, tegenover 53% van de mannen) dragen dit tegenwoordig vaak bij zich.

Floyd Aanen

Floyd is journalist en al jarenlang als razende reporter werkzaam in de (landelijke) media. Daarnaast een passievolle podcastmaker en hij staat graag voor...