​Integreren van circulariteit in de bedrijfsvoering

​Integreren van circulariteit in de bedrijfsvoering

Vorig artikel Volgend artikel

Er is lange tijd sprake geweest van een lineaire economie. Hierbij neem je grondstoffen, daar maak je iets van, en als het stuk is gooi je het weg. Deze manier van produceren en consumeren heeft dan ook de bijnaam ‘weggooi-economie’ gekregen. Intussen is duidelijk dat dit op de lange termijn niet houdbaar blijft. We bevinden ons momenteel in een overgangsfase naar het tegenovergestelde: een circulaire economie. Circulariteit is een specifieke vorm van duurzaamheid. Hierbij houden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde doordat materialen worden hergebruikt. Onze overheid heeft als doel in 2050 sprake te laten zijn van een 100 procent circulaire economie. Wil je als bedrijf innovatief zijn? Hieronder lees je meer over hoe je circulariteit nu al kunt integreren in de bedrijfsvoering.

Het bedrijfspand

Circulair bouwen in nog een relatief nieuw begrip, maar zal de toekomstige norm zijn. Het houdt in dat bij de bouw van een pand zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt, en er zo weinig mogelijk vervuiling plaatsvindt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van herbruikbare en natuurlijke bronnen, worden eindige bronnen zo efficiënt mogelijk ingezet en dienen de gebruikte materialen bij een sloop zoveel mogelijk weer hergebruikt te worden. Mogelijk zal in de toekomst met een materialenpaspoort gewerkt gaan worden. Dit geeft inzicht in welke materialen gebruikt zijn en hoe. Zo wordt het demonteren en terugwinnen een stuk gemakkelijker.

Inrichting van het bedrijfspand

Naast het onroerend goed, wordt ook bij roerende zaken die in een bedrijfspand aanwezig zijn steeds meer gelet op circulariteit. Een kantoor kan bijvoorbeeld volledig volgens het cradle-to-cradle-principe ingericht zijn. Je kunt kantoormeubilair leasen of huren, maar er zijn ook leveranciers die meewerken aan hergebruik, preventief onderhoud en terugname van afgeschreven producten. Ook als het gaat om opslag of intern transport is circulariteit steeds gebruikelijker. Kruizinga bijvoorbeeld levert gebruikte opslag- en transportmiddelen zoals, stapelbakken, magazijnbakken, gaas-, rol- en afvalcontainers. Daarnaast is het ook mogelijk hier allerhande logistieke hulpmiddelen te huren.

Afval verminderen en scheiden

Circulariteit houdt zoveel mogelijk hergebruik in. Als bedrijf kun je hieraan bijdragen door afval beter te scheiden. Daarnaast is het allerbeste afval uiteraard afval dat helemaal niet geproduceerd wordt. Denk er daarom ook over na hoe je minder afval kunt produceren. Enerzijds bijvoorbeeld door afspraken over verpakkingen te maken met leveranciers, maar ook kritisch te kijken naar hoe de eigen producten aan klanten geleverd worden.

Transport en vervoer

Tot slot kun je bij afvalreductie door een circulaire bedrijfsvoering ook denken aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Lokaal inkopen heeft de laatste jaren dan ook steeds meer aandacht gekregen. Als bedrijf kun je als stelregel hanteren bijvoorbeeld dat een leverancier of producent op maximaal dertig kilometer afstand gevestigd mag zijn.

Jeroen de Hooge

Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Begonnen als content creator, en inmiddels verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken...

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies